2023 İş güvenliği uzmanı maaş miktarı bulunulan pozisyona göre değişkenlik gösterir. C sınıfı iş güvenliği uzmanlığında bulunan bir kişi ortalama 8.500 TL maaş almaktadır.

2023 iş güvenliği uzmanı çalıştığı işyeri, özel sektör ya da kamu çalışanı olması, kurumdaki personel sayısı göz önünde bulundurularak ücretlerde değişim yaşanır. 4 yıllık lisans bölümünü başarı ile bitiren bir iş güvenliği uzmanına işe başladığı zaman aldığı ücret ile yüksek lisans ve doktora programlarında başarılı sonuç elde etmesi neticesinde alacağı ücret değişkenlik gösterir.

İş Güvenliği Uzmanlığı Nedir?

İş güvenliği uzmanı işyerlerinde, kamu binalarında, fabrikalarda yaşanabilecek kazalarının önüne geçebilmek için çalışmalarda bulunan kişidir. Amaç çalışılan sağlanan yerde bulunan riskleri tespit edebilmek ve bu riskler doğrultusunda yapılan analizler ile işverene gösterebilmektir.

Çalışma ortamında yapılacak yenilikler personelin iş güvenliği konusunda eğitilmesi iş güvenliği uzmanı tarafından sağlanır. Şirket içi eğitimler doğrultusunda oluşabilecek kaza durumları, deprem ve yangın gibi risk faktörlerine karşı korunma önlemleri hakkında durum yönetimini sağlar.

Kurum içi çalışanların rahatlığı, performansı, teçhizatların eksiksiz oluşu, aydınlatmanın yeterli oluşu gibi pek çok konuya dikkat ederek işyerindeki performansı arttırmayı hedefler. İş güvenliği uzmanları ekip çalışmasına uyum sağlayabilirler. Anlık olarak oluşabilecek risk durumlarını iyi yönetebilmeleri için stresli durumlara karşı sakinliğini koruyabilen bir yapıda bulunurlar. Oluşabilecek çoklu iş ortamına yönelik aktif ve pratik bir yapıda olmaları da önem taşır.

İş Güvenliği Uzmanı Maaşları Ne Kadar?

İş güvenliği uzman ücreti iş güvenliği uzmanlığı seviyesine göre değişkenlik gösterir. C sınıfı üzerinden iş güvenliği uzmanı olmuş olan bir personel en düşük 8500 TL maaş alır. Bu rakamların en yükseği 10.000 TL'dir. Çalışılan kuruma göre değişkenlik gösteren bu oranlar yeni yıl ile artış göstermiştir.

2022 yılı zam oranları göz önünde bulundurulduğunda iş güvenliği uzmanının maaş oranı;

 • C sınıfı iş güvenliği uzmanı 8500 TL
 • B sınıfı iş güvenliği uzmanı 10.000 TL
 • A sınıfı iş güvenliği ve sağlığı uzmanı 15.000 TL ve üzerinde maaş alabilmektedir.

Bu rakamlar devletin sağlamış olduğu kurumlarda iş güvenliği uzmanı olan belirli bir sınava girmiş ve devlet personeli olarak atanmış kişiler için geçerlidir özel sektörlerde bu rakam değişkenlik gösterebilir.

İş Güvenliği Uzmanlarının Maaşlarına Etki Eden Unsurlar Nelerdir?

İş güvenliği uzmanlarının aldıkları maaşlar farklılık göstermektedir. Bu maaş farklılıklarında etkili olan unsurlar arasında ilk olarak iş güvenliği uzmanların çalıştıkları alanların farklılığı sayılabilir. Çalışılan alandaki tehlike durumlarının fazla ya da az olması durumları alınan ücrete yansımaktadır.

Pek çok işte olduğu gibi iş güvenliği uzmanlarının da tecrübeleri, eğitim düzeyi farklılıkları ve sertifikaları maaşlarını etkilemektedir. Aynı zamanda çalışılan firma da maaşı etkileyen bir diğer unsurdur.

