İBB tarafından yardıma muhtaç istanbullı vatandaşlara verilen yardım çeki ve para yardımları her ay düzenli olarak yapılmaktadır. İBB Yardım çeki başvurusu yada diğer adıyla İBB yardım kartı başvurusu nasıl yapılır ? Tüm bu soruların hepsine tek tek cevap vereceğiz.

İBB'den para yardımı; almak isteyen vatandaşlar gelir testi yaptırarak başvurularını hızlandırabilir yada direk belediyeye giderek başvurularını bizzat yapabilirler.

İBB Yardım Çeki (Kartı) Nedir ?

Sosyal yardım kartı, maddi durumu iyi olmayan vatandaşların temel ihtiyaçları olan beslenme, barınma giyinme gibi ihtiyaçlarının giderilebilmesi için verilmektedir. 2014 yılı itibari ile faaliyete geçen sosyal yardım kartları, belirli bir limite sahiptir.

2006 yılından itibaren vatandaşlara yardım kolisi yardımı ile verilen destek 2014 yılı itibari ile kartlı sisteme geçiş yapmıştır. Sosyal yardım kartları anlaşmalı olan yerlerden alışveriş yapabilme imkânı sağlamaktadır. İhtiyaç sahibi vatandaşların sosyal yardım kartı alabilmeleri için öncelikle İBB’ye başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Kart başvurusunun ardından belediye yetkilileri tarafından yapılan inceleme neticesinde kişilerin sosyal yardım kartlarından yararlanma durumu açıklanacaktır. Her yıl İBB ve Kadın ve Aile Hizmetleri ile Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile beraber yürüttüğü sosyal yardım projesi 2023 yılı kapsamında da devam etmektedir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbulda ikamet eden ve maddi desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlara aylık olarak verilen bir yardım kartıdır. Bu kart ile marketlerden limitiniz kadar harcama yaparak dilediğiniz ürünleri alabilirsiniz.

İBB Beyaz masa tarafından yürütülen bu proje için İBB'nin amacı; İstanbul'da yaşayan yardıma ihtiyaç duyan tüm vatadandaşlar dokunmak.

Peki İBB yardım çeki (kartı)'nı nasıl alabilirim ? hangi birime başvuru yapmak gerekiyor ?

İBB Yardım Çeki (Kartı) Başvurusu Nasıl Yapılır ?

İBB Yardım çeki başvurusu yapmanız için direk beyaz masa 444 00 93'ü arayabilir yada ibb.istanbul adresine giriş yaparak başvuru formunu doldurabilirsiniz. İstenen bilgileri eksiksiz bir şekilde doldurduğunuz da sıranız geldiği zaman sizi arayacaklardır.

İlk önce e-devlet şifreniz ile giriş yapmanız gerekiyor. Giriş yaptıktan sonra "Uygulamaya Git" seçeneğine tıklamanız lazım.

Edirnekapı Sosyal Hizmetler Para Yardımı Telefon Numarası

İBB Para yardımı başvurusu için İBB'nin sosyal hizmetler daire başkanlığına ulaşarak yardım talebinde bulunabilirsiniz. Para yardımı için aramanız gereken telefon numarası : 444 00 93'dür.

İBB Beyaz Masa Yardım Çeki Başvuru Sonucu Sorgulama

İBB'nin resmi web sitesinden yaptığınız başvuruyu yada beyaz masa üzerinden yaptığınız başvuruyu 2 farklı yöntem ile sorgulayabilirsiniz.

İBB yardım başvurusu için;

 • ALO Beyaz Masa 444 00 93 numaralı telefonu arayabilirsiniz
 • E-Devlet yardım sorgulama ekranına giriş yaparak yardım durumunuzu görebilirsiniz.

E devlet üzerinden yaptığınız sorgulamada başvurunuz ile ilgili bir sonuç elde edemezseniz eğer 444 00 93 numaralı telefonu arayarak durumunuzu net bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İBB İstanbul Halkına Hangi Yardımları Yapmaktadır ?

