EV Hanımları İsteğe Bağlı Sigortalı Olabilir mi?

Ev hanımlarının isteğe bağlı olarak sigorta yaptırması 2019 yılında da geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi internet üzerinden hakkında sıklıkla araştırma yapılan konular arasında yer almaktadır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yapmış olduğu kanun düzenlemeleri ile Sosyal Güvenlik Kurumu çalışmaları neticesinde ev hanımlarına da emeklilik fırsatı sağlanmaktadır. Ev hanımlarının isteğe bağlı sigortalı olarak emekli olabilmelerine ilişkin birtakım koşulların yerine getirilmesi şartı bulunmaktadır. Bu bağlamda “Ev hanımları isteğe bağlı sigortalı olabilir mi?” başlığıyla hazırladığımız rehber niteliğindeki bu yazımızda ev hanımlarını yakından ilgilendiren isteğe bağlı emeklilik müessesi hakkında detaylı bilgileri bulabilirsiniz. Yazımızda ayrıca;

 • İsteğe bağlı sigortalılık nedir?
 • Ev hanımlarının isteğe bağlı sigorta yaptırarak emekli olabilmelerinde aranan şartlar nelerdir?
 • Ev hanımlarının yapacağı isteğe bağlı sigortalılık başvuru şartları nelerdir?
 • İsteğe bağlı sigortalılık başvurusunda ev hanımlarından talep edilen belgeler nelerdir?
 • İsteğe bağlı sigorta primi 2019 yılında ne kadardır?

gibi bu alanda merak edilen tüm soruların yanıtlarını da bulabilirsiniz.

Ev Hanımlarına Emeklilik İmkânı

Ev hanımlarına emekli olabilme fırsatı, 1 Ekim 2008 tarihinde düzenlenerek resmiyete kavuşturulan 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Reformu kapsamında uygulamaya geçirilmiştir. Bu bağlamda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çatısı altında üç farklı emeklilik türü uygulamaya konularak vatandaşların gerekli şartları yerine getirmesinin ardından emekli olabilmesi sağlanmaktadır. Her ne kadar 4A ve 4C gibi kategoriler çalışmaya bağlı olarak ödenen primler neticesinde sigortalılara emekli olabilme imkanı sağlasa da 4B kategorisi çalışmadan isteğe bağlı sigortalılık kapsamında değerlendirilmektedir. Günümüzde 4B Hizmet Grubu olarak adlandırılan Sosyal Güvenlik Kurumu kategorisi eski adıyla BAĞKUR olarak anılmaktaydı.

Ev hanımlarının yanında, evde küçük el işleri yaparak hem aile bütçesine katkıda bulunan hem de kendilerine gelir sağlayan kadınlar da sigorta yaptırarak emekli olabilme imkanına sahiptir. Ev hanımlarının emekli olabilmeleri için SGK tarafından öne sürülen ve en çok tercih edilen yöntemlerden biri muhakkak isteğe bağlı sigortalılık sistemi ile mümkün olmaktadır.

İsteğe Bağlı Sigortalılık Nedir?

İsteğe bağlı sigortalılık kavramı, yasalarla belirlenen zorunlu sigorta kapsamına girmeyen, ay içinde 30 günden az çalışan veya tam gün çalışmayan kişilerin sigorta primlerini kendileri ödemek şartıyla gerçekleştirdikleri emeklilik için ön görülen prim ödeme gün sayılarını tamamlamaları anlamına gelmektedir. Bu noktada 5510 sayılı Kanunun 50. maddesine göre “isteğe bağlı sigorta; kişilerin isteğe bağlı olarak prim ödemek suretiyle uzun vadeli sigorta kollarına ve genel sağlık sigortasına tabi olmalarını sağlayan sigortadır.” denilmektedir.

Ev Hanımlarına İsteğe Bağlı Sigorta Emeklilik Şartları Nelerdir?

