Nakdi para yardımı yapan kuruluşlar, dernekler ve iş insanları; maddi durumu iyi olmayanların insani ihtiyaçlarını karşılamalarına yardım ederek hayatlarını devam ettirmelerini sağlamaktadırlar. Özellikle eğitim gibi geleceği şekillendirmeye yardımcı olan konularda nakdi para yardımı yaparak bireylerin gelecekteki hayatlarında maddi zorluk yaşamamalarını sağlamaktadırlar. Fırsat eşitsizliklerinin yarattığı kayıpları tolere etmek için yardıma muhtaç olan ailelere vakıfların, derneklerin ve şirketlerin yanı sıra bireysel olarak iş insanları da yardım edebilmektedir. İletişim kanalları üzerinden kurum ve kuruluşlara ulaşarak maddi yardım talep edilebilmektedir. Günümüzde özellikle koronavirüs salgınından etkilenen sektörlere öncelik vererek nakit sıkıntısı çeken çok sayıda bireye ve aileye yardım eden kuruluş bulunmaktadır.

Nakdi Para Yardımı Yapan Kuruluşlara, Derneklere ve İş İnsanlarına Kimler Başvuru Yapabilir?

Maddi para yardımı yapanlara başvuru yapmak için öncelikle başvuru yapılacak olan kuruluş, vakıf, dernek ve iş insanının sunduğu şartların incelenmesi gerekmektedir. Her kuruluş yardım verdiği alana ve yardım miktarına göre kendi şartlarını belirlemektedir. Örneğin öğrencilere maddi yardım yapacak olan kuruluşlar, öğrencilerden okul hayatlarında belirli bir not ortalamasını yakalamış olmalarını isteyebilmektedirler. Kuruluşların başvurularda öncelik verdiği en önemli nokta ise; yoksul ve muhtaç kişiler olmaktadır. Düzenli geliri olmayan, SGK kapsamında çalışmayan, bakmakla yükümlü olduğu kişilerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek maddi durumu bulunmayan, yaşlı, kimsesiz ve engelli bireyler nakdi para yardımında öncelikli olmaktadırlar. Dul ve yetim maaşı gibi devletten sosyal yardım alanların başvuruları öncelikliler arasına alınmamaktadır. Özellikle muhtarlıktan alınan fakirlik kağıdına sahip olanların para yardımı başvurularının kabul edilme olasılığı daha yüksek olmaktadır.

Nakdi Yardım Yapan Kurum ve Kuruluşlar Nelerdir?

Maddi yardım talep edilebilecek kurum ve kuruluşlar şu şekildedir:

Nakdi Para Yardımı Yapan Kuruluşlar ve İş Adamları Hangileridir?

Maddi yardım yapan şirketler ve iş insanları; muhtaç ve yoksul durumda olan kişilere her türlü ihtiyaçlar doğrultusunda yardım yapmaktadırlar. Şirketler her sene belirli sayıda öğrenciye de burs vermektedirler. Şirketlerin genel müdürlükleri ile telefon veya e-mail yolu ile iletişime geçerek maddi yardım talep edilebilmektedir. Nakdi yardım sunan şirketler ve bu yardımları üstlenen iş insanları aşağıda örneklendirilmiştir:
 • Koç Holding-Mustafa Koç
 • Fiba Holding-Hüsnü M. Özyeğin
 • OPET-Fikret Öztürk
 • ENKA-Sinan Tara
 • Ağaoğlu Şirketler Grubu-Ali Ağaoğlu
 • Boydak Holding-Hacı Boydak
 • Anadolu Endüstri Holding-Tuncay Özilhan
 • Dedeman Holding-Murat Dedeman
 • Sabancı Holding-Şevket Sabancı
 • Borusan Holding-Ahmet Kocabıyık

Öğrencilere Nakdi Yardım Yapan Kuruluş, Dernek ve Vakıflar Hangileridir?

Öğrencilere maddi destek veren kuruluş ve dernekler; maddi imkansızlıkları sebebi ile eğitim hayatına devam edememiş olan kişilerin eğitimlerine devam etmelerini, meslek edinmelerini, geleceklerini sağlama almalarını ve gelecekte maddi sıkıntı yaşamamalarını amaçlayan kurumlardır. Yardıma muhtaç ve kimsesiz olan öğrencilere destek verilmektedir. Başta lisans ve yüksek lisans öğrencileri olmak üzere bütün öğrenciler bu kuruluş ve vakıfların desteklerinden yararlanabilmektedirler. Yerel, ülke genelinde ve uluslararası alanda öğrencilere yardım eden çok sayıda şirket, vakıf ve dernek bulunmaktadır. Öğrencilere burs imkanı sunan vakıf, dernek ve şirketlerden bazıları aşağıda verilmiştir:
 • Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği
 • Vehbi Koç Vakfı
 • DEM Derneği
 • İstanbul Sanayi Odası Vakfı
 • Hacı Ömer Sabancı Vakfı
 • Suna ve İnan Kıraç Vakfı
 • Rüştü Akın Vakfı
 • Mehmet Zorlu Vakfı
 • Eti
 • Akkanat Eğitim ve Sanat Vakfı
 • Sütaş
 • Türk Eğitim Vakfı
 • İstanbul Ticaret Odası
 • Toplum Gönüllüleri Vakfı
 • Kızılay Gençlik Müdürlüğü
 • Alarko Eğitim ve Kültür Vakfı
 • Anadolu Vakfı

Nakdi Para Yardımının Yanı Sıra İnsani İhtiyaçları da Karşılayan Dernek ve Vakıflar Nelerdir?

