Türkiye’de koronavirüs salgını sonrasında “yeni normal” olarak adlandırılan normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte, bu süreçte istihdamın desteklenmesi için hükümet tarafından devreye alınan İstihdam Kalkanı Paketi kapsamında pek çok uygulama hayata geçecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde hazırlanan istihdam kalkanı paketiyle birlikte fesih yasağının süresinin uzatılmasından işsizlik süresinin kısaltılmasına, genç istihdamının artırılmasından kısmi zamanlı çalışmaya (part-time) kadar pek çok sayıda önemli düzenlemeler iş ve çalışma yaşamının yeni unsurları haline gelecek. Türkiye’de milyonlarca çalışanı ve işvereni yakından ilgilendiren, Çalışma Bakanlığı’nın devreye aldığı istihdam kalkanı paketinin bilinen tüm detaylarını haberimizde bulabilirsiniz. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen, İstihdam Kalkanı Paketi'yle süresi 17 Temmuz'da dolacak işten çıkarma yasağı, 3 ay daha uzatılacak ve bu süreyi uzatma yetkisi, Cumhurbaşkanı'nda olacak. Buna göre 2019 yılı başından fesih yasağının başladığı nisan ayına kadar herhangi bir iş yerinde çalışıp işsiz kalmış ya da çalışan kişilerin, son çalıştıkları işverene başvurması öngörülüyor. Buna göre, ne şekilde çalıştığına bakılmadan çalışanların son çalıştıkları iş yerine dönmeleri desteklenecek. İş yeri sahipleri, bu çalışanları işe alarak normalleşme süreci boyunca tam zamanlı çalıştırabilecek. İşveren, bu çalışanları işe aldığında çalıştırma imkanı yoksa ücretsiz izne de çıkarabilecek.

İŞKUR İşçileri Geçici Süreyle Destekleyecek

Yeni normal olarak adlandırılan normalleşme sürecinde işverenler tarafından bu iki imkanın kullanılmaması halinde, işçinin Türkiye İş Kurumu’na (İŞKUR) müracaat etmesi sağlanacak. Bu sayede, bin 177 TL tutarındaki ücretsiz izin desteği verilmeye devam edilecek. Böylece devlet, işverenin başvuruyu kabul etmemesi halinde de işçiyi iş bulana kadar geçici süreyle desteklemiş olacak. İstihdam kalkanı paketi kapsamında ekonominin canlanacağı döneme hazırlık olarak, çalışanların işe ve iş yerine bağlılıklarını korumak için ücretsiz izne ayırma imkanı da tanınıyor.

Emeklilik Primini Devlet Karşılayacak

Bu çalışanların istihdam edilmeleri durumunda işveren maliyetleri, devlete ödemeleri gereken prim gibi ödemelerde mahsuplaşma gibi yöntemler kullanılarak düşürülecek. İstihdam kalkanı paketi ile birlikte, işsizlik ödeneği alırken istihdama dönenlerin uzun vadeli primlerinin karşılanması planlanıyor. Böylece, işsizlik ödeneği alırken 90 gün içerisinde tekrar işe girenlere teşvik sunulmuş olacak. Bu durumda olan vatandaşların 12 ay boyunca kesintisiz olarak çalışmaya devam etmesi halinde, işsiz kaldıkları süreye dair emeklilik primini devletin karşılaması öngörülüyor. Böylece, hızlı bir şekilde tekrar işe girenlerin çalışmadıkları döneme ilişkin prim kaybı yaşamaları önlenecek.

İşverenin Fona Katkısı Artacak

İşsizlik Sigortası Fonu'na katkısının 2 puandan 4 puana çıkarılması da istihdam kalkanı paketi esasları içinde yer alıyor. Fonun işçi ve işverenlerin katkısıyla güçlenmesi sağlanacak. İşsizlik fonundan normalleşme döneminde ilave istihdam edilecek her bir çalışan için ek destek sağlanacak İlave istihdam edilen her bir kişinin işverene tüm maliyetinin yaklaşık yüzde 40'ı karşılanarak işverenin desteklenmesi planlanıyor. Normalleşme döneminde en düşük istihdama ilave olarak işe alınacak her kişi için destek verilecek. İşten çıkarma yasağının olduğu dönemde, işverenlerin bu çalışanları için tüm primleri devlet karşılayacak.

Genç Çalıştırana Devlet Katkısı

İstihdam kalkanı paketiyle 25 yaşını doldurmayan veya 50 yaşın üstünde olan çalışanların daha kolay istihdam edilmelerini sağlayacak düzenlemeye de gidilecek. Bu yaş aralıklarındaki çalışanlarla belirli süreli iş sözleşmeleri iki yılı geçmemek üzere objektif koşul aranmadan ve işin niteliğine bakılmaksızın zincirleme yapılabilecek. Bu sayede 25 yaş altı ve 50 yaş üstü kişiler, reel sektörde daha kolay iş bulabilecek, işveren daha esnek koşullarda istihdam sağlayabilecek. 25 yaşından küçük olup çalışma gün sayısı bir ay içinde 10 günden az olanlar için prime esas günlük kazanç alt sınırının yüzde 2'si oranında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi ödenecek. Kalan primler izleyen ayın sonuna kadar sigortalı tarafından isteğe bağlı ödenebilecek.

Devlet 7 İlde Çiftçilere Ücretsiz Tarım Arazisi Verecek! Başvurular Başladı

Ev Yapan Dar Gelirli Aileye Devletten 40 Bin TL’ye Kadar Maddi Destek

Emekli, Asgari Ücretli, Memur ve Düşük Gelirlilere Avantajlı Kredi Müjdesi!

Editör: TE Bilisim