Ev hanımlarının isteğe bağlı sigorta ile emeklilik şartları, yine 5510 sayılı Kanunda açık bir şekilde belirtilmiştir. Buna göre ev hanımlarının emeklilik primlerini dışarıdan kendileri ödemeleriyle gerçekleştirilmesi anlamına gelen isteğe bağlı sigorta emeklilik şartları şunlardan oluşmaktadır:

 • C vatandaşı olmak
 • Ülke sınırları içinde yaşıyor olmak
 • 18 yaşını tamamlamış olmak
 • Kadın olmak
 • Gelir vergisinden muaf tutulmak ve Vergi Muafiyeti Belgesi almak
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumu sigorta grubuna bağlı olmamak
 • Eleman çalıştırmıyor olmak
 • Kendi imkanları dahilinde evde üretim yapıyor olmak ve bu ürünlerin satışından belirli bir miktar para kazanıyor olmak

Görüldüğü üzere evde birtakım el işleri yaparak ürünler üretip bunların satışını gerçekleştirerek gelir elde eden ev kadınları, isteğe bağlı sigorta kapsamında emeklilik fırsatından yararlanabilmektedir. Bu noktada “Ev hanımları isteğe bağlı sigortalı olabilir mi?” sorusunun cevabına ilişkin ev hanımlarının yerine getirmesi gereken şartlar yukarıdaki maddelerden oluşmaktadır. Ayrıca ilgili kanunda belirtildiği üzere, ev hanımlarının evde el işi yaparak faaliyette bulundukları ürün kolları da belirlenmiştir. Buna göre; çarşaf, örtü, havlu, örgü, çorap, halı, dantel, nakış işleri, hasır, süpürge, paspas, sepet, turistik eşya, yapma çiçek, fırça ve benzeri el işleri ile el sanatları bu kapsama dahil edilmiştir.

İsteğe Bağlı Sigorta Primi 2019

İsteğe bağlı sigorta primi 2019 yılında da geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi asgari ücret tutarı üzerinden belirlenmektedir. Bu kapsamda en az ödenecek olan prim, brüt asgari ücretin %32’si kadar olmaktadır. En fazla ödenecek prim iste brüt asgari ücretin 6 buçuk katının %32’si alınmasıyla hesaplanmaktadır. 2019 yılı asgari ücret tutarının 2.558,40 lira olduğu göz önünde bulundurulduğunda isteğe bağlı sigortalı olarak emekli olmak isteyen ev hanımlarının ödemesi gereken aylık tutarlar;

 • En az 815,6 TL iken
 • En fazla 5.321,1 TL olarak belirlenmektedir.

Ev Hanımları İsteğe Bağlı Sigortalılık Başvurusu Nasıl Yapılır?

Ev hanımlarının isteğe bağlı sigorta başvurusu işlemleri, Sosyal Güvenlik Kurumu muhatap alınarak yapılmaktadır. Bu bağlamda ev hanımlarının aynı kendi işlerini yapan esnaf vatandaşlar gibi kurumun bu kişilere sunmuş olduğu 4B yani BAĞKUR grubuna müracaat etmeleri gerekmektedir. Fakat kurum nezdinde ev hanımlarına, serbest çalışanlar ve esnaflara tanınan haklara göre farklı olan birtakım ayrıcalıklar tanınmaktadır. Ancak ev hanımlarının bu ayrıcalıklardan yararlanabilmeleri için öncelikle vergi muafiyet belgesi sahibi olmaları gerekmektedir. Bu noktada Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlükleri’ne yapılacak olan isteğe bağlı sigortalılık başvurusunda ev hanımlarından istenen birtakım belgeler gündeme gelmektedir.

Ev Hanımlarından İsteğe Bağlı Sigortalılık Başvurusunda İstenen Belgeler

Ev hanımlarından isteğe bağlı sigortalılık başvurusunda talep edilen evraklar, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ev hanımlarına tanınan ayrıcalıkların uygulamaya konulabilmesi için gereklidir. İsteğe bağlı sigorta başvurularında ev hanımlarının ilgili kuruma gittiklerinde yanlarında bulundurması gereken belgeler şunlardır:

 • İsteğe bağlı sigorta başvurusunda bulunan kişinin gelir mükellefi olmadığına dair yazı
 • İsteğe bağlı sigorta giriş bildirgesi
 • Vergi muafiyeti belgesi
 • İsteğe bağlı sigorta başvurusunda bulunan kişinin kimlik fotokopisi

