2019 Evde Bakım Parası Ne Kadar, Maaş Alma Şartları Neler?

09.08.2019
1.015
A+
A-
2019 Evde Bakım Parası Ne Kadar, Maaş Alma Şartları Neler?

2019 evde bakım parası, kişisel ihtiyaçlarını tek başına gideremeyecek kadar engel durumu bulunan veya özel bakıma ihtiyaç duyan kişilerin ihtiyaçlarının karşılanması için bu kişilere bakanlara devlet tarafından ödenir. Evde bakım parası almak için gerekli şartları sağlayanların başvuru yapmaları gerekir. Bunun yanı sıra bakıma muhtaç olan kişinin de devlette bakıma muhtaç olduğuna dair rapor veya belgesi olmak zorundadır. T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından takipte olan bu sisteme, bir başkası olmadan temel ihtiyaçlarını (beslenme, tuvalet vs. ) gideremeyecek kişilere bakan herkes başvurabilir.

2019 Evde Bakım Parası Kimlere Verilir?

2019 evde bakım maaşı, evde bakıma muhtaç olan kişilere bakanlara verilmektedir. Burada ki önemli husus bakıma muhtaç olan kişinin sağlık durumudur. Devlet bu noktada bakıma muhtaç olan kişinin tek başına hayatını sürdürüp sürdüremeyeceğini sorgulamaktadır. Eğer kişi tek başına tuvalete çıkma, beslenme, yürüme, temizlik gibi temel aktivitelerini yerine getiremiyorsa bu kişiye bakan kişi maaş alma başvurusu yapabilmektedir. Özürlü sağlık kurulu raporlarında “Ağır Özürlü” kısmında “Evet” yazan her kişiye bakan kişiler bu maaş için başvuru hakkına sahiptir.

Evde Bakım Maaşı Başvurusu Nereye Yapılır?

2019 yılı evlerde bakım maaşı başvurusu yapılan yerler bulunulan bölgeye göre değişmektedir. Başvuru yapacak kişi il merkezinde ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne, ilçede ise Sosyal Hizmet Merkezlerine evde bakım maaşı için başvuru yapmalıdır. Başvuruyu bakıma muhtaç olan bireye bakan yakını yapmalıdır.

Evde Bakım Maaş Şartları Nelerdir?

2019 evde bakım parası şartları T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenmiştir. Ancak bu noktada son zamanlarda yapılan hileli ve gerçeği yansıtmayan başvurular neticesinde denetimler daha sık hale gelmiştir. Evde bakım maaşı alınabilmesi için gerekli olan koşullar 16.12.2010 tarihli, 27787 Sayılı Resmi Gazetede şu şekilde belirlenmiştir;

 • Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere verilecek sağlık kurulu raporları hakkında yönetmelik kararı ile Engelli Sağlık Kurulundan alınan engelli raporunun alınması. Bu raporda bakıma muhtaç kişinin engel oranın en az %50 olup ağır engelli bölümünde ‘Evet’ yazısının olması gerekmektedir.
 • Kişinin bakımını üstlenen bireyin hanesine gelen tüm gelirlerin toplamının, kendilerine ait veya bakılan kişinin toplamına bölerek bulunacak aylık ortalamanın asgari ücretin 2/3 ünden az olması gerekmektedir. Yani bakımı gerçekleştiren kişinin hanesinde her türlü gelirlerin toplamının, bakmakla yükümlü kişi sayısı (kendisine ait çocuğu, eşi vs.) + bakıma muhtaç kişi sayısına bölünmesi ile edilecek tutarın aylık net asgari ücretin (2019 yılı için belirlenen tutar: 2.020,90 TL ) 2/3 ünden az olması (1.347,26 TL ) şartı getirilmiştir. Kişinin bakmakla yükümlü olduğu bireyler içinde üvey evlat, askerlik görevini yapmakta olan bireyler de sayılmaktadır. Ayrıca gelir toplamında aile bireylerinde üniversite okuyan kişilerin almış oldukları burs miktarları gelire dahil edilmemektedir. Sonuç olarak maaş başvurusu yapacak bireyin aylık ortalamasının (kişilere bölünmesi ile) 1.347,26 TL ‘ den az olması gerekmektedir.
 • Bakımı gerçekleştirilen kişinin başkası olmadan hayatını devam ettirme şansının olmaması gerekmektedir. Bu ihtiyaçlara tuvalete çıkma, beslenme aktiviteleri, giyinme gibi örnekleri verebiliriz.