 • İhtiyaç sahiplerine uygun sosyal yardım ve hizmet modelinin belirlenmesini sağlamak.
 • Müdürlüğe başvuran vatandaşların ihtiyaç sahibi olup olmadıklarının gerektiğinde yerinde tespitini yapmak, yaptırmak. 
 • Muhtaçlık Belgesi almak, muhtaçlık belgesi temin edilemediği durumlarda, kimlik ve/veya adres tespiti yapmak,
 • İhtiyaç sahibi ailelere nakdi ve ayni vardım yapmak ve destek sağlamak,
 • Tersine göç hizmetleri kapsamında müracaat almak, inceleme yapmak ve gerektiğinde ihtiyaç sahibi ailelere gerekli hizmeti sunmak,
 • Muhtaç aile ve bireylerin tedavi giderlerini karşılamak ve gerektiğinde tıbbi ilaç ve malzemelerini temin etmek,
 • Sel, deprem, yangın, heyelan gibi acil müdahale gerektiren olağanüstü hallerde, afetzedelere ve muhtaçlara konut kiralamak veya kira yardımı yapmak,
 • Herhangi bir nedenle sokakta kalan aile veya bireylere geçici olarak kalacak yer temin etmek ve bu süre zarfında zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak,
 • Yardım taleplerini ve çalışmalarını tespit, takip ve kontrol için gezici ekipler kurmak,
 • İlgili mevzuat çerçevesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere, Belediye iştirakleri ile diğer kamu ve özel hukuk gerçek ve tüzel kişileri tarafından yapılacak ayni ve nakdi bağış ve yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak,
 • Sosyal yardımlar hakkında sosyolojik araştırmalar yapmak, faaliyetlerini duyurmak ve tanıtmak amaçlı broşür, kitapçık, kitap, ajanda, dergi gibi her türlü yayını ve anketi yapmak, yaptırmak.
 • Göç, işsizlik ve gelir adaletsizliği nedeniyle ortaya çıkan ailevi ve toplumsal sorunların önlenmesi ve sosyal yapının güçlendirilmesi için her türlü araştırma, yayın, eğitim ve organizasyonu yapmak, yaptırmak,
 • Sosyal yardım hizmet faaliyetlerinin, kişi ve ailelerin kendi bünye ve çevre şartlarından doğan veya kontrolleri dışında oluşan maddi, manevi ve sosyal yoksunluklarının giderilmesi, ihtiyaçlarının karşılanması, sosyal sorunların önlenmesi ve çözümlenmesine yardımcı olunması, hayat standartlarının iyileştirilmesi ve yükseltilmesi faaliyetlerinin programlı yürütülmesini sağlamak.
 • Başvuru olmasa dahi medyaya yansıyan veya herhangi bir şekilde Büyükşehir Belediyesine bildirilen yoksul, muhtaç, engelli, kimsesiz ve düşkünlere re'sen yapılacak inceleme üzerine yardım yapılmasını sağlamak,
 • Eğitim Yardımı Yönetmeliği hükümlerine göre öğrencilere ayni ve nakdi yardımların yapılmasını sağlamak.
 • Yardıma muhtaç öğrencilere yönelik giysi, kırtasiye, nakdi ve diğer eğitim yardımlarını organize etmek.
 • Kent sakinlerine hizmet verebilmek amacıyla ihtiyaç duyulan bölgelere birimler açmak,
 • Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve bünyelerinde bulunan proje birimleri ile Daire Başkanlığı arasında, iletişim, işbirliği ve eşgüdümü sağlamak,
 • Gerek görülmesi halinde yardımların mükerrerliğini önlemek ve kaynakların daha verimli kullanımını sağlamak amacıyla benzer işi yapan Özel-Resmi Kurum, Kuruluşlar ve STK (Sivil Toplum Kuruluşları) ile bilgi alışverişinde bulunmak, gerektiğinde işbirliği yapmak,
 • Müdürlükçe yürütülen faaliyetlerin sürekli iyileştirilmesine yönelik olarak, personelin gelişimlerine yönelik çalışmalar yapmak,
 • İhtiyaçların karşılanmasına ilişkin; Müdürlüğün nakdi ve ayni yardım faaliyetlerini sunarken, tanıtırken veya geliştirirken ihtiyaç duyduğu her türlü mal alımlarını, hizmet alımlarını ve danışmanlık işlerini, ilgili mevzuat çerçevesinde ihale usullerine göre temin etmek.
 • İlgili mevzuat çerçevesinde, eğitim yardımları kapsamında bağış kabul etmek, organizasyon ve/veya seminer tertip etmek, eğitici-öğretici her türlü yayın çıkarmak, etkinlik düzenlemek ve destek vermek,

Tüm bu yardımlar hakkında detaylı bilgi almak için İBB'nin "Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nı" arayarak öğrenebilirsiniz.

