Yeşil kartlılara para yardımı, yeşil kart sahiplerinin yararlanabileceği nakdi yardım türlerini ifade eder. Türkiye Cumhuriyeti’nde 3816 Sayılı Kanun ile düzenlenen yeşil kart, yardıma ihtiyaçlı ve hiçbir sosyal güvence çatısı altında bulunmayan kişilere verilir. Yeşil kartlı olan kişiler ücretsiz olarak sağlık hizmetlerinden yararlanabilme hakkına sahiptir. Yeşil kartlılara devlet yardımları 2021 yılında da artarak devem etmektedir. Bu yardımlarda türlerine göre belli kriterler bulunmakta olup, genellikle yeşil kartlıların yararlanabileceği şartları içermektedir. Yeşil kartlı olan kişilerin başvuru yapabileceği yardım türleri şu şekildedir:
 • Asker Ailelerine Maaş Yardımı,
 • Aşı Parası,
 • Çocuk Parası ve Eğitim Yardımları,
 • Doğum ve Süt Parası,
 • Dulluk Maaşı,
 • Elektrik Yardımı,
 • Engelli Maaşı,
 • Gebelik Yardımı,
 • Kömür Yardımı,
 • Kronik Hastalara Elektrik Yardımı,
 • Öksüz veya Yetim Maaşı,
 • Para Yardımı,
 • Silikozis Aylığı,
 • Sosyal Ekonomik Destek Yardımı,
 • Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Verilen Maaş,
 • Yaşlılık Maaşı.

Asker Ailelerine Maaş Yardımı

Asker ailelerine verilen bir yardım türü olan asker ailesi maaşı, yeşil kartlı kişilerin başvuru yapması için uygun bir yardım türüdür. Eşi, çocuğu veya babası askerde olan yeşil kartlıların başvuru yapabileceği bu yardım türü, askerlik süresi boyunca ödenen nakit paradan oluşur. İki ayda bir ödenen asker yakınları maaşı, aylık 275 TL’dir. Başvuru için Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakfı’na başvuru yapacak kişinin kimlik kartı ile gitmesi yeterlidir.

Aşı Parası

Yeşil kartlıların başvuru yapabileceği yardım türlerinden bir diğeri aşı parasıdır. Aşı parası, kişinin yeni doğmuş ve aşıya ihtiyacı olan çocukları için ödenir. Dolayısıyla yardımın nakdi karşılığı çocuk sayısına ve aşı türüne göre değişir. Genel olarak aşı parası yardımı nakdi karşılığı şu şekillerdedir:
 • 0-6 yaş arası çocuklar için: aylık 45 TL,
 • Gebelik hali: aylık 45 TL,
 • Lohusalık hali: aylık 45 TL,
 • Doğum hali: 100 TL.
Çocuk aşı parası en fazla 72 ay ödenirken; gebelik aşı parası 9 ay ve lohusa aşı parası 2 ay ödenir. Doğumda ödenen aşı parası bir kereye mahsus olarak kişiye verilir. Başvuru yapmak isteyen ihtiyaçlı kişiler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na müracaat etmelidir.

Çocuk Parası ve Eğitim Yardımları

Çocuk parası olarak da bilinen eğitim yardımları Sosyal Yardımlaşma Vakfı’na başvuru yapılarak talep edilebilir. Çocuk parası yardımı, çocukların eğitimlerine kesintisiz olarak devam etmesini sağlamak adına verilir. Şartlı eğitim desteği olarak da bilinen bu yardımın nakdi karşılıkları çocuğun eğitim durumuna göre değişiklik gösterir:
 • İlköğretim çağında eğitim gören kız çocukları: aylık 50 TL,
 • İlköğretime çağında eğitim gören erkek çocukları: aylık 45 TL,
 • Ortaöğretim çağında eğitim gören kız çocukları: aylık 75 TL,
 • Ortaöğretim çağında eğitim gören erkek çocukları: aylık 55 TL.

Doğum ve Süt Parası

Doğum yapan yeşil kart sahiplerinin başvuru yapabileceği bir tür yardım olan doğum ve süt yardımı, çeşitli nakdi miktarlarda kişiye ödenmektedir. Tek sefer olarak ödenen doğum ve süt parası yardımı şu miktarlarda ödenir:
 • 1’inci çocuk doğum parası: 300 TL,
 • 2’nci çocuk doğum parası: 400 TL,
 • 3’üncü çocuk ve üzeri için doğum parası: 600 TL,
 • Çoklu doğum yardımı parası: çocuk başına 185 TL,
 • Süt parası: 180 TL.