Ev Hanımlarına Vergi Muafiyet Belgesi

Ev hanımlarına vergi muafiyet belgesi desteği, sadece ev hanımlarına özel olarak sunulan bir hizmettir. Bu noktada ev ekonomilerine katkıda bulunan ev hanımlarına destek olması amacıyla yürürlüğe konulan bu uygulama ile vergi muafiyeti alan ev hanımları, daha az prim ödeyerek isteğe bağlı sigortalılık için gerekli olan esnaflık belgesi almaya hak kazanmaktadır. Bununla birlikte söz konusu belge sayesinde ev hanımları hem sigortalı olabilmekte hem de daha erken bir tarihte emekli olabilme şansına sahip olmaktadır.

Vergi muafiyet belgesi, hiçbir ücret ödenmeden her ilde veya ilçelerde bulunan vergi dairelerinden kolaylıkla temin edilebilmektedir. Ancak ev hanımlarına vergi muafiyeti belgesinin alınması için gerekli görülen birtakım şartlar bulunmaktadır. Bunlar:

 • Başvuruda bulunan ev hanımının evinde üretim yapması
 • Ev hanımının yanında herhangi bir işçi çalıştırmaması
 • Motorlu taşıt kullanmaması
 • Zorunlu sigorta gerektiren bir işte çalışmaması
 • 18 yaşını tamamlamış olması
 • Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan herhangi bir aylık almıyor olmasıdır.

Söz konusu şartları sağlayan ev hanımları ikamet ettikleri il veya ilçe vergi dairelerine başvuruda bulunmaları halinde vergi muafiyet belgesi sahibi olabilmektedir. Öte yandan başvuruda bulunan ev hanımlarından vergi dairesince talep edilen evraklar da şu şekildedir:

 • Esnaf vergi muafiyeti belgesi talep dilekçesi
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Gelir mükellefi olunmadığına dair belge

Ev Hanımları Ne Zaman Emekli Olur?

Ev hanımlarının emeklilik süresi, ilgili kanunda belirlenen hükümlere göre hesaplanmaktadır. Buna göre BAĞKUR yani 4B statüsünde değerlendirilen ev hanımlarının emekli olabilmesi için 9000 günlük prim ödemelerini gerçekleştirmiş olmaları gerekmektedir. Öte yandan ev hanımlarının emekli olabilmeleri için 58 yaş şartını da tamamlamış olmaları koşulu bulunmaktadır. “Ev hanımları isteğe bağlı sigortalı olabilir mi” sorusunun yanıtı olarak hazırladığımız bu yazımızda ev hanımlarına sunulan emeklilik fırsatına ilişkin detaylı bilgilere değindik.

SGK Emeklilik Şartları

SGK İşten Çıkış (Ayrılma) Bildirgesi Alma

İşgöremezlik Ödemesi, İşgöremezlik İş Kazası Rapor Parası

İçerik Yöneticisi

12 yıldır SGK , SSK ve Emeklilik konuları ile ilgili içerik yazmaktayım. Yetkin olduğum konular ile ilgili SGKhocasi.com kullanıcılarını bilgilendirme çabası içerisindeyim.

İlgili Makaleler

547 Yorum

  1. Merhaba
   Ev hanımı olarak emekliliğe hak kazanmak için istenilen şartları sağlamanız gerekmektedir.

 1. Merhaba, 01.01.1985 doğumluyum. 2006 yılında 6 gün SSK prim ödemem ve 2013 yılından itibaren ev hanımlarına emeklilik kapsamında 2100 gün bağkur prim ödemem var. Emekli olabilmem için toplam kaç prim günü ödemem lazım ve ödemeyi sonlandırırsam bugüne kadar ödediklerimi nasıl geri alabilirim? Teşekkür ederim.