Evde Bakım Parası Başvuru Evrakları Nelerdir?

Evde bakım parası başvuru şartını sağlayan kişilerin T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na gerekli belgeler ile birlikte başvuru yapmaları gerekir. Evde bakım başvuru belgeleri şu şekildedir;

 • Evde bakım maaşı başvuru dilekçesi
 • Bakıma muhtaç olan kişiye ait %50 ve üzerinde engel raporu
 • Engelli kişi ile aynı hanede bulunan kişilerin gelir belgeleri
 • Varsa yine bu kişilere ait tapu, gayrimenkul ve ruhsat fotokopileri
 • Maaş için 2022 sayılı bordro
 • Hanede bulunan tüm kişilere ait ikametgah belgesi
 • Engelli bireyin 2 adet vesikalık resmi
 • Engelli bireye ait varsa öğrenim belgesi
 • Bakıma muhtaç kişinin annesi ve babası boşanmış ise buna ilişkin mahkeme kararı
 • Evde bulunan tüm kişilerin nüfus cüzdanı fotokopileri
 • Evde bulunan tüm bireylere ait sicil yoklama belgeleri
 • Sicil kaydı olanların varsa vergi levhası fotokopisi
 • Engelli bireyin vasisi varsa bu olaya ilişkin mahkeme kararı

Evde bakım parası başvuru dilekçesi T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na ait il müdürlüklerinden veya bakanlığın https://ailevecalisma.gov.tr/ internet adresinden üzerinden alınabilmektedir.

Evde Bakım Parası Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanır?

Evde bakım maaşı başvuru sonuçları için T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na ait Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu en az üç kişiden oluşan bir heyet oluşturulur. Bu heyet de hemşire, sosyal çalışmacı, çocuk gelişimci, doktor, fizyoterapist, sağlık memuru veya sosyolog unvanlarına sahip kişiler yer alır. Heyet, başvuru yapan kişinin ikametinde veya fiilen yaşadığı yerde gerekli incelemeleri yapar. İncelemeler tamamlandıktan sonra heyet raporu hazırlayıp Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna geri gönderir.  Raporların işlem sıralaması başvuru yapanın ikametindeki başvurulara göre sıraya koyulur. Başvuru sonuçları 3 ile 6 aya arasında açıklanır.

2019 Evde Bakım Maaşı Ne Kadar?

2019 Evde bakım paraları 657 Devlet Memurları Kanunu’nun 154. maddesinde yer alan aylık gösterge tablosundaki rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayının çarpımı ile elde edilir.  2019 yılı için oluşan maaş tutarı 1383 TL olmuştur. Her altı aylık dilimde bu katsayılar değiştiği için maaş tutarları da değişir.

Bakıma Muhtaç Kişi ile Bakıcı Aynı Evde Olmak Zorunda mıdır?

Öncelikle heyetin rapor değerlendirmesinde esas engelli birey ile aynı evde yaşanması durumudur. Ancak bakacak başka bireyin olmaması halinde bakımı gerçekleştirecek kişinin engelliye yakın bir yerde ikamet ediyor olabilir. Buradaki kıyas engelli kişinin günlük ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayacak olmasıdır. Yine farklı bir ikamette olması durumunda en az 8 saat engelli bireyin yanında olması şartı vardır. Eğer bakıcı bu şartı yerine getiremiyorsa başvuruda ne kadar süre kalacağını bildirmesi gerekir.

Evde Bakım Parası İçin Dikkat Edilmesi Gereken Diğer Noktalar?