İBB Yardım Çeki (Kartı) Başvuru Adresi

Yardımlara bizzat gidip kendiniz başvuru yapmak isterseniz eğer ilgili adreslere giderek başvurunuzu elden verebilirsiniz.

İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı;

 • Adres : Bahriye Üçok Mahallesi Mimar Basri Mete Sk. (Airport AVM Arkası) Bakırköy / İstanbul
 • Telefon : 444 00 93
 • Fax : 0212 588 36 00

Kadın ve Aile Hizmetleri Başkanlığı;

 • Bahriye Üçok Mahallesi Mimar Basri Mete Sk. (Airport AVM Arkası) Bakırköy / İstanbul
 • Telefon : 444 00 93
 • Fax :  0212 588 36 00
 • Mail : [email protected]

Sosyal Hizmetler Müdürlüğü;

 • Adres : Topçular Mah. Beylerbeyi Cad. Bostanaralığı Sk. (İETT Garaj Yanı) Eyüp / İstanbul
 • Telefon : 0212 449 7400
 • Fax : 0212 449 7420

İBB Sosyal Yardım Kartı Şartları Nelerdir?

Maddi durumu iyi olmayan vatandaşlar için verilmekte olan sosyal yardım kartı herkese verilmemektedir. Sosyal yardım kartı alabilmek için kişilerin İBB tarafından belirtilmiş olan şartların yerine getirilmiş olması gerekmektedir.

İBB sosyal yardım kartı alabilme koşulları ise şöyledir,

 • Kişilerin İstanbul’da ikamet etmeleri gerekmektedir.
 • Başvuruda bulunacak kişinin herhangi bir sosyal güvence kapsamında olmaması gerekmektedir.
 • Kişilerin düzenli olarak para kazanmıyor ve çalışmıyor olması gerekmektedir.
 • Kişilerin fakirlik belgesi almaları gerekmektedir.
 • Başvuruda bulunan kişinin kadın olması halinde, kadının kocasının ölmüş olması gerekmektedir.
 • Kişiler sağlık problemleri ile çalışamayacak durumda olması gerekmektedir.
 • Başvuruda bulunan kişi çalışıyor ise, ailesinin kalabalık olması ve temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor olmaları gerekmektedir.

İBB Sosyal Yardım Kartı Evrakları Nelerdir?

Muhtaçlık durumu bulunan kişilerin sosyal yardım kartı başvurusu yapabilmesi için öncelikle bazı belgelerin bulunması gerekmektedir. Kişiler İBB sosyal yardım kartı belgeleri ile müracaat edebilirler.

Sosyal yardım kartı başvurusu için istenen belgeler ise şunlardır,

 • Başvuruda bulunacak kişinin İstanbul’da yaşadığına dair ikametgâh belgesi bulunması gerekmektedir.
 • Kişinin herhangi bir sosyal yardım almadığına dair fakirlik belgesinin bulunması gerekmektedir.
 • Başvuruda bulunacak kişinin maaş ödemesinin bulunmadığına dair belgesinin olması gerekmektedir.
 • Başvuruda bulunacak olan kişi kadın ise kadının kocasının ölmüş olduğuna dair ölüm belgesinin bulunması gerekmektedir.
 • Sağlık sorunları sebebi ile çalışamayacak durumda olan kişilerin sağlık raporlarının bulunması gerekmektedir.
 • Kişinin çalışması halinde başvuruda bulunacak ise beraber yaşamış olduğu aile fert sayısını kapsamında gelirinin yetmediğini beyanda bulunmalıdır.
 • Hane içerisinde yalnızca bir kişi başvuruda bulunabilir, ikinci kişiye sosyal yardım kartı verilmez.

Kişilerin taşınır ya da taşınamaz mal varlıklarının olmaması gerekmektedir.

2023 İBB sosyal yardım kartı başvurusu ve şartları kapsamında belgelerin eksiksiz ve doğru olması gerekmektedir. Belgelerin tamamlanması ile İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ya da Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü üzerinden başvuru işlemleri yapılabilir. Kişilerin yalan beyanda bulunması halinde sosyal yardım kartı başvuru işlemi iptal edilecektir.

