Asker Ailelere Maaş Yardımı Ne Kadar, Nasıl Alınır? 2021

Asker aile aylığı, askere giden kişilerin yakınlarının alabileceği bir maaş türüdür. Bu maaş türü 4109 sayılı kanun kapsamında düzenlenerek, ödenmektedir. 2021 yılı asker ailelere maaş yardımı zamlı olarak ödenmeye başlanmıştır. Son zam ile maaşın karşılığı aylık 275 Türk Lirası olarak belirlenmiştir.

Asker Ailelere Maaş Yardımı Nasıl Alınır?

Asker ailesi maaşından yararlanabilmek için şahsi olarak başvuru şartı aranmaktadır. Bunun için başvuru yapacak olan asker yakını kişinin bizatihi gitmesi süreci aksatmayacaktır.

Asker ailelerine verilen maaşı almak için şu adımlar takip edilmelidir:

 • Asker ailesi ikamet ettiği il veya ilçede bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na gider. Bu kurum genelde valiliklerde olmakla birlikte birçok ilde kaymakamlıklarda da hizmet vermektedir.
 • Başvuru için yanında kendi T.C. kimlik kartı bulunması yeterlidir.
 • Kurumun verdiği başvuru formu eksiksiz bir şekilde doldurulur.
 • Doldurulan başvuru formu görevliye teslim edilir.
 • Maaşı bağlayan bakanlık tarafından aile incelenir ve maaşa hak kazanıp kazanmadığı belirlenir.
 • İnceleme sonucu maaş almaya uygun olan ailelere maaşları bağlanır.

Asker Ailelere Maaş Nedir?

Kısaca asker ailelere maaş devlet tarafından verilen sosyal yardım türlerinden birini oluşturur. Özelikle askere giden kişinin hane halkının geçimini sürdürdüğü durumlarda ailenin maddi olarak yetersiz kalmaması için devlet, yardım fonunu kullanır. Askerde bulunan kişilerin ailelerinin yararlanabileceği bu yardım maaşı sayesinde aile bütçesine katkı sağlanır.

Asker Ailesi Maaşı Hangi Kurum Tarafından Ödenir?

Asker aileleri için verilen maaş başvurusu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na yapılır. Bu kurum Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı olarak görev yapan bir vakıftır. Bakanlığın sosyal yardım hizmetleriyle ilgilen bu vakıf, diğer sosyal yardım türleri içinde başvuru yeridir. Dolayısıyla asker ailesi maaşını bağlayan kurum Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’dır.

Asker Ailesi Maaşı Yardımı Kimlere Verilir?

Asker ailelerine verilen maaş türü birden fazla yakına verilebilmektedir. Bu bağlamda yakınlık tespitini bakanlık belirlemiş ve kamuoyu ile paylaşmıştır.

Bakanlığın belirlediği ve asker ailesi maaşı alabilecek kişiler şunlardır:

 • Eş ve Çocuk: Asker ailelerine verilen aylık askere giden kişinin evli olduğu durumlarda ilk olarak eşe verilir. Sadece çocuğun olduğu durumlarda ise ilk olarak askere giden kişinin çocuğuna bağlanır.
 • Anne: Askere giden kişinin evli olmadığı durumlarda maaş hakkı bakanlık tarafından öncelikle anneye verilmiştir.
 • Baba: Annenin olmadığı durumlar için bakanlık, üçüncü bir yakın belirlemiştir. Bu yakın babadır. Annenin olmadığı durumlarda bu maaş yardımından yararlanabilir.

Asker Ailesi Maaşı Yardım Şartları Nelerdir?

Asker ailelerine verilen yardım türünden yararlanabilmek için bakanlık, birtakım şartlar belirlemiştir. Bu şartları sağlayan kişiler başvuru yapmaya hak kazanır.