 2. ev hanımıyım 2014 yılında 51 yaşındayken isteğe bağlı sigorta yaptırdım şu anda 5 yıl 6 ay pirim ödemişim ne zaman emekli olabilirim bilgi almak istiyorum ilk sigorta yaptırırken bana 10 yıl sonra emekliliğe hak kazanırsınız demişlerdi
  yardımcı olup beni bilgilendirebilirseniz çok teşekkür ederim

 3. Ahmet bey merhabalar,
  Eşim 1978 doğumlu; 2009 tarihinde ve sonra ki farklı zamanlarda sözleşmeli eğitimci olarak çalıştı. SGK nın sitesinde uzun vade gün sayısı 543 gün olarak 4a Tescil bilgileri menüsü altında gözüküyor. Şimdi 3 çocuğumuz var eşim için nasıl bir emeklilik tablosu oluşur bu arada 4a, 4b, 4c kavramlarından anlamıyorum. Ne yapmalıyım? İlginiz için çok teşekkür ederim.

 4. Hic sigorta baslangicim yok 43 yasindayim ev hanimiyim simdi başlasam kac yil odemem gerekiyo kac yasinda emekli olurum

 5. 1973 doğumlu bayanım 12.11.1990 siğorta girişim var fakat daha sonra çalışamadım şu an 200 günüm var kaç yaşında ve kaç gün prim ödemem gerek 3600 günde emekli olabilirmiyim ev hanımıyım isteğe bağlı siğorta yaptırabilirmiyim ne kadar yatırmam lazım i

 6. Hocam merhaba 72 dogumluyum 91 mayis sigorta girisim yapildi. Toplam 8500 sigorta primim var ne zaman emekli olabilirim? Yorumlarin birinde eml mezunu bir arkadasa 49 yasinda emekli olur demissiniz benim icin nasil bir durum söz konusu olur ne yapmam gerekir?

 7. Annem 1989 yılında sigorta girişli.365 gün pirimi var. 3 çocuk sahibi. Emekli olma yolla
  rı nelerdir?

 8. Merhaba 1977 doğumluyum .-1996 SGK Başlangıç, 1038 gün prim var.Ev işler sigorta olabilirim. Ne kadar ödemem lazım. Kaç yaş emekli olurum .Teşekkürler.

 9. mrb ben 40 yaşında ev hanımıyım 2007 de 1 ay falan sgk başlangıcım oldu başka da yok 5 çocuğum var 2 si 2007 den sonra oldu şimdi benim ne yapmam lazim

 10. İyi çalışmalar…
  Eşim 1967 doğumlu. 1988 yılında SSK girişi var ve toplam 1012 gün prim ödenmiş.. Şu an çalışmıyor ev hanımı olarak isteğe bağlı sigorta yaptırabilirmiyiz? Primi ne kadardır,, Ben SGK emeklisiyim.. Herhangi bir indirim sözkonusu olabirilr mi? Ne zaman ve kaç gün ile emekli olabilir? Borçlanma mümkünmüdür?
  Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler…

 11. Merhaba benim eşim 30 yaşında ev hanımı. Bugüne kadar bir sigorta girişi yok. Ben devlet memuruyum. Eşim benimle birlikte 2 yıl yurtdışında yaşadı. Eşime isteğe bağlı sigorta yapmak istiyoruz. Kendisinin ileride çalışma durumu da olabilir. Şu durumda ne tavsiye edersiniz?

  1. Merhaba;isteğe bağlı sigortalı bir başlangıç yapabilirsiniz,ileride yurtdışında yaşadığı süreleri borçlanabilirsiniz,emekli olma durumu olabilir.

 12. Merhaba,

  Ben Türk bayraklı gemide çalışanım. Eşimi isteğe bağlı sigortalı yaptırmak istiyorum. Eşim evde kitap; roman vb. çevirisi yapıyor. Bu durumda isteğe bağlı sigortalı olabilir mi?