İBB Yardım Kartı Başvurusu Ne Zaman Sonuçlanır?

İBB Yardım Kartı başvurusu genellikle en geç 7 iş günü içerisinde sonuçlanmaktadır. İBB Yardım Kartı başvurusu sorgulaması işlemleri online olarak ya da telefon üzerinden yapılabilmektedir.

İBB Sosyal Yardım Kartı Kimlere Verilir?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi olan, ekonomik olarak zorluk çeken aileler için temel ihtiyaçlarını giderebilmeleri için sosyal yardım kartı vermektedir. İBB sosyal yardım kartı projesinden herkes yararlanamamaktadır. Kişilerin belirli şartları sağlaması gerekmektedir.

İBB sosyal yardım kartı projesinden yararlanabilecek kişiler ise,

 • Eşi vefat eden kadınlara,
 • Maaş geliri olmayan kişilere,
 • Aile nüfusu fazla olan ve çalışması halinde dahi geçimini sağlayamayan kişilere,
 • Sağlık sorunları sebebi ile çalışamayan kişilere sosyal yardım kart desteği verilmektedir.

İBB Başkanlığı tarafından başvuru işlemleri incelenmektedir. Onay verecek olan kurum İBB Başkanlığı’dır. Kişilerin başvurularında belirtmiş oldukları mağduriyet hali detaylı olarak incelenmektedir. Kişilerin başvuruda yalan beyanda bulunması halinde başvurular geçersiz sayılacaktır.

Bu sebeple de başvuru sonuçları detaylı olarak incelendiği için yalan ve doğru beyanların incelenme işlemi kapsamında başvurular 6-7 ay süre ile açıklanmaktadır. Amaç gerçekten ihtiyacı olan aileyi bulmak ve o kişilere yardımda bulunmaktır.

İBB Sosyal Yardım Kartı Ne Zaman Verilir?

İBB tarafından detaylı incelemeler yapılması sebebi ile kart başvuru sonuçları 6-7 aylık süre sonrasında gerçekten ihtiyacı olan ailelere verilmektedir. Başvuru işlemlerinin incelenmesinin ardından Eylül ayı içerisinde kartlar ihtiyaç sahiplerine dağıtılır. Doğru beyanda bulunan ailelere kartlar evlerine getirilerek teslim edilmektedir.

Sosyal yardım kartı sonuçlarının belli olması itibari ile 3 iş günü içerisinde kartlar sahiplerine teslim edilecektir. Teslimden itibaren 24 saat sonra kart kullanıma açık hale gelecektir.

İBB Sosyal Yardım Kartına Ne Kadar Yükleme Yapılır?

Sosyal yardım kart başvurusunda bulunan kişilerin başvuru işlemlerinin olumlu sonuçlanması halinde kişiler sosyal yardım kartı almaya hak kazanacaktır. Sosyal yardım kartı almaya hak kazanan kişiler için evlerine teslim edilen kartlar için ne kadar bakiye verileceği merak edilmektedir.

Kişilerin gelir durumu incelenerek verilmekte olan söz konusu kartların limitleri de kişilerin ihtiyaçlarına göre belediye yetkililerince incelenerek belirlenmektedir. Sosyal yardım kartı alamaya hak kazanan kişiler için kart limitlerinin belirlenmesinde şu etkenler gözetilmektedir,

 • Kişilerin muhtaçlık dereceleri incelenmektedir.
 • Aile içerisinde bakmakla yükümlü olunan çalışmayan ya da çalışamayan fert sayısı (çocuklar ve yaşlılar)
 • İhtiyaç sahibi ailenin beslenme dışında ne kadar giderlerinin olduğuna bakılmaktadır. (kira, faturalar gibi)

Söz konusu kıstaslara göre belirlenmekte olan kart limitleri ise düşük, orta ve yüksek limit olarak ayrılarak verilmektedir. Sosyal yardım kartı yardımına başvuran ailelere sırasıyla 50, 100, 150 TL olarak sosyal yardım kart limiti olarak verilmektedir. İncelemeler sonucu sosyal yardım kartı alacağı belirlenen ailelerin incelenmeleri süreç içerisinde devam etmektedir.

