Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından muhtaç konumunda olan vatandaşlara çok sayıda yardım programıyla maddi ve manevi destekler sunuluyor. Sosyal devlet anlayışının bir uygulaması olarak maddi durumu iyi olmayanlara, engellilere, kronik hastalara, yaşlı ve bakıma muhtaç olanlara yönelik yapılan bu maddi yardımlar sayesinde ihtiyaç sahibi vatandaşların yaşam standartları iyileştirilmeye çalışılıyor. Bakanlığın uygulamaya koyduğu “Kronik Hastalara Yönelik Nakdi Yardım Programı” da pek çok vatandaşın araştırma konuları arasında yer alıyor. 2020 yılı için bin 384 TL olarak belirlenen kronik hastalara maaş uygulaması hakkında başvuru şartları, başvuru yöntemi ve diğer bilinmesi gereken detayları haberimizde bulabilirsiniz. Kronik Hastalara Yönelik Nakdi Yardım Programı pek çok ihtiyaç sahibi vatandaşın merakla araştırdığı sosyal yardımlar arasında yer alıyor. Hane içinde kişi başına düşen aylık gelirin, 2020 yılı için belirlenmiş net asgari ücretin üçte ikisinden az olan vatandaşların yararlanabildiği kronik hastalara aylık bin 384 TL nakdi yardım başvurularının nereden ve nasıl yapıldığı da en çok araştırılan konular arasında öne çıkıyor. Kronik hastalara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın başlattığı “Kronik Hastalara Yönelik Nakdi Yardım Programı” kapsamında her ay düzenli olarak yapılan yardımlar sayesinde vatandaşların hayat standardı iyileştirilmiş oluyor.

Bakan Selçuk’tan Kronik Hasta Maaşları Hakkında Açıklama

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, hastalara yapılan nakdi yardım ödemesiyle ilgili, “Kronik Hastalara Yönelik Nakdi Yardım Programı’nın, Dünya Sağlık Örgütünün "Avrupa Bölgesi 2016-2020 Tüberküloz Eylem Planı" kapsamındaki iyi uygulamaları içeren raporunda örnek gösterildi.” açıklamasında bulundu. Tüberküloz hastaları ile kızamık mikrobunun yol açtığı beyin hastalığı SSPE hastalarını kapsayan kronik hasta maaş yardımı konusunda, “Yardım programından hane içinde kişi başına düşen aylık geliri net asgari ücretin üçte ikisinden az olan vatandaşlarımız yararlanıyor. Tüberküloz ve Subakut Sklerozan Panensefalit (SSPE) hastalarına fiziksel sağlık kayıplarının yanı sıra ekonomik ihtiyaçlarına destek olabilmek amacıyla aylık 1384 lira ödeme yapıyoruz.” açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, kronik Hastalara Yönelik Yardım Programı kapsamında 2018’de 2 bin 576 kişi için 19,9 milyon lira, 2019 Ekim itibarıyla da 4 bin 174 vatandaşımız için 31,51 milyon lira kaynak ayrıldığını açıkladı. Bu nakdi yardımların yanı sıra tüberküloz hastalarına yapılan ödemeye ilaveten, tıbbi öz bakımlarını gideremeyen, yatağa bağımlı olarak yaşamlarını sürdüren veya ev yaşam koşullarının iyileştirilmesi gerekliliği tespit edilen vatandaşlara da bu tutara ilaveten aylık 600 lira ödeme yapıldığını belirten Bakan Selçuk, “Kronik Hastalara Yönelik Nakdi Yardım Programı” kapsamında aylık maaş tutarının 2020 yılında bin 384 TL olduğunu belirtti.

1384 TL Kronik Hasta Maaşı Şartları Nelerdir?

  • Başvuruda bulunmak isteyen hastaların, hanede kişi başına düşen aylık gelirlerinin asgari ücretin aylık net tutarının 2/3’ünden az olması
  • SSPE hastası vatandaşların ‘Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik’te belirtilen usul ve esaslara göre düzenlenmiş sağlık kurulu raporunun bulunması
Bu programdan yararlanan hastalara, “Elektrik Tüketim Desteği” kapsamında, hastaların konutlarına ait elektrik faturalarına destek olmak için kullanılan cihazın elektrik tüketim düzeyine göre aylık 200 TL’ye kadarki elektrik faturalarına maddi destek yapılıyor. Ayrıca yardımın başladığı ilk ay tek sefere mahsus olmak üzere hak sahibi hanelerin cihaza bağlanma tarihinden sonraki birikmiş elektrik borçlarının ödenmesini içeren Birikmiş Elektrik Borcu Desteği bulunuyor.

Kronik Hastalara 1384 TL Maaş Başvurusu Nasıl Yapılır?

Kronik hastalara maaş başvurusu yapmak isteyen vatandaşların, şahsen ikamet ettikleri yerde görevli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıflarına başvuruda bulunması gerekiyor. SYDV’lere bizzat başvuruda bulunamayacak durumda olanlar ise, müracaatları kendileriyle aynı hanede ikamet eden yasal velileri/vasileri aracığıyla yapabiliyor. Başvurular SYD Vakıfları Mütevelli Heyetlerince (MH) değerlendirilerek karara bağlandıktan sonra başvuru sahibine bildirim yapılıyor.

1000 TL Nakdi Yardım Desteğine Başvuramayacak 5. Grup Belli Oldu!

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından Erzak Yardımı Nasıl Alınır?

Devlet Elektrik Desteği Para Yardımı Ne Kadar, Nasıl Alınır?