2021 okul yardım parası nasıl alınır öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. 2021 yılında da maddi durumu kötü olan öğrenciler için okul yardım parası desteği sunuluyor. Yardım parasını almak için ise belirli şartların yerine getirilmiş olması gerekiyor.

Okul Yardım Parası Nedir?

Devlet tarafından öğrencilerin eğitim hayatlarında oluşan masrafların karşılanması ve eğitim yaşamlarında maddi güçlüklerin giderilmesi için okul yardım parası sağlanmaktadır. Okul yardım parası farklı isimler altında şartları sağlayan öğrenciler için verilmektedir. En sık uygulanan sosyal ekonomik destek olarak da bilinen SED, bir diğeri ise şartlı eğitim yardımıdır. İki desteğin de temel olarak maddi açıdan kötü durumda olan öğrenciler olarak sunulduğunu bilmek önemlidir. Sosyal Ekonomik Destek SED ekonomik olarak kötü durumda olan ailelerin çocuklarına verilmekte olan bir yardım olup duruma göre sürekli ya da geçici olarak verilebilmektedir. Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından sunulan bu desteğin temel amacı maddi açıdan çocuklarının eğitim masraflarını karşılayamayacak olan ailelere destek olmaktır. İlkokuldan yükseköğrenime kadar verilen bu destek kapsamında aylık olarak eğitim desteği sunulur. Bunun yanında şartlı eğitim yardımı da bir tür eğitim destek fonu olarak kabul edilmektedir. Çeşitli maddi nedenlerden ötürü çocuklarını okula gönderemeyen ailelere yönelik olarak sunulan bu destek sayesinde aileler çocuklarının okul masraflarını karşılayabilmektedirler. Bu destek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla sağlanmaktadır. Bu desteğin temel amacı kırtasiye masraflarının giderilmesi olup ilköğretimden lise çağında olan çocuklar için verilmektedir, yükseköğrenimi kapsamamaktadır.

Sosyal Ekonomik Destek SED’ten Kimler Yararlanabilir?

Okul yardım parası alabilecekler belirli şartları yerine getirmeleri gerekmektedir. Okul yardım parasından yararlanmak için en önemli ve öne çıkan şart ailenin maddi durumunun kötü olmasıdır. Bunun yanında koruyucu aile yanında bulunan çocuklar için de SED sağlanmaktadır. Aynı zamanda doğal bir felaket sonrasında işini ve sağlığını kaybetmiş olan, geçirilen hastalık yüzünden iş gücü kaybı nedeniyle maddi kazanca sahip olamayan ailelerin çocukları için de bu destek sunulmaktadır.

Şartlı Eğitim Yardımı Şartları Nedir?

Diğer bir destek olan şartlı eğitim yardımı almak için okul yardım parası şartları sağlanması gerekmektedir. Bu kapsamda okul destek parası alma şartları şu şekilde belirlenmiştir;
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Yardım alınması için anne ya da yasal vasinin 18 yaşından büyük olması,
 • Yardım için başvuruda bulunmuş olan aileler ekonomik açıdan muhtaçlık durumunda olmalıdırlar. Bu kapsamda gelir testi yaptırmalıdırlar.
 • Aile üyelerinin halihazırda SGK sigortaları bulunmamalıdır.
 • Çocuğun eğitim hayatına düzenli olarak devam etmeyi sürdürmesi gerekmektedir.
Bu şartların sağlanması halinde de şartlı eğitim yardımı için başvuru yapılabilmektedir.

Okul Yardım Parası Ne Zaman Verilir?

Eğitime destek paraları desteği verem kurumların belirlediği günlerde bildirilen hesaba yatmaktadır. Bu günler kurumdan kuruma değişiklik gösterebilmektedir. Ancak okul yardım parası zamanı her kurumda başvuru yapıldığı andan itibaren başlatılır. Yani başvuru tarihi 31 ocak olan bir yardım türü, ocak ayından itibaren yardımın biteceği ana dek yapılır.

