Orman Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ilanda kurum bünyesinde farklı şehirlerde görev yapacak toplamda 102 personel alımı yapılacağı açıklandı. Uygun şartları taşıyan adayların son başvuru tarihine kadar başvuru yapmaları gerekiyor.

Orman Genel Müdürlüğü İşçi Alımı Başvuru Yöntemi

Orman Genel Müdürlüğü tarafından Resmi Gazete’de yayınlanan ilanda kurum bünyesinde faaliyet gösterecek, 64 şehirde toplamda 102 personel alımı yapılacağı açıklandı. Başvuru yapacak adaylar için KPSS şartı aranıyorken başvurular 21 Ekim tarihine kadar devam edecek.
 • Başvuru yapmak isteyen adaylar 21 Ekim 2020 tarihine kadar Orman Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde bulunan İşe Alım sekmesi üzerinden başvuru yapacaklardır. Başvuru yapabilmek için e-devlet şifresi gerekmektedir. Şifresi olmayan adaylar PTT’lerden şifre temin edebilirler.
 • Başvuru yapmak için istenen tüm bilgilerin eksiksiz bir şekilde girilmesi gerekmektedir. Başvurular sadece ilgili kanal üzerinden yapılacak olup şahsen, eposta ya da diğer yöntemler ile yapılacak başvurular geçersiz sayılacaktır.
 • Başvuru yapılacak pozisyonlar; büro personeli ve tekniker kadrolarıdır. Toplamda 102 adet personel alımı yapılacaktır.

Orman Genel Müdürlüğü Personel Alımı Şartları

Adayların başvuru yapabilmeleri için şu şartları taşıyor olmaları gerekmektedir;
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından hiçbir şekilde mahrum olmamak,
 • Türk Ceza Kanunu 53’üncü maddesinde belirtilmiş Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından affa uğranılsa bile mahkum olmamak,
 • Başvuru tarihi itibariyle herhangi bir sosyal kurumdan yaşlılık, malullük ya da emeklilik aylığı almıyor olmak,
 • Erkek adaylar için başvuru tarihi itibariyle askerlik ile ilişiğinin olmaması,
 • Görevini yapmaya herhangi bir sağlık sorunu taşımaması,
 • Devlet memurları kanunu kapsamında ilgili nitelikleri taşımak,
 • Daha önce kamu kurum ve kuruluşlarından ihraç edilmemiş olmak,
 • 2018 KPSS’den başvuru için en az 55 puan almış olmak,
 • Son başvuru tarihine kadar başvuru yapabilmek gerekmektedir.
 • Adaylar KPSS puanlarına göre sıralamaya alınacak olup mülakat için en yüksek puandan başlanarak adaylar mülakata davet edileceklerdir.
Editör: TE Bilisim