İş Güvenliği Uzmanı Nasıl Olunur?

İş güvenliği uzmanı olmak için üniversitelerin ilgili bölümleri okunarak başarı ile mezun olunmalıdır. 2 yıllık önlisans ya da 4 yıllık lisans iş güvenliği bölümünden başarı ile mezun olunmalıdır. İş güvenliği uzmanı olduktan sonra yapılan yüksek lisans çalışmaları ile seviye yükseltilebilir. İş güvenliği bölümü okunduktan sonra mezun olan her birey C sınıfı iş güvenliği uzmanı olarak göreve başlar.

2023 iş güvenliği uzmanı olmak isteyen adaylar üniversitelerin ilgili bölümlerinde tamamladıktan sonra yüksek lisans yapmaları halinde B sınıfı iş güvenliği uzmanı nitelendirmesi alır. Doktora yapıldığında A sınıfı iş güvenliği uzmanı olarak işyerlerinde çalışabilir.

İş Güvenliği Uzmanı Sertifikası Nasıl Alınır?

İş güvenliği uzmanlık belgesi alabilmek için İş Sağlığı ve Güvenliği Genel müdürlüğünce yapılan İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği uzmanlığı sınavına girilerek başarı elde edilmesi gerekir. Sınav sonrasında istenen puan aralığı elde edilmişse sertifika alınabilir.

İş güvenliği uzmanlığında bulunmak isteyen personel belirli bir eğitimi tamamladıktan sonra kamu kurum ve kuruluşlarında ya da özel şirketlerde çalışabilir. İş güvenliği sertifikası verilmeden önce hem teorik hem de pratik olarak faaliyetlerde bulunur. İş güvenliği sertifikası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı aracılığı ile İş Sağlığı Güvenliği Genel müdürlüğü tarafından sertifika alınabilmektedir.

Belirli bir eğitimden geçtikten ve sınavdan başarılı olduktan sonra sertifikanın alınabilmesi için belirli bir ücret ödenmesi gerekir. Sınavdaki başarıya göre; C, B ya da A grubu iş güvenliği uzmanı olarak devlet kurumlarında ya da özel işyerlerinde çalışma sağlanabilir.

İş güvenliği uzmanlığı alanında sertifika sahibi alma hakkı kazanan bölümler mühendislik ve mimarlık fakültesinde okuduktan sonra mezun olan öğrenciler, Fen-Edebiyat fakültelerinde Kimya, Fizik gibi bölümlerden mezun olmuş öğrenciler, teknik anlamda çalışma sergileyen öğretmenler ile birlikte İş Güvenliği Lisans ya da Önlisans programını tamamlamış olan mezunu öğrenciler iş güvenliği uzmanı sertifikası alabilirler.

İş Güvenliği Uzmanı Ne İş Yapar?

İş güvenliği uzmanı çalışması kurum içi çalışma saatleri ile aynıdır. Kurumda iş güvenliği uzmanlığı görevinde bulunan bir kişi işveren ile iletişim halinde süreci yönlendirir. İş yerinde oluşabilecek olası risk raporları oluşturarak ortamın daha güvenilir hale gelmesini sağlar.

Oluşturulan bu raporlamalar iş yerinin incelenmesi ve genel tatbiki sonucunda rapor olarak işlenir. İş güvenliği uzmanı işyerinde güvenlik konusunda belirli tedbirlerin alınabilmesini sağlar. İş yerinde çalışan personellerin bu konuda bilgilendirilmesi de iş güvenliği uzmanı tarafından sağlanır.