Kurum tarafından belirlenen asker ailesi maaşı alma şartları şu şekildedir:

 • Asker yakını olmak: Askerde olan kişinin eş, çocuk, anne veya baba gibi bağlara sahip yakını oluyor olmak başvurunun temel şartıdır.
 • Muhtaçlık kategorisinde olmak: Muhtaçlık sınırı yardımı alacak hanenin gelir seviyesinin asgari ücretin 1/3’ünden az olması demektir.
 • Sosyal güvencenin bulunmuyor olması: Askerlik maaşından yararlanacak olan kişinin hiçbir sosyal güvencesinin bulunmaması aranan bir diğer şarttır. Dolayısıyla başvuru yapacak kişinin çalışmıyor olması gerekir.
 • Diğer maaş türleriyle ilişkisi: Devlet tarafından verilen birçok yardım türü bulunmaktadır. Askerlik maaşından yararlanabilmek için kişin in dulluk maaşı almıyor olması gerekir. Öte yandan yaşlılık maaşı veya engellilik aylığı alıyor olması yardıma başvuru yapmasına engel değildir. Kurumun vermiş olduğu çocuk parası, şartlı eğitim veya sağlık yardımı ile gebelik maaşı alan kişiler bu yardım türüne başvuru yapabilir.

Asker Ailesi Maaşı Ne Zaman Yatar?

Asker ailelerine verilen bu yardım türü genelde kaymakamlar tarafından belirlenen tarihlerde yatırılmaktadır. Bu kapsamda asker ailesi maaşı yatma zamanı iki ayda birdir. Öte yandan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bu yardım türü için bir tarih aralığı kamuoyu ile paylaşmıştır.

Belirlenen tarih aralığı şu şekildedir:

 • Şubat ayının son haftası,
 • Nisan ayının son haftası,
 • Haziran ayının son haftası,
 • Ağustos ayının son haftası,
 • Ekim ayının son haftası,
 • Aralık ayının son haftası.

Asker Ailesi Maaşı Nereye Yatar?

Asker ailelerine verilen aylık için ilgili bakanlık tek bir kurum ile iş birliği içerisinde çalışır. Asker aileleri maaşının ödendiği aracı kurum PTT’lerdir. Dolayısıyla asker ailesi maaşı çekilen banka PTT şubeleridir.

Asker Ailesi Maaşı Kaç Ay Ödenir?

Asker ailelerine verilen bu yardım türü askerlik süresi boyunca ödenir. Dolayısıyla kişinin yapacağı askerlik süreci baz alınır. Maaşın alınması için minimum bir ay süresi belirlenmezken, asker ailesi maaş alma süresi maksimum 12 ay olarak belirlenmiştir.

Muhtaç Asker Ailesi Yardımı Kapsamında Geriye Dönük Ödeme Alınabilir Mi?

Asker ailelerine verilen bu yardım türünü geriye dönük alabilmek tek bir şartta mümkündür. Bakanlık geriye dönük asker ailesi maaşı alabilmek için başvuru tarihini esas alır. Yani başvuru yapılan tarih Mart ve aylık bağlanması Mayıs ayı ise; Mart ayından Mayıs ayında kadar geçen sürenin ödemesi alınabilir.

Asker Ailesi Sağlık Sigortası Nasıl Yapılıyor?

Devletin askerlere sunmuş olduğu tek yardım türü maaş yardımı değildir. Asker ailelere maaş yardımı dışında sağlık sigortası yardımı da yapabilmektedir. Bu kapsamda bakanlık tarafından verilen asker ailesi sağlık sigortası desteği için Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvuru yapmak gerekmektedir. Asker olan kişi aileye bakmakla yükümlü ise ve aile sigorta için asker olan kişiden yararlanılıyorsa bu yardım türünü almak mümkündür.

Belediyelerin Asker Ailesi Yardımları Bulunuyor Mu?

Belediyeler sosyal yardım türlerinde hizmet veren bir diğer kurumdur. Ancak belediyelerin asker ailesi yardımı verip vermediği sorusunun tek bir cevabı bulunmaz. Çünkü belediyelerin yardım politikaları kendi hizmet sınırları içerisinde belirlediği türlerden oluşur. Bu nedenle kesin cevap için yardımı başvuracak kişinin ikamet ettiği belediyeden bilgi alması gerekir.