Kişilerin maddi olarak durumlarının iyiye gitmesi ya da kötüye gitmesine göre sosyal yardım kart limitleri tekrar düzenlenecektir. Sonuçların açıklanmasının ardından kişilerin kart almaya hak kazanması ile hangi limit düzeyinde ödeme aldığına bakılmaksızın kişilerin hesabına ilk ay 200 TL yatırılmaktadır. Sosyal yardım kartı almaya hak kazanan kişilerin her ay düzenli olarak kartlarını kullanmaları gerekmektedir.

Kartların içinde bulunan bakiye öteki aya aktarılmadan silinecektir. Bu sebeple kişiler kartlarını kullanmazlarsa o ay ödenmiş olan parayı geri alamayacaklardır. Ayrıca denetim dönemine giren kartların kapalı olduğu süre kapsamında kişilere kartların açılması ile toplu olarak para ödenmektedir.

İBB Sosyal Yardım Kartı İptal Edilir Mi?

İBB tarafından yalnızca ihtiyaç sahiplerine verilmekte olan sosyal yardım kartları alamaya hak kazanan kişiler kartlarının iptal edilme durumu olup olmadığını merak etmektedir. İBB tarafından istenen şartlar ve başvuru beyanları kapsamında doğru beyanlarda bulunan kişiler için kartın iptali söz konusu değildir.

Fakat yapılan incelemeler sonucu gözden kaçan ve yalan beyanda bulunan kişilerin tespitinin yapılması halinde kişilere verilmiş olan sosyal yardım kartları iptal edilecektir. Yalnızca ihtiyaç sahipleri için verilecek olan sosyal yardım kartları için bir başka ihtiyaç sahibi kişinin hakkını yalan beyanda bulunarak gasp eden kişilerin verilmiş olan sosyal yardım kartları iptal edilecektir.

Ayrıca ihtiyaç sahibi ailelerin sosyal yardım kartı almaya devam etmesi halinde maddi durumlarının düzeldiği tespit edildiği durumlarda da kartlar iptal edilmektedir.

İBB Sosyal Yardım Kartı ile Neler Yapılır?

İBB sosyal yardım kartları ile yapılabilecek işlemler kapsamında anlaşmalı mağazalardan alışveriş işlemlerinizi yapabilirsiniz. Beslenme, giyinme, temizlik gibi temel ihtiyaçların giderilebilmesi için verilmekte olan sosyal yardım kartları kapsamında anlaşmalı mağaza ve marketlerden kart limitiniz kadar alışveriş yapabilirsiniz. Anlaşmalı olmayan mağazalar üzerinden alışveriş yapılamamaktadır.

Bu sebeple sosyal yardım kartı ile alışveriş işlemi yapacak kişilerin hangi market ve mağazaların İBB ile anlaşmalı olduğunu bilmesi gerekmektedir. İhtiyaç sahiplerine verilen sosyal yardım kartlarının kullanılabilmesi için sosyal yardım kartlarının okunabileceği POS cihazlarının bulunması gerekmektedir.

Bu sebeple kişilerin alışveriş işlemleri için anlaşmalı olunan marketler şunlardır,

 • Migros
 • Carrefour
 • Şok
 • UCZ
 • Kim
 • Onur Market
 • Rammer
 • Çağrı
 • Happy Center

İBB Sosyal Yardım Kartı Avantajları Nelerdir?

İBB tarafından verilmekte olan sosyal yardım kartı yararları ise zaman içerisinde gelişerek kişiler için kullanımı avantajlı hale gelmiştir. 2014 yılı öncesinde yapılan yardımlarda kişilere belirli koli verilmekteydi, bu koli içerisinde belediyenin uygun görmüş olduğu temel ihtiyaç malzemeleri yer almaktaydı.

2014 yılı sonrası kart sistemi ile kişiler temek ihtiyaç malzemelerini kendi zevklerine ve ihtiyaçlarına göre almaya başlamıştır. Ayrıca sosyal yardım kartları gerçekten ihtiyacı olan insanlara verilmekte olup kişileri rencide etmeden gizlice verilmektedir.

Bu yazı kapsamında 2023 İBB sosyal yardım kartı başvurusu ve şartları doğrultusunda kimlerin kart alabileceği detayları ile incelenmiştir.

Editör: TE Bilisim