Koronavirüsün etkilediği analardan birisi eğitim oluşturuyor. Özellikle özel okullarda eğitim gören öğrenciler ve velileri için yüz yüze eğitimin Mart ayından itibaren yapılamaması çeşitli sorunların oluşmasına neden oldu. Veliler yüz yüze eğitim yapılmadığı için yatırdıkları okul ücretlerini talep ederken, okullar durumun kendileri ile ilgili olmadığını öne sürerek bunu geri çeviriyordu. Ancak konuyla ilgili emsal bir karar geldi.

Tüketici Hakem Heyetine Başvuru Yaptı

Koronavirüs yüzünden yüz yüze eğitime ara verilmesinin ardından bir veli, yatırmış olduğu eğitim parasını özel eğitim kurumundan talep etti. Sonuç ise tüm bu durumda olan velilere emsal teşkil edecek şekilde sonuçlandı. Kayseri’de, bir veli, çocuğunun eğitim görmekte olduğu özel okula geçen eğitim öğretim döneminde ödemiş olduğu ücretin 15 Mart 2020 tarihinden sonraki dönemleri kapsayacak şekilde tarafına iadesini talep etti. Özel okul tarafından durumun kendileri ile ilgili olmadığı gerekçesi ile talebi geri çevrildi ancak veli Kayseri Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuru yaptı. Şikayete konu olan okul savunmasında, fiziksel eğitime ara verilmesinin kendileri ile ilgisi olmadığını, okulların da tatil edilmeyip uzaktan eğitime devam edildiğini ve uzaktan eğitimin de ana eğitimin bir parçası olduğunu söyledi. Söz konusu dönem yüzünden harcama yapılmayan yemek, doğal gaz, elektrik ve su gibi giderlerin ise gelecek yıl alınacak kayıt ücretlerinden mahsup edileceğini belirten okul, böylece velinin şikayetinin geçersiz olduğunu ifade etti.

Heyet Ücret İadesine Karar Verdi

Ancak heyet tarafından yapılan incelemede, 9 Eylül kararı itibariyle velinin ödemiş olduğu 9 bin liranın kısmen geri ödenmesi gerektiğini kabul etti. Buna göre yüz yüze eğitim kapsamında okula gidilmeyen süreye denk gelecek 7 bin 579 lira 20 kuruş okul tarafından veliye geri ödenecek. Heyet kararında ise şu ifadelere yer verildi; “asgari şartları oluşturan şikayete konu olan sözleşmede, tüketicinin belirli miktar ödeme yapacağı, şikayet edilen özel eğitim kurumun da usulüne uygun eğitim yerinde tüketicinin sözleşmede anlaşmaya vardığı şekilde, yani yüz yüze eğitim vereceği ifade edilmiştir. Sözleşme içerisinde doğa olayları, salgın hastalık ya da mücbir sebep gibi ifa imkânsızlığı durumunda tarafların yükümlülükleri hakkında herhangi bir madde yer almadığı için tüketici lehine karar verilmiştir.”

Sözleşmede Yer Alan Maddelere Dikkat

Heyet açıklamasında ayrıca şu ifadeler de yer aldı; “özel eğitim kurumun yapmış olduğu savunmada uzaktan eğitimin yapılması, şikayete konu olan sözleşmede özel eğitim kurumunun temel edimi olarak belirtilmemiştir. Yapılan uzaktan eğitim işlemi, başka bir sözleşme konusu olup söz konusu sözleşmede ana edim olarak kabul edilemez. Aynı zamanda sözleşmenin tarafı olan tüketiciye de uzaktan eğitim için gerekli olan araçlar sağlanmamış olup bu durumda birebir eğitim ile uzaktan eğitimin aynı verimi ve karşılığı sağladığı konusunda da netlik oluşmamaktadır. Taraflar arasında yapılan sözleşme kapsamında olağanüstü durumlarda sözleşmenin uyarlanması konusunda da hüküm bulunmamaktadır. Koronavirüs salgını sebebiyle örgün eğitim 16 Mart 2020 ve 19 Haziran 2020 tarihleri arasında yapılmamıştır. Bu sebeple 5580 sayılı Özel Eğitim Kurumları Kanunu ve yönetmelik gereğince öğrencinin örgün eğitim almadığı dönemlere ait ücretin iadesine karar kılınmıştır.” Bu bakımdan özel okullarda çocuğu bulunan tüm veliler yüz yüze eğitimin yapılmadığı dönem kapsamında ücretlerini geri talep edebilirler. Ancak burada esas nokta imzalanmış sözleşmede salgın hastalık ya da uzaktan eğitime dair maddelerin bulunmaması. Eğer sözleşmede bu maddeler yer alıyorsa ücret iadesi yapılmayacaktır ancak maddelerin olmaması halinde tüm veliler bu emsal karar kapsamında ücret iadesi alabilirler.
Editör: TE Bilisim