 13. MERHABA AHMET BEY BEN DEVLET MEMURUYUM EŞİME İSTEĞE BAĞLI SİGORTA YAPTIRMAK İSTİYORUM AMA ŞUNU ÖĞRENMEK İSTİYORUM.EŞİME HANGİ TÜR SİGORTAYI YAPTIRMAM DAHA AVANTAJLI OLUR.ARAŞTIRMALARIMA BAKARSAM ÜÇ ÇEŞİT SİGORTA TÜRÜ ÇIKIYOR KARŞIMA SİZ HANGİSİNİ ÖNERİRSİNİZ. AYRICA İSTEĞE BAĞLI SİGORTADA BEN MEMUR OLDUĞUM İÇİN EŞ YARDIMIM KESİLİYORMU.EŞİM 1985 DOĞUMLU.YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM.SAYGILAR

 14. Merhabalar hocam,sigorta girişim 06-06-2007 oğlumun doğumu ise 23 ay öncesi yani 08-07-2005 bundan Doğum borçlanabiliyor muyum?Ayrıca şu ana kadar toplam 2235 primim var 1972 doğumluyum,çoğunlukla turizmde sezonluk çalıştım.Sağlığım bozulduğu için dışarda çalışamıyorum.Ancak zaman zaman olarak temizlik,çocuk bakımı Ve evde örgü vs yapıyorum.Nasıl ve kaç yaşında emekli olabilirim,ne kadar primim olmalıVe bugüne göre ne kadar tutar yatırmalıyım?Çok ama çok teşekkürler…

  1. Merhaba;borçlanma hakkınız maalesef yok,25 yıllık sigortalılık süresi ile 58 yaşında 4500 gün ile ya da 7000 gün ile emekli olabilirsiniz.

 15. Merhabalar hocam,sigorta girişim 06-06-2007 oğlumun doğumu ise 23 ay öncesi yani 08-07-2005 bundan Doğum borçlanabiliyor muyum?Ayrıca şu ana kadar toplam 2235 primim var 1972 doğumluyum,çoğunlukla turizmde sezonluk çalıştım.Sağlığım bozulduğu için dışarda çalışamıyorum.Ancak zaman zaman olarak temizlik,çocuk bakımı Ve evde örgü vs yapıyorum.Nasıl emekli olabilirim,ne kadar primim olmalıVe bugüne göre ne kadar tutar yatırmalıyım?Çok ama çok teşekkürler…

  1. Merhaba;doğum borçlanması hakkınız yok,4500 gün 25 yıllık sigortalılık süresi ya da 7000 gün ile 58 yaşında emekli olabilirsiniz.

 16. 1967 doğumluyum. 1986 yılında sigorta girişim var, prim günüm 824 tür. bir çocuk annesiyim. ev hanımları için olan isteğe bağlı sigorta yatırabilir miyim nasıl emekli olurum .

 17. birde prim ücreti olarak askeri ücret üzerinden ödendi ve özel sektörde çalışıyorum

 18. 1972 doğumluyum.1987 de sigorta başlangıcım var.2017 nisan ayında 5375 iş gününü doldurdum. emekli olabilmem için 50 yaşını beklemem gerekiyo. halen sigortalı olarak çalışmaktayım. 50 yaşını doldurduğumda emekli olunca sigorta primim yükselicek. emekli maaşımın primimin yüksek olmasından dolayı maaşımın azalacağını söylüyorlar. maaşım diğer emekliler gibi olacak mı? bu konu hakkında bilgi verirseniz sevinirim.

  1. Merhaba;primi yüksek olanların maaşı düşük olmaz,tam tersi maaşı yükselir.Ancak 2000 den önce günleriniz çok ise ve priminiz asgari ücretten yatıyorsa devam etmemenizi öneriyoruz.

 19. Merhabalar,
  Benim annem 62 yaşında %45 özür raporu var.Daha önceden hiç sigorta başlangıcı yok.Bu durumda emekli olması için izlememiz gereken prosedürler nelerdir.
  Teşekkürler.

  1. Merhaba;62 yaşından sonra emekli olabilmesi neredeyse mümkün değil,Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvurarak 2022 sayılı Kanuna istinaden engelli aylığı alabilir,hane geliriniz yüksek değilse.

