2021 Ölüm Yardım Parası Ne Kadar, Kimlere Ödenir?

2021 ölüm yardımı parası ne kadar yakınları vefat eden kimseler tarafından merak ediliyor. Cenaze yardımı sayesinde belirtilen koşullara sahip olanların yakınlarına devlet tarafından cenaze yardımı yapılmaktadır. Temel olarak bu destek ile cenaze masraflarının karşılanması amaçlanmaktadır.

Ölüm Yardım Parası Nedir?

Sosyal Güvenlik Kurumu SGK tarafından 5510 sayılı kanuna tabi olarak çalışanların vefat etmeleri durumunda verilen yardıma ölüm yardım parası denilmektedir. Bu kapsamda SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı’na bağlı olanların ilgili kanun kapsamında vefat etmeleri halinde sosyal güvelik uyarında yakınlarına ölüm yardım parası verilmektedir. Buna göre hak sahibi olanların cenazeyi defnetmeleri için sağlanan bu yardım Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından vefat eden sigortalının yakınlarına bir defaya mahsus olarak ödenen yardımı ifade etmektedir.

Ölüm Yardım Parası Nasıl Alınır, Şartları Neler?

Ölüm yardım parası almak için belirli şartların sağlanması gerekmektedir. Bu kapsamda SGK tarafından karşılanmakta olan yardımdan yararlanmak için şu şartlar yerine getirilmelidir;

 • Meslek hastalığı sonucunda ya da iş kazası sonucunda,
 • Sürekli iş göremezlik, malullük ya da yaşlılık maaşı alırken,
 • Kendisi için en az 1 yıllık malullük, yaşlılık ya da ölüm sigortası primi yaptırmış olan kişinin vefat etmesi halinde hak sahiplerine ölüm yardımı yapılmaktadır.

İlk iki şart için sigortalılık şartı aranıyorken 1 yıllık malullük, yaşlılık ve ölüm primi bildirmiş olanlar için cenaze ödeneğinden yararlanılmasına yönelik sigortalı olma şartı aranmamaktadır. Buna göre söz konusu bu sigortayı yaptırmış olanlar için sigortalılık şartı gerekmemektedir.

Ölüm Yardım Parası Kimlere Verilir?

Ölüm yardım parasının verileceği kimseler SGK kapsamındaki olan ve vefat eden kişinin birinci dereceden yakınları olmaktadır. Cenazeyi kaldıracak olan hak sahiplerine bağlı olarak cenaze yardımı öncelikle eşe verilmektedir. Eş yoksa vefat eden kişinin çocuklarına, çocukları yoksa anne ve babasına, anne ve babasının da olmaması halinde kardeşlerine ya da diğer cenazeyi kaldırmayı üstlenmiş olan akrabalarına ödenmektedir. Eğer vefat eden kişinin cenaze masrafları tüzel kişiler tarafından karşılanıyorsa bu durumda yardım tüzel kişilere de ödenebilmektedir. Ancak cenaze yardımından yararlanmak için cenaze masraflarının karşılanmış olduğunun belgeler ile ibraz edilmesi gerekmektedir. Bu bakımdan cenaze yardımı kişi vefat edince hemen alınan bir ödenek değil, cenaze işlemleri tamamlandıktan sonra alınan bir destektir.

Ölüm Parası Yardımı Ne Kadar?

Cenaze yardımı her yıl Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre değişkenlik göstermektedir. Bu kapsamda son yapılan veriler ve açıklamalar kapsamında 2021 cenaze yardım parası tutarı 917 TL olarak belirlenmiştir. Bu tutar bölgelere göre değişkenlik göstermemektedir ve ülke sınırları içinde her noktada geçerli olmaktadır. Konuyla ilgili olarak bilinmesi gereken bir diğer nokta da yurtdışında defnedilen kişiler de bu desteğe başvuru yapabilirler. Ancak 5510 sayılı kanun şartlarının taşınması gerekmektedir. Yurtdışında defnedilen kimseler için de belirtilen tutar üzerinden Türk Lirası olarak ödeme yapılmaktadır.

Ölüm Yardım Parası Başvurusu Nasıl Yapılır?