Dulluk Maaşı

Dulluk aylığı olarak bilenen yardım türüne yeşil kart sahipleri de şartları taşıması halinde başvuru yapabilirler. Eşini kaybetmiş olan ihtiyaç sahibi kadınların yararlanabileceği dulluk maaşı yardımı, nakdi yardım şeklinde gerçekleştirilir. Başvurunun ardından almaya hak kazanan kişilere iki aya bir ödeme yapılırken; aylık ödeme miktarı 650 TL’dir.

Elektrik Yardımı

Devletin ihtiyaç sahiplerine yönelik sunduğu yardım fonlarından birisi elektrik yardımı şeklindedir. Elektrik parası yardımı ile kişinin hanesine yük olan faturanın devlet tarafından ödenmesi hedeflenir. Elektrik yardımı yeşil kartlı ve ihtiyaç sahibi olan kişilerin başvurabileceği bir yardım türüdür. Kullanılan elektriğe göre verilen desteğin nakdi detayları şu şekildedir:
 • Hane sayısı 1-2 kişi olanlar; 75 KW elektriğe karşılık bedel alırlar (53,27 TL).
 • Hane sayısı 3 kişi olanlar;100 KW elektriğe karşılık bedel alırlar (71,02 TL).
 • Hane sayısı 4 kişi olanlar; 125 KW elektriğe karşılık bedel alırlar (88,78 TL).
 • Hane sayısı 5 ila üzeri kişi olanlar; 150 KW elektriğe karşılık bedel alırlar (106, 53 TL).

Engelli Maaşı

Yeşil kart sahibi olan kimse, aynı zamanda herhangi bir engel taşıyorsa engellilik maaşından yararlanabilir. Engellilik oranı %40 ve üzeri olan kişilere verilen bu maaş türü, SGK başvurusu ile gerçekleştirilir. PTT’den ödenen engelli maaş yardımı nakdi karşılıkları, kişinin engellilik yüzdesine göre değişiklik gösterir:
 • %40-%69 engel oranına sahip kişiler: 609,61 TL.
 • %70 ve üzeri engel oranına sahip kişiler: 914,41 TL.
 • Engelli yakını aylığı: 609,61 TL.
Engelli yakını aylığı engeli olan kişinin 18 yaş ve altında olduğu durumlarda vasisine ödenen yardım türüdür. Bundan yararlanabilmek için bakmakla yükümlü olunan kişinin engelli raporu ve vasi tayin evrakıyla başvuru yapılabilir.

Gebelik Yardımı

Gebelik yardımı yeşil kartlıların hamile olduğu durumlar için başvuru yapabileceği bir yardım türüdür. PTT aracılığıyla çekilebilen bu yardım türü, iki ayda bir kişinin hesabına geçer. Gebelik yardım parası aylık olarak 45 TL’dır. Verilen toplam miktar gebe olan kişinin sağlık kontrolüne girme sıklığına göre belirlenir:
 • 1’inci takip dönemi: 4 kontrole kadar devlet desteği sağlanır. Aylık 45 TL olduğu için birinci takip döneminde toplam 180 TL yardım alınabilir.
 • 2’nci takip dönemi: 3 kontrole kadar devlet desteği sağlanır. Aylık 45 TL olduğu için ikinci takip döneminde toplam 135 TL yardım alınabilir.
 • 3’üncü ve 4’üncü takip dönemi: Her takip dönemi için 1 kontrole kadar devlet desteği sağlanır. Dolayısıyla iki dönem için iki kontrolün ödemesi gerçekleştirilir. Aylık 45 TL olduğu için üçüncü ve dördüncü takip döneminde toplam 90 TL yardım alınabilir.

Kömür Yardımı

Kömür desteği, yeşil kartlı vatandaşların başvuru yapabileceği bir diğer yardım türünü oluşturur. Devlet yardımları içerisinde nakdi olmayan yardım türlerinden birisidir. Yeşil kart kömür yardımı için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na başvuru yapılması gerekir. Devlet, hane başına 750 kilogram kömür yardımı gerçekleştirir. Bu gramaj ortalama 30 torba kömüre tekabül eder.