İş güvenliği uzmanının görev ve sorumlulukları şunlardır:

 • Çalıştığı iş yerinde güvenliği sağlayabilmek için iş ortamını ekipmanların güvenilir bir şekilde kullanılabileceği hale getirir.
 • İşyerinde personele yönelik sağlık ve güvenlik konusunda belirli eğitimler düzenler
 • Çalışma alanında potansiyel tehlike oluşturabilecek gereçlere karşı nasıl korunulacağına dair bilgilendirme sağlamak
 • Şirket içinde oluşabilecek deprem ya da yangın durumlarında yapılması gerekenler ekipmanların kullanılabilmesi ve ilkyardım alanında malzemelerin doğru olarak kullanılabilmesine sağlamak
 • İş alanında oluşmuş kazalarının nedenini araştırarak tespitte bulunmak ve bu analizler doğrultusunda araştırmanın yönlendirmesini sağlamak
 • Bulunulan ortamda hava kirliliği başta olmak üzere gürültü kirliliği ve hijyene dönük çeşitli programlar geliştirmek
 • Acil durumlarda uygulanması gerekenler konusunda bir çalışma sağlamak

İş Güvenliği Uzmanı Görevleri Nelerdir?

İş güvenliği uzmanı sorumluluğu belirli çerçeve görevleri içerir. Bu sorumluluklar iş yerinde oluşabilecek güvenlik sorunlarını önceden fark edebilmeyi ve önlem alabilmeyi sağlar.

 • Çalıştığı kurumda faaliyet gösterilen alanda kullanılan teçhizatlar doğrultusunda gerekli yönlendirmeleri yaparak oluşabilecek risk durumlarına ortadan kaldırır.
 • İşyerinde bulunan personelin belirli aralıklarla eğitimlerden geçirilerek daha elverişli ve güvenli bir ortam oluşmasını sağlar.
 • Çalışılan ortamı risksiz bir şekle getirerek raporlar halinde işverene sunum yapar.
 • İş güvenliği katip sistemi içerisine bütün raporlamalar kayıt edilerek farklı birimler ile işbirliği içinde görev tamamlanır.
 • İş güvenliği alanında mezun olmuş olan öğrenci C sınıfı iş güvenliği elemanı olarak kabul edilir. Az tehlikeli olarak görülen yerlerde çalışmada bulunabilirler.
 • Yüksek lisans programı ile B sınıfı iş güvenliği uzmanı ünvanı alanlar tehlikeli kabul edilebilecek işyerlerinde çalışma gösterebilir.
 • Doktora programları neticesinde A ünvanı alan iş güvenliği uzmanı çok tehlikeli olarak görülen işyerlerinde faaliyet gösterebilirler.

İş Güvenliği Uzmanı İş İmkânları Nelerdir?

İş güvenliği uzmanı çalışma olanakları bulunulan bölgedeki iş potansiyeline göre değişkenlik gösterir. Bu durum öğrencinin sahip olduğu iş güvenliği ünvanı ile de ilgilidir. İş güvenliği bölümünü okuyarak başarı ile mezun olan öğrenciler devlet tarafından sağlanan kurumlarda iş başlangıcı yapabilirler. Kadrolu olarak devlet sektörlerinde çalışabilmek ile birlikte özel sektörlerde de rahatlıkla iş bulunabilmektedir.

2023 iş güvenliği uzmanı olduktan sonra yüksek lisans programları sayesinde C sınıfı uzmanlık kadrosu zamanla B ve ardından A olarak değişkenlik gösterir. A seviyesinde bir iş güvenliği uzmanı özel sektörlerde rahatlıkla iş bulabilir. C sınıfı sertifikaya sahip olan bir iş güvenliği uzmanı sağlık bilimlerinde çalışabilir. Az tehlikeli işlerde çalıştırma şartı göz önünde bulundurularak kamu binalarında ya da iş güvenliği uzmanı olarak devlet kadrosunda görev yapılabilir.

Güncel ATT Maaşları Ne Kadar? (Özel, Devlet)

Okul Öncesi (Anaokulu) Öğretmenliği Maaşları Ne Kadar

Milletvekili Ne Kadar Maaş Alıyor?

Editör: TE Bilisim