 20. mrb benim 2120 günüm var 20 ay askerlik 1960 dogumluyum 8 ay 1978 de ssk lı oldum suan hasa olan esime bakmaktayım 8 yıldır kendide kua hastasıyım neyapmalıyım nasıl emekli olabilirim saygılar herşey için teşeür ederim

 21. Babam 1972 doğumlu. 1987 şubat ayında sigortalı olmuş. 2017 nisan da emeklilik primini doldurdu ama 4 sene yaşını beklicek. sigorta olark çalışırsa primi yükselicek. emekliik maaşı priminden dolayı düşük olur diyorlar bilgi verir misiniz.

  1. Merhaba;3600 günden emekli olacak sanırım.Normal emekliliğe oranla biraz daha maaşı düşük olabilir ama prime esas kazancı yüksekse maaşı değişir.

 22. EŞİM 45 YAŞİNDA 1998 DEN İTİBAREN 730 GÜN PRİM GÜNÜ VAR 3 ÇOÇUK ANNESİ DOĞUM BORÇLANMASI ALABILIRMI İSTEĞE BAĞLI SSK OLABİLİRMİ NE ZAMAN EMEKLİ OLUR EMEKLİ OLUNCA NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALABİLİR

  1. Merhaba;isteğe bağlı ssk yok,isteğe bağlı sigorta bağkur kapsamında değerlendiriliyor.Doğumlar ilk işe giriş tarihinden sonra ise doğum borçlanması yapabilir eşiniz.

 23. Merhaba 2017den sicilim var prim günü mü bilmiyorum 1 çocuk annesiyim bunun üstüne devam ederek emekli olabilir miyim

  1. Merhaba; doğumunuz muhtemelen 2017 den önce olduğu için borçlanma hakkınız yok maalesef,en erken 58-65 yaş aralığında kademeli geçişe göre emekli olabilirsiniz.

 24. annem 1969 doğumlu. 1996 dan 720 gün SGK sı var. ev hanımı çalışmıyor. isteğe bağlı ev hanımı sigortası olur mu? 3600 günden kaç yaşında emekli olur ve iki çocuklu onları borçalnabilir mi ? prim ücreti ne kadar olur ? şimdiden teşekkür ederim.

  1. Merhaba;isteğe bağlı siogrta yaptırabilir yalnız bağkurdan emekli olur bu nedenle 3600 günden değil en az 5400 günden emekli olabilir.

 25. EŞİM30 YAŞİNDA 2005 DEN İTİBAREN 1169 GÜN PRİM GÜNÜ VAR 2 ÇOÇUK ANNESİ DOĞUM BORÇLANMASI ALABILIRMI İSTEĞE BAĞLI SSK OLABİLİRMİ NE ZAMAN EMEKLİ OLUR

  1. Merhaba;doğumlarını ilk işe giriş tarihinden sonra yaptıysa borçlanma yapabilir, normal şartlarda 58 yaşında 5400 gün ile emekli olabilir.
   n

 26. Annem 01.02.1984 sigorta girişli iki çocuk annesi 1924 gün çalışmışlığı mevcut ne zaman ve nasıl emekli olabilir.

  1. Merhaba;normal şartlarda 5000 gün ile ya da 3600 gün ile 58 yaşında emekli olabilir.Doğumlar ilk işe girişten sonra ise borçlanma yaparak 1440 gün kazanabilirsiniz.

 27. EŞİM 52 YAŞİNDA 1984 DEN İTİBAREN 1169 GÜN PRİM GÜNÜ VAR 3 ÇOÇUK ANNESİ DOĞUM BORÇLANMASI ALABILIRMI İSTEĞE BAĞLI SSK OLABİLİRMİ NE ZAMAN EMEKLİ OLUR

  1. Merhaba;doğumları ilk işe girişinden sonra ise 2160 gün borçlanma yapabilir.Gününü 3600 güne tamamlayarak 58 yaşında emekli olabilir.

 28. Merhaba.
  Eşim ev hanımı 43 yaşında, 1994 yılından itibaren 3 yıl sigortalı çalışıp 1997 yılında ayrıldı. Eşim adına isteğe bağlı sigorta yaptırırsam emekli olabilmesi için ne kadar prim yatırmamız gerekir, kaç yaşında emekli olabilir? Teşekkürler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu