2021 yılında süt parası başvurusu yapılmasına gerek kalmadan süt parası otomatik olarak hesaba aktarılır. Süt parası SGK tarafından tek seferlik verilen bir yardımdır. Her bebek için sadece bir kere alınabilecek olan bu yardımı sağlanan şartlar doğrultusunda anne ya da baba alabilir. Hem çalışan hem de çalışmayan annelerin alabileceği bir ödenektir. Emzirme ödeneği verilecek olan anne ya da babanın maddi durumları, aylık kazançları dikkate alınmadan süt parası hesaplarına yatırılır.

Süt Parası Başvurusu Yapabilecek Olanlar Kimlerdir?

Emzirme ödeneği alabilecek olanlar aşağıda belirtilmiştir:
 • Doğum yapan, 4A ve 4B sigorta kollarına bağlı olarak çalışan anneler süt parası alabilir.
 • Sigortası olmayan anneler eşleri sigortalı olarak çalışsa dahi emzirme ödeneği alabilir.
 • Eşi doğum yaptıktan sonra gerekli şartları sağlayan erkek de süt parası talep edebilir.

Süt Parası Başvurusu İçin Genel Koşullar Nelerdir?

Emzirme ödeneği başvuru şartları şunlardır:
 • Üzerinden süt parası alınacak olan çocuğun doğumunun canlı olarak gerçekleşmesi gerekir. Ölü doğum yapan anneler süt parası alamayacağı gibi aynı zamanda doğumdan sonra vefat eden çocuklar adına da süt parası başvurusu yapılamaz.
 • Başvuru sahibinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması istenir.
 • Süt parası başvurusunun onaylanabilmesi için çocuğun 2015 senesinden sonra doğmuş olması istenir.
 • Emzirme ödeneği başvurusu yapılmadan önce doğumu gerçekleşen çocuğun kimlik belgesinin çıkartılması talep edilir.

Çalışan Anneler İçin Süt Parası Alma Şartları Nelerdir?

Çalışan anneler için emzirme ödeneği koşulları aşağıda verilmiştir:
 • 4A ve 4B sigorta koluna bağlı olarak çalışan annelerin doğumdan önceki 1 yıl içerisinde en az 120 prim günü ödemelerinin olması şartı aranır.
 • 4B sigortalı çalışan annelerin emzirme ödeneği alabilmeleri için genel sağlık sigortası veya herhangi bir prim borçlarının olmaması koşulu aranır.
 • Doğumdan önceki 8 hafta ve doğumdan sonraki 8 hafta süresince doğum izninde olması istenir.
 • Evli ve çalışan annelerin eşlerinin çalışması ya da çalışmaması süt parası almalarını etkilemez.

Erkekler İçin Süt Parası Başvuru Şartları Nelerdir?

Erkeklerin emzirme ödeneği alma koşulları aşağıda sıralanmıştır:
 • Sigortalı erkeğin süt parası alabilmesi için doğumdan önceki bir sene içerisinde en az 120 prim günü kısa vadeli sigorta kolları priminin yatırılmış olması istenir. Ayrıca genel sağlık sigortası primi de dahil olmak üzere prim borcunun olmaması gerekir.
 • Süt parası talep edecek olanların hizmet akdi sonlandıktan sonra 300 gün içerisinde çocukları doğar ise, son 15 ay içerisinde ödenmiş 120 prim günü olması şartı ile çocuğun babasına ödenek verilebilir.
 • Erkeklerin süt parası alabilmeleri için doğum yapan kadın ile resmi olarak evli olmaları gerekir. Doğum gerçekleştikten sonra resmi nikahı kıyılanların emzirme ödeneği talep etme hakkı yoktur.
 • Emzirme ödeneği başvurusu yapacak olan babaların eşlerinin çalışmıyor olma şartı aranır.

Süt Parası Başvurusu İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Emzirme ödeneği başvuru evrakları yoktur. Günümüzde başvuru yapılmasına gerek olmadan ödenek otomatik olarak verildiği için talep dilekçesi istenmez. Ancak süt parası otomatik olarak hesabına yatırılmamış olanlar, süt parası talep dilekçesi ve kimlik belgesi ile beraber tekrar başvurularını iletebilirler.

Süt Parası Başvurusu İçin Nereye Müracaat Edilir?

Emzirme ödeneği başvuru merkezi, İl Sosyal Güvenlik Kurumu’dur. Ancak günümüzde sigortalı annelerin başvuru yapmasına gerek yoktur. Emzirme raporu alındığında, yardım otomatik olarak gelirlerine eklenir. Sigortası bulunmayan anneler ise, bulundukları bölgedeki Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığı ile başvuru oluşturabilir. Süt parası başvuru sahibinin sigortalı olması durumunda, ödemeyi yapacak olan kurum sigorta kollarına göre değişiklik gösterir. 4A ve 4B sigorta koluna bağlı olarak çalışanlar, SGK üzerinden başvuru yaparak ödenek alırlar. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında 4C sigorta koluna bağlı olarak çalışanlar ise, ödemelerini çalıştıkları kurumdan alırlar. Doğrudan SGK’dan süt parası alma durumları yoktur.