Evde bakım maaşı için dikkat edilecek diğer hususları göz önünde bulundurmanız gerekir. Çünkü evde bakım parası verilmeye başlansa dahi belirli durumlarda kesilir. Evde bakım parası için dikkat edilecekler;

 • Engelli raporunun süreleri bitmesine yakın yenisi ile değiştirilmelidir. Aksi durumda maaş kesilecektir.
 • Raporda ağır engelli bölümünde ‘Evet’ ibaresinin olmaması durumunda yine maaş kesilir.
 • Hane gelirinde olan bir değişiklik veya hane sayısında olan bir değişim yetkililere en geç bir ay içerisinde bildirilmelidir.
 • Yapılan başvurularda acil durumda olanlara öncelik verilir.
 • Bakılan kişi vefat ederse 15 gün içinde bildirilmesi gerekmektedir.
 • Adres değişikliği mutlaka bildirilmelidir. Değişiklik başka bir il veya ilçe de ise o bölgede ki yetkili birime evraklar teslim edilmelidir.
 • Maaş kesildiğinde yapılacak itiraz yazı ile yapılmalıdır ve dilekçenin örneği ve sayısı alınmalıdır.
 • Bakımın yapıldığı evde bakıma muhtaç kişi sayısı birden fazla ise bir engelliden sonra gelen her bir engelli iki kişi sayılmaktadır. Ancak bu kişilerin engel raporlarında ağır engelli bölümünün dolu olması gerekmektedir. Yani hafif engelli olan kişiler bu maddeye dahil değildir.
 • Evde bakım maaşları Ziraat Bankasına yapılmaktadır. Bankasını değiştirmek isteyen bireyler yetkililere bu durumu bildirmelidirler.
 • Engellinin hastaneye yatması halinde de yetkililere bildirim yapılmalıdır.
 • Bakıcı değişikliği olduğunda da ilgili birimlere haber verilmelidir.
 • Engelli maaşı olanların aylıkları, yaşlılık aylığı hane gelir tespitinde yer almaz.
 • Ödenen krediler ve hacizler gelir tespitinde hesaba katılmaz.
 • Evde bakım aylığı haczedilemez.
 • Engelli birey bakım kuruluşlarından birine gönderilirse aylık kesilir.
 • Engelli maaşı gösterilerek bankadan kredi çekilemez.
 • Bakım yapılan evin sahibi olmak evde bakım parası almaya engel bir durum değildir. Alınacak yeni bir evin bildirilmesinin yetkililere yapılması gerekmektedir. Her ne olursa olsun tüm kira gelirleri gelir tespitine dahil edilir.

Devlet Teşviki Başvuru Ve Şartları Nelerdir ?

Ziraat Bankası Kredi Masrafları Nasıl Geri Alınır ?

Okuyan Öğrencilere Okul Yardımı Nelerdir?

ETİKETLER:
BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 34 YORUM
 1. ekrem dedi ki:

  bakıma muhtaç dedeme bakmak istiyorum dedemin ve benim maaşım toplam 3800,00 tl dedem baba annem eşim ve 3 çocuğum var toplam 7 kişi kişi başına düşen gelir hesaplanırken çocuklar dahil 7 kişi yemi bölünecek yoksa çocuklar hariç 4 kişiye mi bölünecek beni aydınlatırsanız sevinirim iyi çalışmalar

  1. Merhaba. Hanede kalan herkes esas alınacak. Yani 7 kişiye bölünecek.

 2. aykut ADIÖZ dedi ki:

  Merhaba su an 2017 yili icinde oldugumuz icin hane halkı net geliri 847 TL ve benim gelirim bu tutardan 150 TL yüksek.2018 yilinda asgari ücretin artmasiyla hane halki net gelirinde artmasiyla hak kazaniyorum.2018 yili icin simdiden basvuru yapabilir miyim sizce?Tesekkür ederim.

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba,evet yapabilirsiniz

 3. Murat dedi ki:

  Merhaba ben ilk defa alıyorum maaşı ailem 5 kişiden oluşuyor emekli maaşım 1200 tl ama bana yatan para 855 tl yukarıdaki yazıda 1027 tl olduğu yazıyor ne den eksik yattığını öğrenmek istiyorum nereye başvurmam gerekiyor saygılarımla teşekkür ediyorum

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba,çalışma ve iskurumuna başvurmanız gerekiyor

 4. Fahriye un dedi ki:

  Merhaba.evdeki toplam geliri hesaplamak için 4A hizmet dökümü aldık.burada yazan hangi rakamları toplamamiz gerekiyor. Hesaplama yapmak için.

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;onun hesabını vakıflar farklı bir şekilde yapıyor,sizin o hesabı yapabilmeniz mümkün değildir.