Asker Ailesi Maaşı Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır?

Başvuru yapan kişinin maaşı almaya hak kazanıp kazanmadığını öğrenmek için birbirinden farklı üç yöntem bulunur.

Ssker ailesi maaşı sorgulama işlemleri şu şekillerde yapılabilir:

 • Yüz yüze: Başvuru yapılan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na giderek süreç hakkında bilgi alınabilir.
 • Telefon ile: Sosyal yardım hattı olan ALO 144’ü aranarak yardım sürecinin detaylarına ulaşılabilir.
 • İnternet aracılığıyla: E-Devlet kapısı kullanılarak sorgulama işlemi gerçekleştirilebilir. Bunun için turkiye.gov.tr uzantılı adrese giriş yapılarak kimlik doğrulaması gerçekleştirilir. Ardından arama butonuna “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama” yazılarak hizmetten yararlanılır.

ASKER AİLESİ MAAŞ SORGULAMA

Muhtaç Asker Çocuğu Maaşı Nedir?

Asker aileleri için sunulan bir diğer devlet desteği muhtaç asker çocuğu maaşı adı altında verilir. Bu maaş türüyle babası askerde olan ve ihtiyaçlı olan çocukların harçlıklarının devlet tarafından karşılanması hedeflenir. Özellikle eğitim hayatlarının kesintisiz olarak devam edebilmesi için uygulanan bir tür sosyal destek paketidir.

Asker Çocuğu Maaşına Kimler Başvuru Yapabilir?

Asker çocuğu maaşı alabilmek için devlet birtakım şartlar belirlemiştir. Bu kapsamda bu maaş türünden yararlanabilecek ve asker çocuğu maaşı alabilecekler şu şekildedir:

 • Asker çocuğu olmak,
 • Asker eşinin asker ailesi maaşından yararlanabiliyor olması,
 • Asker çocuğu adına yardımı alacak kişinin hiçbir sosyal güvencesinin bulunmaması,
 • Bakanlık dışındaki kurumlardan askerlikle ilgili bir yardım almıyor olmak,
 • Başvuru yapılacak çocuğun 18 yaşını geçmemiş olması,
 • Çocuğun aile himayesinde (Çocuk Esirgeme Kurumu ya da yatılı okulda bulunmuyor olması) olması,
 • Çocuğun öksüz veya yetim yardımı almıyor olması,
 • Çocuk adına yardım alacak kişinin engelli veya yaşlılık aylığı almıyor olması,
 • Sosyal ve Ekonomik Destek Yardımı almıyor olması.

Asker Çocuğu Maaş Başvurusu Nereye Yapılır?

Asker çocuğu maaşından yararlanabilmek için bakanlık başvuru şartı aramaktadır. Bunun için herhangi bir form ya da evrak istemeyen bakanlık, yardım beyanı ve kimlik kartı ile başvuru işlemini gerçekleştirmektedir. Asker çocuğu maaş başvurusu için ikamet edilen yerde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na müracaat etmek gerekir.

Asker Çocuğu Aylığı Ne Kadar?

Asker çocuğu yardım parası çocuk başına yapılan bir ödeme türüdür. Bakanlık bu konuda herhangi bir çocuk sayısı sınırı belirlememiştir. Dolayısıyla maaş miktarı başvuru yapılan ve maaş türüne uygun görülen çocuğa göre değişiklik göstermektedir. 2021 Yılı asker çocuğu maaşı aylık ücreti şu an için 150 TL’dir.

Asker Çocuğu Maaşı Ne Zaman ve Nereye Yatar?

Asker çocuğuna verilen yardım, asker ailelerine verilen maaş gibi her iki ayda bir yatırılır. Dolasıyla her bir çocuk için 300 TL olarak ödenir. Asker çocuğu maaşı çekme kurumu, asker ailesi maaşında olduğu gibi PTT’dir.

Muhtaç Asker Çocuğu Yardım Sorgulama Nasıl Yapılır?

Asker çocuklarına verilen maaşı almaya hak kazanıp kazanılmadığı asker ailelere maaş yardımı gibi sorgulanabilir. Bu kapsamda muhtaç asker çocuğu yardımı sorgulama işlemi üç şekilde gerçekleştirilir:

 • Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na giderek,
 • ALO 144 aranarak,
 • E-Devlet üzerinden sorgulama yaparak.

Öğrencilere Karşılıksız Kaymakamlık Bursu Nasıl Verilir?

Devlet Elektrik Desteği Para Yardımı Ne Kadar, Nasıl Alınır?

Devletten Kira Yardımı Nasıl Alınır, Kimlere Veriliyor?

İçerik Yöneticisi

12 yıldır SGK , SSK ve Emeklilik konuları ile ilgili içerik yazmaktayım. Yetkin olduğum konular ile ilgili SGKhocasi.com kullanıcılarını bilgilendirme çabası içerisindeyim.

İlgili Makaleler

37 Yorum

 1. Benim eşim askere gitti 31 Ocak da ben ise 5 marta başvuru yaptım ve ben Nisan’da 400 lira çektim bu iki ayda bir mi yoksa 1 ayda bir mi ve ben başvuru yaparken 9 aylık oğlum olduğunu da belirttim ama ona bişi yatmadı rica etsem beni nilgilendirir misiniz şimdiden teşekkür ederim

 2. Merhaba, benim eşimin celp tarihi 26 şubat. Ve eşim izmire annesinden vedalaşıp gittiği için 1 yaşında ve 3 yaşında kızlarımla 2 hafta kalıp memleketimiz denizliye geri dönecektik. Fakat ülkemizde korona çıktığı için izmirde kayinvalidem de kalmak durumunda kaldık.. çocuklar küçük otobüslerle bu virüs döneminde yolculuk yapmayı sakıncalı bulduğumuz için evimize dönemedik..
  Izmirde belediye ye ve muhtarla kac defa gorustuysem de ikamet sebebiyle bu maaş başvurumu alamayacaklarını söylediler. cuma günü bi tanıdığım vasıtasıyla özel araçla memleketime geri döndüm eşimin terhisine 40 gün kala yani memlekete gelir gelmez cuma günü başvuru yapabildim.. az önce yorumlarda okudum ikametin maaş başvurusunu engellendiğini yazmışsınız. Bu durumda süreç nasıl işler Hakkınızı helal edin uzun bi yorum oldu.. şimdiden teşekkür ederim

  1. Merhaba
   Başvurular resmi olarak ikamet edilen yerdeki Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakıflarına yapılır.Başvurular bu şekilde yapılmaktadır.

   1. Ve terhis günün yaklaşması maaş almayı etkiliyor mu? Askerken başvuru yapmam yeterli mi süresi var mı başvurunun

 3. Asker ailesi başvurusunda bulundum ama çocuklar için başvuru alınmadı. Asker ailesi başvurum onaylandıktan sonramı çocuklar için başvuru oluyor. Çocuklarım için basvurumu yapmak zorundamıyım yoksa bu asker ailesi başvurusu onaylandıktan sonramı çocuklarınki kendiliğindenmi oluuor yoksa benmi ayreten çocuklarım için başvuruda bulunacam. Çok zor durumdayım bana yardimci olun sorumu yanıtlarsaniz sevinirim

  1. Merhaba
   Asker eşi olarak başvuruda bulunurken çocuklarınızı da belirtmeniz gerekmektedir.

 4. Benim 3 küçük çocuğum var. Asker ailesi maaşını 2 ayda bir toplam nekadar alacam. Sorumu yanıtlarsanız sevinirim şimdiden tşkler.

  1. Merhaba
   Asker eşi için yardım ödemeleri aylık olarak yapılmaya başlanmıştır.
   Asker eşi için her ay 400TL, 18 yaşından küçük her çocuk başına da her ay 150TL olcak şekilde, aylık toplam 850TL yardım ödeneği eşinizin askerliği süresince alacaksınız

    1. Merhaba
     Önceden 2 ayda bir yapılmaktaydı, fakat alınan son karar doğrultusunda aylık olarak yapıalcak.

     1. Merhaba benim eşim asker gitti ben wep üzerinde baş vurucam ama link bulamıyorum yardımcı olumusunuz istanbul bahçelievler oturuyorum orda ki kaymakamlığa gittim dediler wep üzerinde baş vur dediler ama bi türlü bulamıyorum linkini yardımcı olun bana ne yapiyim bana linkini bulun çok zor durumdayım para yok çocuğuma bez mama almıyorum ne yapicam bilmiyorum çocuğum için sizden yardım istiyorum gicimim çok zor ne yapicami bilmiyorum ??

     2. Merhaba
      Başvurular resmi olarak ikamet edilen yerdeki Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakıflarına yapılır.

     3. 10 gündür eşim askere gitmiş. 5 gündür asker ailesi maaşına başvuruda bulunmuşum. Ama hala başvurum kabul olmadı. Bu başvurum nekadar sürede belli olur kabul olur yanıtlarsaniz sevinirim şimdiden teşekkürler

     4. Merhaba
      Başvurunuz onaylandıktan sonra tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır.

     5. Telefonla vakıftakilerle konuştum sordum bu asker ailesi maaşı kaç ayda bir veriliyor diye sordum. Onlarda bana 2 ayda bir veriliyor dedi. Sizde bana her ay veriliuor diyorsunuz. Bu nekadar doğru.

     6. Merhaba
      Yeni alınan kanun kapsamında her ay verileceği belirtilmektedir.

 5. Mrb. Eşim haftaya yeni askere gidecek. Benim 3 çocuģum var. En büyüğü 3 yaşında. Nekadar maaş alacam. Yanıtlarsaniz sevinirim. Şimdiden teşekkürler.

  1. Bide herbir çocuk için ayda ne kadar veriliyor. 2 ayda bir nekadar maaş alacam. Durumum hiç yok. Başvurumu yaparim inş kabul olur. Hiçbur sosyal güvencem yok hiçbir gelirim yok. 2 ayda bir nekadar maaş alırım 3 çoçuğum var. Yanıtlarsaniz sevinirim tesekkurler

   1. Merhaba
    Eşiniz üzerinden aylık 400TL ve Askerlerin 18 yaşından küçük olan her çocuğu için 150 TL ek ödeme yapılacaktır.

 6. Meraba hayırlı günler benim eşim şuan askerde bende asker eşine verilen maaşa başvurdum ama 3 yaşında bir oğlum var onun için ek ödeme yapılacak ya onun için ayrı mi başvurmam lazım yoksa asker eşine verilen maaşa başvurmam yeterli olur mu

  1. Merhaba
   Eşiniz için başvuru esnasında oğlunuzun bilgilerini de vermeniz gereklidir.

 7. Meraba eşim 2020 28 şubat celbi 1 yaşında bi çocuğum var ve 5 martta başvuru yaptım ve hala e devlette başvuru devam ediyor yazıyor hala para yatmadı aile sosyal bakanlığı 25 haziranda yatacak dedi bu geçmiş 4 ayın ki hepsi yatacak mı ve bundan sonra alacakmiyim eşim 18 ağustosta teskere alacak

 8. Benim oglum bugün teslim oldu kaç gün sonra muhtaç aylığı alabiliriz kaç gün içinde baş vuralim

 9. ıyi günler. Eşim asker ben çalışmıyorum. 6 yaşında oğlum var. Annemin yanına geldim ve onlar sigortalı ben değilim. Benim ikametim malatyada,annemlerin yanına bursaya geldim. Asker eşi maaş başvurusu yapmam için ikametimi yaşadığım şehire aldırmak zorundamıyım? Ve annem sigortalı olduğu için bana maaş baglarlarmi?

