Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de iş ve çalışma hayatını adeta felce uğratan yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan ekonomik ve sosyal tedbirler kapsamında normalleşme sürecine geçilmeye başlandı. Dünyanın pek çok yerinde üretim ve hizmet faaliyetlerine kademeli olarak yeniden başlanırken, Türkiye’de de geride bıraktığımız hafta başından beri berber, kuaför, güzellik merkezleri ile alışveriş merkezleri faaliyetlerine resmen başladı. Bununla birlikte önümüzdeki günlerde de kademeli olarak diğer sektörlerde de çalışma sistemine yeniden geçilmesi planlanıyor. Koronavirüs salgını henüz tam olarak geçmemişken iş yerlerinde çalışan ve işverenlerin yeni çalışma düzenine nasıl uyum sağlayacağına dair bilinmesi gereken tüm detaylı bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

İşveren, şüpheli durum bulunması halinde çalışanların yıllık ücretli izne, ücretsiz izne veya idari izne gönderebilir mi?

4857 sayılı İş Kanunu ile iş akdine tabi olan çalışanlara tanınan yıllık izin kullanım süresi, işverenin inisiyatifinde belirlenmiş bir uygulamadır. Bu sebeple işverenler yeni tip koronavirüs salgını sonrası normalleşme sürecinde de kendi kararlarına göre çalışanlarını yıllık izine gönderebilir. Ancak, ücretsiz izin işçi ile işverenin karşılıklı mutabakatına yani görüş bildirip anlaşmasına bağlı olan bir karar olduğu için tek taraflı uygulama olanağı bulunmamaktadır. İdari izin ise işverenin inisiyatifine bağlı olup, yıllık izin süresinden mahsup edilemeyeceği gibi aynı zamanda idari izin kullandırılan çalışana ücret ödemesi yapılması gerekir.

İşçiler virüs salgını nedeniyle işe gitmekten kaçınabilirler mi?

İş Kanunu’nda yer alan hükümlere göre; işçinin işe gitmekten kaçınabilmesi için ciddi ve yakın tehlikenin var olması gerekir. Koronavirüs salgını akabinde normalleşme sürecinde işçilerin yakın temasta bulunduğu bir diğer çalışanın enfekte olduğunun tespit edilmesine rağmen işe gelmeye devam etmesi ve durumun tespit edilmesine karşın işveren tarafından engellenmemesi durumunda işçi çalışmaktan kaçınabilir. Ancak bu tür durumlar söz konusu değilse, işçinin işten kaçınması mümkün olmadığı için iş yerine devamlı gitmesi şarttır.

İşçiler virüs salgını nedeniyle toplantılara katılmaktan kaçınabilirler mi?

İşçilerin, işverenlerine karşı iş görme yükümlülüğü olmasına rağmen, iş seyahatleri ve iş toplantılarının, yüksek risk içermesi veya güvenli olmadığı kabul edilen yerlerde gerçekleşecek olması durumunda çalışan katılmayabilir.

İşyerinde faaliyetin belirli bir süre durdurulması ve sonrasında telafisi mümkün müdür?

Kanunda belirtilen mücbir sebeplerle faaliyetin geçici olarak durdurulması veya tamamen tatil edilmesi durumunda iki ay içinde çalışılmayan süreler telafi edilmek üzere, telafi çalışması gerçekleştirilebilir. Bu süre kanun değişikliği ile 4 aya çıkarıldı.

Yurt dışından gelen kamu görevlilerinin karantinada kaldıkları süre idari izinli sayılır mı?

Yurt dışında görevde bulunan kamu çalışanlarının ülkeye dönüş tarihinden itibaren 14 gün evde tecrit oldukları sürenin mesai günlerine tekabül eden kısımlarında idari izinli sayılmalarına karar verildi.

Çalışan rahatsızlığını bildirmezse ne olur?

Çalışanlar, koronavirüsten dolayı enfekte olmuşsa yahut böyle bir belirti varsa, bu durumu derhal işverene bildirmek zorundadır. 331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 19. Maddesi'nde düzenlenen bu yükümlülük yerine getirilmezse işvereni tarafından tazminatsız işten atılmaya kadar tedbir alınabilir.

Rapor alan çalışanların ücretleri kesilir mi? İzinleri azalır mı?

Koronavirüs salgını veya başka sebeple rapor alan çalışanların ücretleri 2 günden sonra Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ödenir. Hesaplama ayakta tedavilerde brüt maaşın üçte ikisi şeklinden yapılır. Örnek olarak 14 gün rapor alan bir çalışana 12 günlük brüt ücretinin üçte ikisi ödenir. Raporlu günler yıllık izinden düşülmez.

Sokağa çıkma yasağında işe gidemeyenin maaşı ne olur?

Zorlayıcı sebep ortaya çıktığında eğer 1 haftadan kısa sürerse işçinin ücretinden kesinti yapılamıyor. Fakat sokağa çıkma yasağı 1 haftadan uzun sürerse, bu kez 1 haftalık bölümde işçiye yarım maaş ödeniyor.

QNB Finansbank’tan Düşük Faizli Borç Transfer Kredisi Kampanyası

Bakanlık Sektörlere Göre Koronavirüs Tedbir Kılavuzunu Yayımladı

1000 TL Sosyal Yardım 3. Faz Ödemeleri Sonuçları Açıklanmaya Başladı!

Editör: TE Bilisim