Okul Parası Yardımından Kimler Yararlanabilir?

Her kurumun verdiği destekte yararlanabilecek kişiler için özel şartlar aranabilmektedir. Ancak her kurumdan verilen destekten yararlanmak için ortak özelliklere sahip kişiler vardır. Genel olarak okul parası yardım şartı şunlardır:
 • Eğitim hayatına devam eden öğrenciler,
 • Öğrencinin ailesinin maddi açıdan zayıflığının bulunması,
 • Olağanüstü afetlerle karşı karşıya kalmış kişilerin çocukları,
 • Koruyucu aile yanında bulanan kimsesiz çocuklar,
 • Ailenin geçimini sağlayan kişinin iş kazası veya herhangi bir kaza ya da hastalığa yakalanarak geçici olarak çalışamayacak olması.

Sosyal Ekonomik Destek SED Başvurusu Nasıl Yapılır?

Okul yardım parası almak için okul yardım parası başvurusu Sosyal Hizmetler Merkezi ya da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il müdürlüklerine yapılması gerekmektedir. Yapılacak olan başvurularda dilekçe bulunmalıdır ve aynı zamanda diğer gerekli olan belgelerin de ibraz edilmesi gerekmektedir. SED başvurusu için gereken belgeler;
 • Başvuru yapıldığını beyan eden dilekçe, dilekçe sade ve anlaşılır bir dil ile yazılmalıdır. Dilekçede SED imkânlarından yararlanmak istendiği vurgulanmalıdır.
 • Kimlik kartı fotokopisi
 • Sağlık durumunu gösteren belge,
 • Gelir durumunu gösteren belge,
 • Çalışmayanlar için İŞKUR’a başvuru yapıldığını gösteren belge ile başvuru yapılmaktadır.
Bu desteğin en büyük farkı çalışma gücünün çeşitli nedenlerden ötürü kaybolması ve buna bağlı olarak geçici iş kaybı yaşandığı dönemde aileler için sunulan bir destek olmasıdır. Aile üyelerinin iş bulması sonucunda destek kesilmektedir. Ancak iş buluncaya kadar çocuklarının eğitim yaşamlarında herhangi bir maddi sorun oluşmaması için destek sunulmaya devam etmektedir. Bu destek yüksek öğrenimde okuyanlar için de sağlanmaktadır. Yüksek öğretimde okuyalar ya da 18 yaşını doldurmuş olanlar kendileri de başvuru yapabilirler. Öğrencinin kendisinin başvuru yapması halinde çalışma durumuna bakılmaz, ailesinin geçim durumuna bakılır. Ailesi geçici olarak işsiz kalmış ve iş arıyorsa, bu durumda öğrenci gerekli belgeler ile başvuru yaparak destekten yararlanabilmektedir.