Kronik Hastalara Elektrik Yardımı

Yeşil kart sahiplerinden kronik rahatsızlığı bulunan ve rahatsızlığın tedavisinde elektrikli aletlerin kullanımı daimî olan kişilere verilen yardım türüdür. Yani, evde tedavi için kullanılan elektrikli bir alet olduğu durumlarda kronik hastalara elektrik yardım parası ödenir. Bu yardımı almaya hak kazanan kişiler, aylık olarak 200 TL fatura desteği yardımı alacaktır.

Öksüz veya Yetim Maaşı

Anne veya babasını kaybetmiş çocuklar için devlet tarafından ödenen yardım türüdür. Öksüz veya yetim maaşı yardımı her çocuk için yapılır ve devlet tarafından çocuk sayısı sınırlamasına tabi tutulmaz. Yeşil kart sahibi kişilerin eşlerini kaybettiği durumlarda başvuru yapabileceği yardım türü; her 18 yaşının altındaki çocuk için aylık 150 TL’dir. Ödemeler iki aya bir yapılır.

Silikozis Aylığı

Bir tür meslek hastalığı olan silikozise yakalanmış yeşil kart sahiplerinin başvuru yapabileceği yardım türüne denir. Silikozis aylığı yardımı hastalığın raporla onaylanan yüzdelik dilimine göre değişiklik gösterir:
 • %15-%34 raporu olan kişiler için: 1,317,23 TL.
 • %35-%54 raporu olan kişiler için: 1,505,41 TL.
 • %55 ve üstü raporu olan kişiler için: 1,677,45 TL.

Sosyal Ekonomik Destek Yardımı

Yeşil kart sahiplerinin başvuru yapabileceği bir diğer yardım türü sosyal ekonomik destek yardımıdır. Genellikle aile bütünlüğünün tehlikede olduğu durumlar için ödenen bu yardım türü kısaca SED olarak bilinir. SED yardımı çocuğun eğitiminin devamlılığı için ödenir ve eğitim gördüğü statüye göre nakdi karşılığı değişir:
 • Okul öncesi için: 787 TL.
 • İlköğretim çağı için: 1,181 TL.
 • Ortaöğretim çağı için: 1,259 TL.
 • Yükseköğretim çağı için: 1,417 TL.

Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Verilen Maaş

Yeşil kart sahibi kişinin tüberküloz veya SSPE hastalığına sahip olduğu durumlarda alabileceği bir yardım türüdür. Tüberküloz ve SSPE yardım parası aylık olarak ödenir. SSPE ve tüberküloz hastaları için devlet; her ay 1,460,61 TL yardım desteğinde bulunur. Yatağa bağımlı olarak tedavi gören tüberküloz hastasına ek 600 TL ödeme yapılmaktadır.

Yaşlılık Maaşı

Yaşlılık maaşı, 65 yaşını doldurmuş veya geçmiş kişilerin başvuru yapabileceği bir yardım türüdür. Aylık olarak ödenen bu yardım türünde temel olan muhtaçlık sınırının altında kalıyor olmaktır. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla başvuru yapılabilen bu yardım türüne kişinin kendisi veya vasisi tarafından müracaat edilebilir. Yeşil kartlıların da başvuru yapabileceği yaşlılık maaşı, 2021 yılında aylık 763,67 TL şeklindedir.

Para Yardımı

Yeşil kartlılara devletin para yardımları yukarıdaki şekillerde değişiklik göstermektedir. Her yardım türünün kendine has şartları olduğu unutulmamalıdır. Başvuru öncesi şartlar incelenmeli ve gerekli evraklar hazırlanmalıdır. Devlet yardımları dışında yeşil kart sahiplerinin nakdi olarak yardım alabileceği çeşitli vakıflar bulunur. Ancak bu vakıfların yaptığı nakdi yardım değerleri birbirinden farklı olarak ödenir.

Kaymakamlık Para Yardımı Nasıl Alınır, Dilekçe Örneği

Ölüm Yardım Parası Ne Kadar, Kimlere Ödenir?

Evde Bakım Parası Ne Kadar, Kimler Alabilir?

Editör: TE Bilisim