6736 sayılı Alacakların Yapılandırılması Hakkında Kanun ile Sosyal Güvenlik Kurumu'na 2016/06 dönemi öncesi gss borcu bulunan kişiler bu borçlarını yapılandırabilmekte. 6736 sayılı kanun gereği Sosyal Güvenlik Borçlarının Yapılandırması hakkında detaylı bilgiye "SOSYAL GÜVENLİK BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI" konulu yazımızda değinmiştik. Bu yazımızda ise Genel Sağlık Sigortası borçlarının 6736 sayılı kanun gereği yapılandırılması işlemleri konusunda tüm bilgileri detaylı olarak edinebileceksiniz.  6736 Genel Sağlık Sigortası Borç Yapılandırma Son Başvuru Tarihi Ne Zaman? Sosyal Güvenlik Kurumu borçlarının 6736 sayılı kanun gereği yapılandırılması için son başvuru tarihi genel sağlık sigortası borçları hariç 25.11.2016 tarihinde sona ermişti. Ancak Genel Sağlık Sigortası borçlarının 6736 sayılı kanun gereği yapılandırma başvuru son tarihi 31.01.2017.  25 Yaş altı GSS Borçları silindi. Detaylı bilgi için TIKLAYINIZ 6736 Sayılı Kanun ile GSS Borçlarının Ne Kadarı Siliniyor? 2016/06 dönemi ve öncesi genel sağlık sigortası prim borçlarınızı 6736 sayılı kanun kapsamında yapılandırabilmektesiniz. Gecikme zammı ve faizinin tamamı siliniyor. Sadece ana parayı ödüyorsunuz. 6736 Sayılı Kanun ile GSS Borçları Kaç Taksit Yapılıyor? Ödeme için peşin ya da 12 taksit ile ödeme seçenekleri var. 6736 GSS Yapılandırma Taksitleri Kaç Ayda Bir Ödenecek?
  • 6736 sayılı kanun gereği yapılandırılan GSS prim borçları için peşin ödeme seçeneği seçenler 28.02.2017 tarihine kadar ödeme yapmalıdır.
  • Taksitle ödeme seçeneği seçenlerin ise ilk taksitlerini yine 28.02.2017 tarihine kadar ödemeleri gerekmektedir. Taksitlerin her ay ödenmesi gerekmektedir. İki ayda bir ödeme seçeneği GSS için geçerli değil.
Hiç Gelir Tespiti Başvurusu Olmayanlara Büyük Fırsat 6736 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin yedinci fıkrasında;“5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortası tescili yapılmış olup da gelir testine hiç başvurmayanlardan bu maddenin yayımını takip eden aybaşından itibaren dört ay içinde gelir testine başvuran kişilerin genel sağlık sigortası primleri, gelir testi sonucunun tescil edildiği gelir testi seviyesinden daha düşük olması şartıyla yapılan gelir testi sonucuna göre tescil başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk ettirilir.” hükmüne istinaden 01.01.2012 tarihinden itibaren GSS tescili olan ve hiç gelir testi başvurusu olmayanların 02.01.2017 tarihine kadar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakfına giderek gelir testi başvurusunda bulunmaları halinde GSS tescili en son gelir seviyesine göre güncellenebilecek. Buna göre borçların tamamının silinmesi ya da en az 2/3 ünün silinmesi gibi durumlar söz konusu olabilecek. Onun için bu fırsatı kaçırmayın deriz. 6736 Sayılı Kanun ile GSS Borçlarımı Yapılandırdım Ödemezsem Ne Olur?
  • Peşin ödeme seçeneği seçenler 28.02.2017 tarihine kadar ödeme yapmazlarsa yapılandırmayı ihlal etmiş sayılırlar ve yapılandırmaları bozulur.
  • 2016 Haziran ayı ve öncesine ilişkin genel sağlık sigortası prim borçları için prim borcu aslını 12 ayda eşit aylık taksitle ödeme talebinde bulunan sigortalıların, ilk iki taksiti süresinde ve tam ödemesi gerekmektedir. Ayrıca, bir takvim yılında en fazla iki taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde söz konusu tutarın 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte son taksiti izleyen ayın sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir. Buna göre, birinci taksitin süresinde ödenip, ikinci taksitin son ödeme tarihi olan 31/3/2017 (dahil) tarihine kadar ödenmemesi durumunda da yapılandırma bozulacaktır
6736 Yapılandırma GSS Borçları Nasıl Ödenir? Ödemelerin nasıl ve nereye yapılacağı konusunda detaylı bilgi için TIKLAYINIZ GSS Gelir tespiti başvuruları hakkında detaylı bilgi için TIKLAYINIZ