Şartlı Eğitim Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Şartlı eğitim yardımı başvurusu yapmak için gerekli olan belgeleri hazırladıktan sonra her il ve ilçede bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuru yapılmalıdır. Şartlı eğitim yardımı başvurusu temel olarak kırtasiye ihtiyaçlarının giderilmesi için yapılmaktadır. Bu yüzden başvurularda ailelerin maddi durumlarını ibraz etmeleri oldukça önemlidir. Başvuru yapmak için vakfa şahsen başvuru yapılmalıdır. Anne ya da çocuğun bakımından sorumlu olan kimse gerekli belgeleri başvuru öncesinde hazır etmelidir. Vakıf başvuruyu aldıktan sonra sonucu aileye bildirmektedir. Başvuru esnasındaki belgeler ise şu şekildedir;
 • Çocuğun ve yardıma başvuru yapan kişinin kimlik bilgileri,
 • Çocuğun eğitim almakta olduğu okuldan temin edilmiş öğrenci belgesi,
 • Ailenin muhtaç olduğunu bildiren belge,
 • Şartlı eğitim ve sağlık yardımı takip formu,
 • Hane başvuru kayıt formu
Bu destek eğitim masraflarının yanında çocuğun sağlık giderlerinin karşılanması için de sağlanmaktadır. Bu bakımdan başvuru esnasında sağlık yardımı takip formunun doldurulması da önem taşımaktadır. Belgeler arasında özellikle ailenin muhtaç durumda olduğunu gösteren belge oldukça önemlidir. Gelir testi belgesinin temin edilmesi sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından da yapılabilmektedir. Belgenin daha önceden alınması ise vakfa kayıtlı olmak anlamı taşımaktadır. Ancak bu türden bir desteğe ilk kez başvuru yapıyorsanız bu durumda gelir testi yaptırılmalı ve yardıma muhtaç belgesi alınması gerekmektedir. Gerekli belgeler aynı zamanda vakıf tarafından temin edilmektedir. Bu bakımdan vakfa başvuru esnasında verilecek olan formları kullanabilirsiniz. Başvuru esnasında kimlik önemli olduğundan kimliğiniz bulunmuyorsa öncelikle kimlik işlemlerini tamamlamanız gerekmektedir. Son olarak bu destek için en temel şartlardan birisi öğrencinin okula aktif bir şekilde devam etmesi ve okul kaydının sürüyor olmasıdır. Bu yüzden okuldan alınacak öğrencilik belgesinin unutulmaması gerekmektedir.

2021 Okul Yardım Parası Ne Kadar?

SED kapsamında sunulan okul yardım parası tutarı eğitim kademelerine göre farklılık taşımaktadır. Okul yardım parası tutarları şu şekildedir;
 • Okul öncesi çocuk için 945 TL
 • İlköğretime devam eden çocuk için 1181 TL
 • Ortaöğretime devam eden çocuk için 1259 TL
 • Ortaöğretim seviyesinde olup açıktan öğretim gören çocuk için 1023 TL
 • Yüksek öğretime devam eden çocuk için 1417 TL destek verilmektedir.
Bu desteğin SGK kapsamında olup çeşitli nedenler ile işini kaybeden ve aktif iş arayan ailelerin çocuklarına sunulduğunu tekrar belirtmek yararlı olacaktır.

2021 Şartlı Eğitim Yardımı Parası Ne Kadardır?

Şartlı eğitim parası, SED’ten farklı olarak, sadece kırtasiye masraflarını karşılamaya yöneliktir. Bu nedenle diğer eğitim fonlarına göre daha cüzi miktarlarda ödenir. Ödeme miktarı çocuğun cinsiyetine ve okuduğu kademeye göre değişiklik gösterir. 2021 yılı şartlı eğitim parası şu şekildedir:
 • İlköğretim erkek çocuk: 35 TL,
 • İlköğretim kız çocuk: 40 TL,
 • Ortaöğretim erkek çocuk: 50 TL,
 • Ortaöğretim kız çocuk: 60 TL.

E-Devlet Okul Yardım Parası Sorgulama

Eğitim yardımı başvuru sorgulamaları, e-devlet sistemi üzerinden yapılmaktadır. https://www.turkiye.gov.tr/aile-bakanligi-sosyal-yardim-bilgileri-sorgulama bağlantı adresi kullanılarak, e-devlet kurum yardımları sorgulama ekranı açılmalıdır. Sayfanın sağ kısmında yer alan “Giriş Yap” butonuna tıklandıktan sonra, e-devlet şifresi ve T.C. kimlik numarası yazılarak sisteme giriş yapılmalıdır.

E-DEVLET OKUL YARDIM PARASI SORGULA

E-devlet şifresi bulunmayan kişiler, PTT şubesine giderek 4 TL karşılığında şifre alabilirler. Sistem girişi sağlandıktan sonra “Eğitim Yardımı” seçeneğine tıklanmalı ve yardım alma hakkının oluşup oluşmadığı sorgulanmalıdır. Eğitim yardımı alma hakkı elde eden kişilere, sayfada bilgilendirme formu gösterilecektir. Yardım başvurusu geri çevrildiği zaman, sayfada herhangi bir bilgiye yer verilmemektedir.