Süt Parası Başvuru Sorgulaması Nasıl Yapılır?

Emzirme ödeneği başvuru sorgulaması yapılmasına gerek kalmadan doğum hastane kayıtlarına işlendiğinde bilgi direkt SGK sistemlerine düştüğü için süt parası otomatik olarak hesaba yatırılır. Ancak yaşanabilecek aksiliklere karşı süt parası sorgulaması yapmak isteyenlerin izlemeleri gereken adımlar aşağıdaki gibidir:
 • https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-devlet sistemine giriş yapılmalıdır.
 • E-devlet sistemi üzerinden hizmet alınabilecek kurumlar arasından Sosyal Güvenlik Kurumu bulunmalıdır.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu başlığı altında listelenen işlemler içerisinden Şahıs Ödemeleri Sorgulama butonuna tıklanmalıdır.
 • E-devlet şifresi, internet bankacılığı, mobil imza, T.C. kimlik kartı ve elektronik imza ile kimlik doğrulaması yapılabilir. E-devlet şifresi ile kimlik doğrulaması yapacak olanların öncesinde PTT şubelerinden ücreti karşılığında e-devlet şifresi almaları gereklidir.
 • Açılan sayfada süt parası gibi alınan yardım ödemeleri, ne zaman alındığı ve tutarının ne olduğu görünür.

SÜT PARASI SORGULA

Süt Parası Ne Zaman Ödenir?

Emzirme ödeneği yatırılma zamanı, doğumdan sonraki bir aylık sürece denk gelir. İşlemler kurumun yoğunluğuna bağlı olarak ortalama 15 gün içerisinde tamamlanır. Doğumun gerçekleştiği ayı takiben ayın 8’i ile 14’ü arasında süt parası başvuru sahibinin hesabına yatırılır. Başvuru sahibinin kayıtlı banka hesabına yatırılan bir paradır. Eğer herhangi bir bankada hesabı yok ise, kendisine en yakın PTT şubesine kimlik belgesi ile beraber giderek parayı alabilmesi mümkündür. Tek seferlik ödenen bir tutardır.

Süt Parası Ödemesi Ne Kadardır?

Emzirme ödeneği tutarı; 2021 senesi için 232 TL’dir. 2019 senesinde 180 TL ve 2021 senesinde de 202 TL olarak ödenen ödenek, yapılan son zam ile beraber 232 TL olarak verilir. Ödenecek olan süt parası tutarı, doğumun gerçekleştiği yılda ödenen süt parası miktarı olarak belirlenir. 2021 senesinde doğum yapan biri eğer 2021 senesinde süt parası alır ise; ödenen tutar 232 TL değil, 202 TL olur.

Süt Parası Alanların Süt İzni Ne Kadardır?

Süt izni; çalışan kadınların çocuklarını emzirebilmeleri için verilen bir izindir. Bir yaşından daha küçük çocuklar için 4587 sayılı İş Kanunu kapsamında günlük 1.5 saat izin verilir. Gün içerisinde bu izni kaça böleceği ya da hangi saatler arasında kullanacağı ise çalışan annenin inisiyatifinde olan bir durumdur. Günlük 1.5 saatlik izin, çalışan annenin günlük çalışma süresinden sayıldığı için aylığını etkilemez. Süt iznini kullanacak olan çalışan anne eğer devlet memuru ise; kullanacağı doğum izni, doğumdan sonraki 6 aylık süreç için günde 3 saattir. Sonraki 6 için ise 1.5 saat olarak verilir. Bu süreyi nasıl kullanacağını ise yine çalışan anne kendisi belirler.

Süt Parası Almak İçin Zamanaşımı Süresi Var Mıdır?

Emzirme ödeneği için hak düşürücü süre, çocuğun doğmasından itibaren 5 senedir. 5 yıl içerisinde süt parası için başvuru yapılmaz ise, geriye dönük emzirme ödeneği talep etmek mümkün değildir. Süt parası başvurusu yapıldığında; başvuru yapılan dönemin değil, bebeğin doğduğu dönemin şartlarına bakılır. Örnek vermek gerekir ise; çalışan bir baba doğumun gerçekleştiği tarihte sigorta primi şartlarını karşılamıyor ve aradan birkaç yıl geçtikten sonra şartları karşılıyor ise, süt parası alamaz. Çünkü doğumun olduğu dönemde süt parası alma hakkı edinememiştir.

SSK, SGK, Bağ-Kur Rapor Parası Hesaplama

SGK Fazla Yatan (Paranın) Primlerin İadesi Yapılır Mı?

Ölüm Aylığı (Maaşı) Ne Kadar, Kimlere Bağlanır?

Editör: TE Bilisim