Ölüm yardım parası başvurusu yapma için Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’ne ya da Sosyal Güvenlik Merkezi üzerinden başvurular yapılmaktadır. Başvuruların yapılması için göz önünde tutulması gereken temel nokta cenaze işlemleri bittikten sonra başvuru yapılmasıdır. Başka bir deyişle kişinin vefat etmesi sonrasında hemen başvuru yapılmayıp defin işlemleri tamamlandıktan sonra başvurular defne ait masraflar belgeler ile ibraz edilerek yapılmaktadır. Aynı zamanda cenaze yardımı almak için süre de 5 yıl olarak belirlenmiştir. Bu süre kapsamında başvuru yapıldığında cenaze yardımı almak mümkündür ancak bu süre sonrasında geriye dönük olarak başvuru yapılmamaktadır.

Ölüm Yardım Parası Sorgulama Nasıl Yapılır?

Ölüm yardım parası sorgulama yapmak için e-devlet kullanılabilmektedir. Ölüm yardım parası başvuru yapılmadıkça ödenmemektedir. Bu bakımdan sorgulama işlemi ancak başvuru yapıldıktan sonra geçerli olmaktadır.

Bu kapsamda sorgulama yapmak için şu adımları takip edebilirsiniz;

 • Öncelikle e-devlet sistemine giriş yapılması gerekmektedir. E-devlet şifresi olmayanlar en yakında PTT şubesinden e-devlet şifresi alabilirler.
 • Sisteme giriş yaptıktan sonra sayfalardan Sosyal Güvenlik Kurumu sekmesi açılır.
 • Daha sonra Şahıs Ödemeleri Sorgulama kısmına tıklayın.
 • Bu işlemi yaptıktan sonra başvurunuzun durumu hakkında bilgilendirme ekranda belirecektir.

Cenaze Yardımı Sorgulamak İçin TIKLAYINIZ

Ölüm Yardım Parası ile Ölüm Aylığı Aynı mıdır?

Ölüm yardım parası ile ölüm aylığı farklı desteklerdir. Ölüm yardım parası belirtildiği üzere gerekli olan SGK şartlarının sağlanması halinde vefat eden kimselerin cenaze masraflarının karşılanması için ödenmektedir. Ancak ölüm aylığı yine belirli şartların sağlanması durumunda vefat eden sigortalının birinci dereceden yakınlarına aylık olarak düzenli olarak yapılan ödemeyi içermektedir. Bu bakımdan ölüm yardım parası ile ölüm aylığını birbirine karıştırmamak gerekmektedir. Ölüm aylığı almak için gereken şartlar daha fazla olup statülere göre de aylık miktarı değişkenlik göstermektedir. Ölüm yardım parası ise herhangi bir gelir şartı aranmaksızın tüm SGK kapsamında olanlara, bu bakımdan 4A, 4B, 4C’ye tabi olanlara ödenmektedir. Ancak 4B yani Bağkur kapsamında olanların ölüm sigortası primlerini ödemiş olmaları gerekmektedir.

Ölüm Yardım Parası Hangi Bankaya Yatırılır?

Ölüm yardım parası yatırma işlemi kuruma başvuru yaptıktan sonra en geç 15 gün iş günü içerisinde banka hesabına yatırılmaktadır. Ödenek Ziraat Bankası’na yatırılmakta olup yardımın verilmesi sonrasında kişiler bu bankadan cenaze yardım desteğini çekebilirler.

Ölüm Yardım Parası Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Bazı durumlarda iş yaşamında çalışmakta olan kimselerin vefat etmeleri durumunda vefat eden çalışan için cenaze gideri ya da cenaze nakil gideri ödemesi kurumlar tarafından yapılmaktadır. Bu destekler vefat eden kişinin cenaze masraflarının karşılanmasına yöneliktir. Şayet böyle bir durum söz konusu ise yani vefat eden kişinin çalıştığı kurum kapsamında cenaze masrafları karşılanmışsa ölüm yardım parası almak mümkün değildir. Çünkü buradaki en temel amaç kişinin cenaze masraflarının karşılanması olduğundan, cenaze için oluşan masraflar kişinin çalışmakta olduğu kurum ya da kuruluşlar tarafından karşılanmışsa cenaze masrafı oluşmamış demektir. Bu yüzden ölüm yardım parası sadece cenaze giderlerinin vefat eden kişinin yakınları tarafından ödenmesi halinde verilmektedir.

Konuyla ilgili olarak bilinmesi gereken bir diğer konu da ölüm yardımı parası belirtilen tavan ücret üzerinden ödenmektedir. Bu kapsamda cenaze esnasında söz konusu belirlenmiş olan tutarın aşılması halinde, aşılmış olan masraflar için destek verilmemektedir. Bu yüzden yapılacak olan ödemelerin belirtilen tutar üzerinden yapılacağını bilmek yararlı olacaktır.

Bir diğer bilinmesi gereken konu ise bazı durumlarda cenaze ödeneği alamayacak kimselerin bulunmasıdır. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu 4. Madde kapsamında hizmet sözleşmesi ile bir ya da birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar, kadro ve pozisyonlarda daimi olarak çalışıp söz konusu kanunlar dahilinde hizmet sözleşmesi ile bir ya da birden fazla işveren tarafından çalıştırılarak sigortaya dahil edilmeyenler ölüm yardım parası desteğinden yararlanamazlar.

Ölüm yardım parası almak için bu şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Destek, aynı zamanda sadece gösterilen masraflara yönelik ödendiği için de masraf belgelerinin saklanması ve başvuru esnasında bu belgelerin kuruma belirtilmiş olması önem taşımaktadır. Belgelendirilmeyen harcamalar için ödeme yapılmamaktadır.

Ölüm Yardımı Parası Alabilmek İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Cenaze ödeneği için evraklar aşağıda verilmiştir:

 • Ölüm yardımı parası başvuru formu istenmektedir. Bu formun muhtarlıktan imzalı ve onaylı olması gereklidir.
 • Üzerinden cenaze ödeneği alınacak olan kişinin ölüm belgesi gereklidir.
 • Başvuru sahibi kimlik belgesi ile beraber başvuru yapmalıdır.

Ölüm Yardımı Parası Başvuru Formu Nereden Alınmalıdır?

Vefat eden kişinin ikamet ettiği yerdeki muhtarlığa giderek cenaze ödeneği başvuru formunun alınabilmesi mümkündür. Muhtarlığın verdiği formu sadece hak sahiplerinin doldurma hakkı bulunmaktadır.

Ölüm Yardımı Parası Ne Kadar Sürede Verilmektedir?

Cenaze yardımı ödeneğinin verilme süresi için net bir zaman verebilmek mümkün değildir. Başvuru sürecine, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun iş yoğunluğuna göre bu süre değişiklik gösterebilmektedir. Ancak ortalama bir süre vermek gerekir ise; sigortalının vefatı ile beraber ölüm yardımı parasına müracaat yapılması sonucunda, 2 ile 3 ay arasında bir sürede yardım ödemesi yapılmaktadır.

Ölüm Yardımı Parası İçin Zaman Aşımı Süresi Var Mıdır?

Cenaze ödeneği alınabilmesi için zaman aşımı süresi bulunmaktadır. Zaman aşımı süresi 5 yıl olarak belirlenmiştir. Vefat eden kişinin vefat tarihi itibari ile zaman aşımı süresi işlemeye başlamaktadır. Bu süre dolduktan sonra herhangi bir neden ile cenaze ödeneği için yapılan başvurular kabul edilmemektedir.

Ölüm Maaşı İle Ölüm Yardımının Farkı Nedir?

Ölüm yardımı parası bir kere verilen bir yardımdır. Vefat eden sigortalının cenaze masraflarının karşılanabilmesi için verilmektedir. Ancak ölüm maaşı; vefat eden sigortalının hak sahiplerine bağlanan bir maaştır. Her ay düzenli olarak ödenmektedir. Ölüm yardımını alabilmek için 5 yıllık bir zaman aşımı süresi vardır. Ölüm maaşını almak isteyenler şartları sağlamaları durumunda her daim başvuru yapabilmektedirler. Ölüm aylığını da ölüm yardımını da vefat eden sigortalının birinci dereceden yakınları alabilmektedirler.

İçerik Yöneticisi

12 yıldır SGK , SSK ve Emeklilik konuları ile ilgili içerik yazmaktayım. Yetkin olduğum konular ile ilgili SGKhocasi.com kullanıcılarını bilgilendirme çabası içerisindeyim.

İlgili Makaleler

16 Yorum

 1. hayrlı akşamlar benim babam 3 yıl oldu vefat edeli yaşlı maaşı alıyordu kanser hastasıydı bayanda bi masrafımız oldu
  bu uygulamadan sonradan haberim
  oldu cenaze masrafını alabilirmiyim
  lüfen cvp verirseniz çok iyi olur
  tşkler şimdiden

 2. merhabalar benim eşim sgk lıydı ağustosun 21 inde vefat etti cenaze parası verilecek dendi 3 ay bitecek ben hala para alamadım ne yapmam gerekir

 3. Babam engelli maaşı alıyordu babam vefat etti ölüm parasına müracaat etsem ölüm parası alabilirmiyim

 4. slm annem öldü biz beş kardeşiz annem nufus kayıtlarında yanımdaydı emeklı maşı vardı bırde ölen babamın maaşı vardı ben annemin cenaze parasını alabiliyormuyum tekmı muracat edecegım yoksa kardeşler le berabermi kardeşler ayrı şehırdeler ve ben annemı defnetmek için başka şehre babamın yanına götürdümcenaze parasını alabılıyormuyum ölüm tarihi 01 31 2019

 5. HASAN KAYA
  Merhaba ,
  annem 3 mart 2018 tarihinde vefat etti. Babamdan kalan emekli aylığı almakta idi.Annem için
  ben oğlu olarak ölüm yardımı alabilirmiyim. Teşekürler.

 6. Sgk 4a emeklisiyim esim yabanci uyruklu Turk vatandsi degil bir ekek cocugumuz var.oulumden sora esime emekli masi baglanirmi

 7. 21.09. 2016 tarihinde babamı kaybettim.. İbb İştirak şirketi çalışanıyım (20 yıl).. babamın ölüm belgesini 28.06.2018 tarihinde insan kanalarına verdim.. (hi. o dönemde aklıma ödenek gelmedi) insan kaynakları bana… tamam ödenek almamışsın ama süre aşımı varmı incelememiz lazım dedi.. acaba ölüm yardımı için bir süre varmıdır.. konuyla ilgili beni aydınlatırsanız sevinirim.. şimdiden tşk.

 8. s.a babam 6 şubat 2018 de vefat etti.emeklisi bağkuru yok ssk yok.sadece engelli maaşı vardı 3 aydan 3 aya 1200 lira falan alıyordu.67 yaşında vefat etti.yaşamı boyunca serbest meslekle ugraşıyordu.o yüzden devletle ilgili engelli maaşı haricinde hiçbir bağlantısı yoktu.babamın ölüm parasını alabilirmiyiz.böyle bi hakkımız varmi.tşk.ler

  1. Merhaba;cenaze ödeneği için en az 360 günü olmak zorunda.360 günü var ise alabilirsiniz.Engelli maaşın üzerinden cenaze ödeneği ödenmez.

 9. 4/c sgk hükmünde sadece geçici işçi değildir, 4/a ssk 4/b bağkur ve 4/c emekli sandığı olarak ayrılır

  1. Merhaba;4/c 657 sayılı Kanuna göre geçici işçi 5510 sayılı Kanuna göre de kamu görevlilerini ifade eder.Kanun numarasını belirtmeden kimse kapsamı bilemez.Emekli sandığında da cenaze ödeneği var sigortalının kendisi için.

 10. Ben 4c ki olarak çalışıyorum çocuğum anne karnında 9 aylık iken öldü.kuruma başvuda bulundum.kurum 4c kilere ölüm parası ödenir diye bir ibarenin olmadığını söyledi.sizlerden bir cevap bekliyorum.

   1. yeni kadroya alınan yani taşerondan geçenlerden çalışanımız annesinin ölüm yardımı olarak 300 tl milli eğitimden ödendi bilgi almak isteyenler sakarya il milli eğitim müdürlüğünü arayabilirler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu