Seyyar satıcılık için istenen evrakların eksiksiz bir şekilde sunulması gerekmektedir. Dondurma, çekirdek, kestane, pamuk şekeri gibi pek çok ürünün satışı yapılabilmektedir. Seyyar satıcılara verilecek olan ruhsat, belediye başkanlıklarının hazırladığı yönergedeki şartlar doğrultusunda verilmektedir. Bağlı bulunulan vergi dairelerinden vergi levhası alınmadan seyyar satıcılık yapılamamaktadır. Seyyar satıcılar için belediyeler tarafından belirli bir bölge için izin verilmektedir ve bu bölgenin dışına çıkılmaması gerekmektedir. Belirlenen kurallara aykırı bir davranış olduğunda zabıta memurları tarafından seyyar araca el konulmaktadır ve satışa devam etmesine engel olunmaktadır.

Seyyar Satıcılık İçin İstenen Şartlar Nelerdir?

Seyyar satıcılık için gerekli koşullar aşağıdaki gibidir:
 • Türk Gıda kodeksi ile belirlenmiş olan kurallara uyan seyyar satıcılar satış yapabilmektedirler. Kanuni olarak yazılı bir gerekçe ile satış izni almaları ve bunu da satış yaptıkları yerde görünecek şekilde sergilemeleri gerekmektedir.
 • Üretimi kendisine ait ürünlerin satışını yapacak olan seyyar satıcının bir gerekçe sunması gerekmektedir.
 • Seyyar satıcılar, satış yaptıkları bölgenin bağlı olduğu belediyeler tarafından denetlenmektedirler.
 • Seyyar satıcıların bulaşıcı herhangi bir hastalığa sahip olmamaları gerekmektedir. Bu yüzden de bulaşıcı hastalığa sahip olmadıklarını sağlık raporu ile belgelemelidirler.
 • Seyyar satıcılık yapanların araçlarının dışına herhangi bir eşya koymaları yasaklanmıştır. Kısa ya da uzun süreliğine olması fark etmemektedir.
 • Standartlara uygun bir çalışma kıyafeti ile seyyar satıcılık yapmaya devam edilmesi gerekmektedir.
 • Aracın bakımının ve onarımının düzenli olarak gerçekleştirilmesi istenmektedir.
 • Araçta satılan ürünlerin koyulduğu poşetlerin üzerinde marka adının bulunması yasaktır.
 • Belediyenin seyyar satıcı için verdiği bölgenin dışında satış yapması yasaktır.
 • Belediyeler seyyar satıcılar için belirli bir çalışma saati belirlemektedirler.
 • Seyyar satıcıların araçlarında sattıkları ürünün fiyatını görünür bir şekilde sergilemeleri gerekmektedir.
 • Yetkililer seyyar satıcılara evrak kontrolü yapabilmektedirler. Bu kontroller sırasında evrakların eksiksiz bir şekilde yetkililere gösterilmesi istenmektedir.

Belediyelerin Seyyar Satıcılık İçin Talep Ettikleri Şartlar Nelerdir?

Seyyar satıcılar, satış yapacakları bölgedeki belediyelere bağlı olarak faaliyet gösterdikleri için belediyeler belirli şartlar sunmaktadırlar. Bu şartlara ve standartlara uygun olanların başvuruları değerlendirilmektedir. Başvuru koşulları ise aşağıda verilmiştir:
 • Belediyenin sınırları içerisinde ikamet ediyor olunması istenmektedir.
 • Satışı yapılacak olan ürünün gıda siciline uygun olduğunun belgelenmesi gerekmektedir.
 • Seyyar satıcılık yapmak isteyen kişinin başa herhangi bir geliri olmamalıdır.
 • Özenli ve temiz bir görünüme sahip olanların seyyar satıcılık faaliyeti yapmasına izin verilmektedir.
 • Satış aracının hem temiz hem de düzenli olması şartı sunulmaktadır.
 • Satış sırasında gerekli hijyen kurallarının uygulanması gerekmektedir.
 • Denetleme yapılması halinde, istenen evrakların eksiksiz bir şekilde gösterilebiliyor olması gerekmektedir.
 • Sadece belediyelerin belirlediği saat aralıkların ve yerlerde seyyar satış yapmaları istenmektedir.

Seyyar Satıcılık İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Seyyar satıcılık yapmak için istenen evraklar aşağıda sıralanmıştır:
 • Kimlik belgesi fotokopisi talep edilmektedir.
 • Gıda sicil belgesinin fotokopisi istenmektedir.
 • Gıda üretim izin belgesinin fotokopisi gerekmektedir.
 • SGK’dan gelir durumunun olmadığını belgelendirmesi gerekmektedir.
 • Bulaşıcı bir hastalığının olmadığını gösteren sağlık raporu sunulmalıdır.

Seyyar Satıcılık İçin Belediyelerden İzin Alma İşlemi Nasıl Yapılır?

Seyyar satıcılık yapmak isteyenlerin belediyeden izin almaları gerektiği için öncelikle belediyelerin ve seyyar satıcılığın şartlarını karşılamaları ve ardından belediyelere başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Gerekli belgeler ile beraber belediyelere giderek ruhsat aldıktan sonra seyyar satıcılık yapmaya başlayabilmektedirler. Ruhsatı olmadan seyyar satıcılık yapanlara ise oldukça ağır cezalar verilmektedir.

Ehliyet Randevusu Nasıl Alınır, İstenen Belgeler Neler ?

E-Devlet Adres Değişikliği Nasıl Yapılır, Gerekli Belgeler Nelerdir?

Editör: TE Bilisim