 5. Seyfi dedi ki:

  Hocam 2018 de hane halkı başına 900 tl aşağısı olacak demişsiniz bu bir tahmin mi yoksa böyle bir duyumunuz mu var?

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;tahmini rakamlar asgari ücretin artışına göre değişir.

 6. nurettin dedi ki:

  önce selam eder saygılar sunarım . tereddüdüm şu evraklarımı teslim ettim hane halkı 3 kişi raporum %90 ve bakıma muhtaçlı şeklinde.henüz eve gelinmedi.maaşım 3 kişiye göre 2.349 tl sizce sonuç uygun olurmu? teşekkürler

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;bu hesaplamayı elindeki kriterlere göre Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları yapmaktadır.Bu nedenle size bilgi verebilmemiz mümkün değildir.

 7. Ali oğuz dedi ki:

  Hocam merhabalar.. benim babam %85 ağır engelli kendisinin maaşı 1427.88 tl annemin maaşı ise 1176.17 tl ablam ve iki çoçuğu da bizimle birlikte yaşıyor toplam da evde 6 kişiyiz başka geliri olan yok. Ablam eşi ile boşanma sürecindeler eşinin maaşı da hesaplanır mı? Ve birde annemin üstüne olan tarla ve ev bu maaşı etkiler mi?

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;evet etkiler.

   1. Ali dedi ki:

    Kurum etkilemez diyor

 8. adnan kıtır dedi ki:

  merhaba benim maaşım bodroda 1740 tl artı agi bunların haricinde mesayi ve pirimler var pirim mesayi olarak bodroda yazıyor hesaplanırkan ekstıralar sayılıyormu yoksa maaş agi mi hesaplanıyor teşekkür ederim

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;ekstra derken ne ödemesi alıyorsunuz ?

   1. adnan kıtır dedi ki:

    pirim ve mesayileri kasdetmiştim

    1. Ahmet SARI dedi ki:

     Merhaba;tüm ödemelerin priminin bildirilmesi gerekir.

 9. bahar dedi ki:

  Merhabalar Benim 70 zehinsel engelli öğlim var . ben 2 cocugumla yaşeyorum .eşim tark etti . boşanma davasi acdim şumde . cocuglarimi inanib birakacek kimsam yok . hec bi gelirimda yok . cocuglari. ilk okul anne okula yoleyorum imkanim oldukca .

  Kirada otryorum .Hec bi gelirim yok. Kiraci Evdi boşaltmami isteyor bi sanadur .

  Benim /70 zehinsell deya 4yaşindeyi öğlima ama bakimla ben sorumliyim niyee bakim maşşi alma HAKKIM YOK. Anne okuli usti başi . ev masraflari var ku. Ha Ağir engelli yazmiyolar . Niyee .?
  Neden .?

  Hec olmasa 1000 ytl gelirim olsa cocuglarima azda olsa sevindururdim . 2 cocugla ilgilanibda Calişalmiyorum .

 10. fatih dedi ki:

  Merhaba evde 3 kisi benim maasim 1850 tl yol parasi basvursak alirmiyiz 2018 icin arti bu heaaba alinacak olan bakim maasida eklenirmi hesaplanirken

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;bakım maaşı hesaba eklenmez,başvurma hakkınız var.

 11. Fatma dedi ki:

  Merhaba, Biz şuan evde 3 kişiyiz. Ben hem emekliyim hemde çalışıyorum. Fakat Mayıs ayında evleniyorum. Annem ve babam evde yanlız kalacak. Annem tansiyon-şeker ve kalp hastası, babam da Alzaimer başlangıcı var.Babamın emekli maaşı 1.800 tl, Ben evlendikten sonra onlara bakacak birini tutmak istiyoruz. Bakım parası alabilirmiyiz. Bunun için ne yapmalıyız.

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;raporunuz var ise başvuru yapmanız gerekiyor.Evdeki gelir durumuna göre bakım ücreti ödenip ödenmeyeceğine Aile ve sosyal politikalar il müdürlükleri karar veriyor.

 12. Meryem dedi ki:

  Merhaba kayınvalidem şeker hastası 6 yıldır yürüyemiyor ayakları uyuşuk altı aylık rapor almıştık raporu yenileyelim dedik sonuç hayır oldu birdaha başvuru hakkımız nezaman

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;durumunda değişiklik var ise hemen başvuru yapabilirsiniz.