Hem nakdi hem de insani ihtiyaçları kapsayan yardımlar yapan dernek ve vakıflar; koronavirüs sebebi ile işini kaybederek maddi zorluğa düşen, geçinmekte zorlanan, yardıma muhtaç olan kişilere yardımlarını iletmektedirler. Engelli, kimsesiz, yaşlı, genç olması fark etmeksizin yardıma muhtaç olan kişilere nakdi para yardımının yanı sıra giyecek, barınma, sağlık ve ilaç yardımı yapabilmektedirler. Hem nakdi hem de ihtiyaçlara yönelik yardımlar yapan dernek ve vakıflardan bazıları aşağıdaki gibidir:
 • İHH İnsanı Yardım Vakfı
 • Fakir ve Muhtaçlara Yardım Derneği
 • Düşün Taşın Derneği
 • Türkiye Sokak Çocukları Vakfı
 • Uluslararası İnsani Yardım ve Eğitim Derneği
 • Endes Engellilere Destek ve Yardım Derneği
 • Vuslat Derneği
 • Kocaeli İnsani Yardım Derneği
 • İnsani İnşa Derneği
 • İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
 • Beşir Derneği
 • Alp Acil İhtiyaç Projesi Vakfı
 • Ankara İnsan Hakları ve Hizmet Derneği
 • Türkiye Yardım Sevenler Derneği
 • Nef Vakfı
 • TOÇEV
 • Ayhan Şahenk Vakfı
 • Hayrat Yardım Derneği
 • Dost Eli Derneği
 • Çare Derneği

İHH İnsani Yardım Vakfı Kimlere Nakdi Yardım Yapmaktadır?

İHH İnsani Yardım Vakfı; 1992 senesinden beri faaliyet göstermektedir. Vakfın tam ismi; İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı olmaktadır. Yardımlarını belirli bir bölge ile sınırlamayarak uluslararası çapta yardım yapan bir sivil toplum örgütü olarak faaliyetlerine devam etmektedir. Özellikle Filistin, Kosova ve Suriye gibi savaş bölgelerindeki insanların gıda, eğitim ve sağlık gibi konularda yardım alabilmelerini sağlayan bir vakıftır. Nakdi yardımların yanı sıra okul, hastane ve cami gibi eserleri ile de faaliyet gösterdiği bölgelere yardım etmektedir. Vakıf ile ilgili daha detaylı bilgi edinebilmek için ise https://www.ihh.org.tr/ adresine giriş yapılmalıdır.

Fakir ve Muhtaçlara Yardım Derneği Yardımlarını Kimlere Ulaştırmaktadır?

Fakir ve Muhtaçlara Yardım Derneği; fakir ve muhtaç durumda olan ailelere yardım etme amacı taşıyan bir dernektir. Çok sayıda şehirde şubesi bulunan ve yardım talep edilebilecek bir dernektir. Özellikle ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine de burs vererek eğitimlerine katkı sağlayan bir dernektir. Dernek ve yardımları ile ilgili bilgi edinmek için https://www.fakirvemuhtaclarayardimdernegi.org/ linkine giriş yapılmalıdır.

Düşün Taşın Derneği Hangi Alanda Yardım Yapmaktadır?

Düşün Taşın Derneği; öğrencilere eğitim yardımı vermektedir. Daha iyi şartlar altında eğitim alarak öğrencilerin bir meslek edinebilmelerini, kariyer planı yapabilmelerini ve kariyerlerine istedikleri yönü çizebilmelerini sağlayan bir dernektir. Derneğin yardımlarının tamamına ise https://www.dusuntasin.org.tr/ adresinden ulaşılabilmektedir.

Türkiye Sokak Çocukları Vakfı Hangi Alanlarda Faaliyet Göstermektedir?

Türkiye Sokak Çocukları Vakfı; öksüz, yetim, ailesi olmayan sokak çocuklarının daha iyi şartlar altında yaşayabilmeleri ve ihtiyaçlarının tamamlanabilmesi için faaliyet gösteren bir vakıftır. Başta barınma olmak üzere çocukların temel ihtiyaçlarının karşılanması, eğitimlerinin sürdürülebilmesi, meslek sahibi olabilmeleri, sokak yaşantısından kurtulmalarına yardım edilmesi gibi konularda sokak çocuklarına yardım eden bir vakıftır. Günümüzde çok sayıda sokak çocuğunun sokaklardan kurtularak üniversite okumasını, meslek kazanmasını ve hayatına bambaşka bir yön çizmesini sağlamış bir vakıf olan Türkiye Sokak Çocukları Vakfı’nın faaliyetlerine https://www.tscvakfi.org.tr/ adresinden ulaşılabilmektedir.

Uluslararası İnsani Yardım ve Eğitim Derneği Kimlere Yardım Ulaştırmaktadır?

Uluslararası İnsani Yardım ve Eğitim Derneği; 2018 senesinden beri faaliyet göstermektedir. Zekat, fitre ve sadakaları bünyesinde toplayarak nakdi para yardımı ile bunların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını sağlamaktadır. Başta çocukların ve gençlerin eğitim masrafları olmak üzere çok sayıda alanda yardıma muhtaç bireylerin ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamaktadır. Derneğin faaliyetlerine ise https://www.ideainsaniyardim.org.tr/ adresinden erişilebilmektedir.
Editör: TE Bilisim