E-Devlet Okul Yardım Parası Başvurusu

Eğitim yardımı çeşitli devlet kurumları aracılığıyla okuyan öğrenciye veya ailesine yapılan bir sosyal yardım türüdür. Birden fazla çeşidi olan okul yardımı için temel olarak maddi yetersizlik şartı aranmaktadır. Her yardımın başvuru yapılacağı kurumlar değişiklik göstermekle birlikte genel olarak şu adımlar ile gerçekleştirilir:
 • E-Devlet üzerinden ön başvuru formu doldurulur (bazı destekler için doğrudan müracaat istenebilmektedir).
 • Gerekli belgeler ilgili kuruma bildirilir.
 • Başvuru yapan aile ilgili kurum tarafından soruşturma ve mercek altına alınır.
 • Soruşturma sonrası uygun şartları sağlayan ailelere yardım parası bağlanır.
Eğitim yardım parası verilen yardım türüne, ailenin sosyal durumuna ve çocukların eğitim seviyesine göre değişiklik gösterebilmektedir.

E-DEVLET OKUL YARDIM BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

Okul Yardım Parası İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Eğitime destek başvuruları teknolojinin devlet kurumlarına entegre edilmesiyle birlikte internetten yapılabilir hale gelmiştir. Bu nedenle başvuru kısmında istenilen evraklar da çevrimiçi olarak elde edilebilen evraklar haline dönüşmüştür. Burs türüne göre değişiklik gösterebilecek okul yardımı gerekli evraklar genel olarak şu şekildedir:
 • Öğrenci okul kimliği,
 • Öğrencinin kimlik kartı,
 • Ebeveynleri ve hane halkını gösteren nüfus kayıt örnekleri,
 • Destek türüne ait başvuru belgesi,
 • Gelir teyit belgesi.

Okul Yardımı Veren Kurumlar Nelerdir?

Türkiye’de okula destek bursu veren birçok kurum ve kuruluş vardır. Bunları devlet veya özel kuruluşlar olarak ikiye ayırmak mümkündür. Devlet bünyesinde okul yardımı veren kurumlar şunlardır:
 • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
 • Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakıfları
 • Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü
Devlet kurumları dışında özel kurum ve kuruluşlar da yıl içinde farklı tarihlerde burs programları açabilmektedir. Genel olarak burs veren kurum ve kuruluşlar şu şekildedir:
 • Çeşitli vakıf ve dernekler,
 • Okulların verdiği öğrenci başarı bursları,
 • Ticari kuruluşların burs programları,
 • Bireysel hayırseverler.

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Eğitim Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK), diğer kurumlardan farklı olarak sadece yüksek öğrenim gören üniversite öğrencilerine verilir. Başvuru şartları ve süresi her yıl öğretim yılı başında kurum tarafından ilan edilir. İnternet üzerinden başvuru yapılır. Başvuruların incelenmesi ardından öğrencilerin ailelerinin maddi durumlarına göre geri ödemesiz burs veya geri ödemeli kredi sağlanır. KYK bursu başarısızlık durumu ya da adli ve disiplin cezaları olmadığı takdirde üniversite eğitimi boyunca devam eder.

2021 Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Eğitim Yardımı Parası Ne Kadardır?

2021 KYK ücretleri ocak ayında zamlı olarak öğrencilerin hesaplarına yatırıldı. Her ayın 6’sı ila 10. günü arası yatırılan burs ve krediler zamdan sonra şu şekilde ödendi:
 • Lisans: 650 TL
 • Yüksek Lisans: 1300
 • Doktora: 1950 TL
Editör: TE Bilisim