 13. rima dedi ki:

  Merhaba,
  Halam alzaymer hastası ve bakıma muhtaç aylığı alabilir raporu var .
  Halam(75) ve eşi(82 yaşında) çocukları olmadığı için ben ve eşim bakıyoruz . Bizim evde yanımızda kalıyorlar.
  evde toplam 5 kişiyiz
  eve giren toplam para kira dahil 3200 tl .
  toplam 3 evimiz var , 1 evde ikamet ediyoruz,1 ev kirada ,1 ev yazlık
  Maaş bağlanması için başvurduk ama gelirimizin fazla olduğu söylendi ve talebimiz red oldu.
  Bakım ayığı alabilmek için ne yapmamız lazım , sorun nerde
  Yardımcı olabilirseniz sevinirim.

  1. Ahmet SARI dedi ki:

   Merhaba;geliriniz çok fazla bu nedenle bakım aylığı bağlanmaz.

   1. rima dedi ki:

    Merhaba ,
    Nasıl fazla , (5 kişi 3,200 tl ) detaylı bir şekilde hesabın nasıl yapıldığını açıklarsanız çok sevinirim.
    İyi günler

    1. Ahmet SARI dedi ki:

     Merhaba;gayrimenkulleriniz var sadece gelir hesabı yapmayın,bu hesabı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının SOYBİS sistemi yapıyor.

 14. ahmet özer dedi ki:

  merhaba, iyi akşamlar.
  kız arkadaşım ortapedik engelli her iki kolundan. bakım maaşını annesi alıyor evlenince bakım ücretini eşi alabilir mi ve eşi sigortalı çalışan

  1. Mehmet dedi ki:

   Merhaba. Buna sosyal hizmetler karar verebilir.

 15. kenan bingöl dedi ki:

  merhaba .bakıcı maaşı için başvuru yaptık v ekabul edildi.şunu sormak istiyorum 1-2-3-4 aylarda özel prim verildiği için gelir yuksek oluyor ve maaş alma hakkım olmuyor istenilen gelire göre ancak 5 .ay itibari ile uymaktayız.bu yuksek olan dönemlerde maaşı durdurup sonra tekrar başlatabiliyormuyuz.

 16. Burak dedi ki:

  Öncelikle merhabalar, ben 2009 yılında Ankara numune hastanesinden Psikiyatri bölümünden Sınırlı mental Kapasite tanısı ile verilen %25 rapora 2018 yılında il sağlık müdürlüğünden itiraz ettim. Başka bir hastaneye gönderdiler orası hafif mental retardasyon teşhisi ile %50 oranında engel verdi. Sanırım şimdi 3üncü hakem hastaneye gönderecekler doğru mu? yoksa bu aldığım %50 geçerli olur mu

  ikinci Sorumda şu: Evde annem, babam, Annemin annesi, ve ben ikamet ediyor ve yaşıyoruz. Ananeme annem bakıyor kendi ihtiyaçlarını göremiyor evde bakım için başvurmak istiyoruz. Engel oranı Kesin Ağır engel %50 nin üzerinde çünkü çıkar yatalak durumda. Ancak şimdi evde iki engelli olacak bizde hane gelirinin 2/3 konusunda muafiyet söz konusu olur mu?Ben şuan çalışmıyorum acaba işe girdiğimde aylık bağlanırsa keserler mi?

  Yani Ananem %50 Ağır Engelli,
  Ben %50 Ağır Engel Yok,
  Maaş Durumlarımız; Ben Şuan için çalışmıyorum.
  Ananem Dedemden kalma emekli maaş:1300 TL
  Babam Emekli:1520 TL

  Evde başka gelir yok: Ortalama Gelir:2820/4=705 TL oluyor.
  Ama evde iki engelli olur ve bende asgari ücretle çalışmaya başlarsam 2820+1603=4423/4=1105 tl oluyor.
  Acaba Hane içinde birden fazla bakıma muhtaç engelli var ise birinci engelliden sonraki engelli iki kişi sayılır.(1 Temmuz 2014’tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.) Bundan faydalanabilir miyiz.