  1. Merhaba
   Başvurular resmi olarak ikamet edilen yerdeki Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakıflarına yapılır. Şartları sağlamanız durumunda maaş bağlanabilir.Asker ailelerinin düzenli şekilde yardım parası alabilmesi için muhtaçlık şartlarına uyum sağlanması gerekir. Muhtaçlık belgesi bulunan, üzerlerinde mal varlığı olmayan, askerde olan birey haricinde sağlık sigortası güvencesi bulunmayan aileler, asker ailesi devlet desteğinden faydalanabilirler. Askerlerin 18 yaşından küçük olan her çocuğu için 150 TL ek ödeme yapılacaktır. Çocukların okula gitmesi durumunda, ödemeler çocuklar adına çıkartılır.

 10. Merhaba eşim bugün askere gitti ben tek gidip kaymakamlıktan bu yardıma başvurabilir miyim

  1. Merhaba
   Asker ailesi yardım parasından faydalanmak isteyen kişilerin, oğulları, eşleri ya da babalarının askerde olması gerekir. Askerde olan kişilerin, er veya erbaş olması şart koşulmuştur. Kıdemli askerlerin aileleri, T.C. İçişleri Bakanlığı asker ailesi yardımından faydalanamayacaktır. Asker ailelerinin düzenli şekilde yardım parası alabilmesi için muhtaçlık şartlarına uyum sağlanması gerekir. Muhtaçlık belgesi bulunan, üzerlerinde mal varlığı olmayan, askerde olan birey haricinde sağlık sigortası güvencesi bulunmayan aileler, asker ailesi devlet desteğinden faydalanabilirler. İstenen şartları sağlamanız durumunda başvuruda bulunabilirsiniz.

 11. Ben şimdi askerdeyim 26 şubat celbiyim 28 şubatta eşim başvuru yaptı. Ama hala sonuclanmadi 2.5 ay oldu bu başvuru kabul edilmediği için çocuk yardımına da başvuru yapamıyoruz. Çocuk parası 28 şubattan itibaren mi hesaplanacak yoksa çocuk yardımına başvuru yaptığımız tarih mi esas alınacak birde sosyal yardım vakfı eşime kocan sistemde asker olarak görünmüyor demiş askerlik yaptığı yerde bilgi güncellemesi yaptırması lazım demiş bu normal birsey mi 2 3 ayda sonuclanmamis olması normal mi? Teşekkür ederim şimdiden vereceğimiz cevap için

  1. Merhaba
   Sistemsel bir sıkıntı olabilir söyelenen işlemi yapmanız gerekmektedir. İşleminizin onaylanmaması bu nedenle olabilir.

 12. beni. oglum askerde ve ben magdur asker ailesine yardim olarak verilen imkandan faydalanmak istiyorum lutfen yardim edin banada cok zor durumdayim maddi manevi yardim edin.

  1. Merhaba
   Asker ailesi yardım parası başvuruları, ikamet edilen il ya da ilçelerde yer alan Sosyal Yardımlaşma ve dayanışma Vakıflarına yapılmaktadır. Valilik ya da kaymakamlıklara dilekçe verilerek de asker ailesi desteğine başvuru yapılabilir.

  2. İyi günler, ben kasım 201 9 celbi olarak 42 gün fazla askerlik yaptım. Fazla yaptığım süre için ayrıca bir ücret verilecek mi acaba? Teşekkür ederim. 2. Olarak eşim başvuru yaparken çocuklarımın bilgilerini vermemiş geriye dönük bir ödeme yapılması mümkün mü? Teşekkür ederim iyi günler

   1. Merhaba
    Asker ailelerine yardım ödemeleri askerlik süresince yapılmaktadır. Geriye dönük ödeme yapılmamaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu