Öğretmen olmak isteyenler için formasyon nedir ve formasyon nasıl alınır soruları merak ediliyor. Pedagojik formasyon ile birlikte eğitim fakültesi dışında bölümlerinden mezun olan öğrenciler öğretmen olabilmektedirler.

Formasyon Nedir?

Formasyon ya da tam adıyla pedagojik formasyon tanımı itibariyle öğretmen olmak isteyen ancak eğitim fakültesinden mezun olmayan birisinin öğretmen olabilmek için gerekli eğitimi almasına denilmektedir. Kendi içinde de her üniversite bölümü pedagojik formasyon için uygun değildir. Öğretmenlik yapmaya uygun olan bölümlerde okunması halinde pedagojik formasyon ile öğretmen olma şartları sağlanabilmektedir. Örnek olarak sosyal bilimler fakültesi bölümlerinde bulunan tarih ya da Türk dili ve edebiyatı gibi bölümlerden mezun olduktan sonra öğretmen olmak isteniyorsa pedagojik formasyon alınması gerekmektedir. Pedagojik formasyon aynı zamanda açık öğretim fakültesi mezunları için de verilmektedir. Bu bakımdan pedagojik formasyon belgesi alarak öğretmenlik şartları yerine getirilmiş olmaktadır.

Pedagojik Formasyon Kalktı mı?

Pedagojik formasyon kalktı mı sorusu öğretmen adayları tarafından merak ediliyor. Konuyla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı 2023 vizyon belgesinde pedagojik formasyonun kaldırılacağı ifade edilmiştir. Ancak bu karar 2023 yılı ve sonrasında geçerli olacaktır. 2023 yılından sonra daha önceden olduğu gibi pedagojik formasyon lisansüstü eğitime tabii olacaktır. Daha önceden formasyon almak isteyenler 2 yıllık yüksek lisans yaparak ve bu konuda yüksek lisans tezi yazarak formasyon belgesi alıyorlardı. 2023 yılı ve sonrası için Milli Eğitim Bakanlığı bu uygulamaya tekrar dönüleceğini açıklamıştır. Fakat bu tarihe kadar pedagojik formasyon alma koşulları bahsedildiği gibi geçerli olacaktır.

Pedagojik Formasyon Nasıl Alınır?

Pedagojik formasyon almak için öncelikle hangi üniversitelerin formasyon eğitimi verdiğinin öğrenilmesi gerekmektedir. Genelde eğitim fakültesine sahip olan üniversiteler formasyon vermektedirler. Şayet okumakta olduğunuz üniversitede formasyon açılmıyorsa bu durumda başka üniversitelerde de formasyon kaydı yaptırmak mümkündür. Formasyon başvuruları ise üçüncü ve dördüncü sınıftayken yapabilir ya da mezun olduktan sonra da başvuru yapabilirsiniz. Genelde öğrenciler, yıl kaybı olmaması için normal eğitimleri devam ederken formasyon başvurusu yapmaktadırlar. Formasyon eğitimine başvuru yapılması için formasyon verilecek alanda okuyor olmanız ve ortalamanın da 4 üzerinden en az 2,50, 100’lük sistemde de en az 65 olması gerekmektedir. Aynı zamanda formasyon eğitimi ücretli olduğu için formasyon için gereken ücretin de ödenmesi gerekiyor.

Formasyon Başvuru Tarihleri Ne Zaman?

Formasyon başvuru tarihleri için herhangi bir kesin zaman dilimi yoktur çünkü her üniversite kendi akademik takvimine göre formasyon başvuru tarihleri ilan etmektedir. Formasyon eğitimi için başvuru yapacağınız üniversitenin, daha çok ilgili üniversitenin eğitim fakültesi internet sitesini takip ederek formasyon için hangi tarihlerde başvuru alınacağını öğrenebilirsiniz.

Pedagojik Formasyon Başvuru Belgeleri Neler?

Pedagojik formasyon başvurusu için birtakım belgelerin ibraz edilmesi gerekmektedir. Başvuru esnasında talep edilecek belgeler üniversitelere göre farklılık da taşıyabilmektedir. Ancak genel olarak talep edilen belgeler şu şekildedir;
 • Kayıt başvuru belgesi,
 • Öğrenciliği devam etmekte olanlar için öğrenci belgesi, mezun olanlar için mezuniyet belgesi ya da diploma,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Lisans not durumunu gösteren transkript belgesi
 • İki adet yakın zamanda çekilmiş vesikalık fotoğraf,
 • Öğrenim ücretinin ilk taksinin ödendiğini gösterir belge ile başvuru yapılacaktır.

Pedagojik Formasyon Ne Kadar Sürüyor?

Pedagojik formasyon ne kadar sürer sorusunun yanını için verilen derslerin neler olduğunun bilinmesi yararlı olacaktır. Formasyon süresi iki yarıyıl olarak belirlenmiştir ve bu süre kapsamında dersler verilmektedir. Derslerin hangi zaman diliminde yapılacağına formasyon alınan fakülte karar vermektedir. Genelde ise hafta sonlarını uzun saat dilimlerinde kullanarak dersler işlenmektedir. Bunun yanında hafta içi akşam saatlerinde de formasyon dersleri verilmektedir.

Pedagojik Formasyon Dersleri Neler?

Formasyon dersleri ilgili eğitim süresince alınan eğitimi oluşturan derslerdir. Bu kapsamda tüm formasyon programlarında bu derslerin alınması ve başarılması gerekmektedir;
 • Rehberlik; öğrenci sorunlarına nasıl yaklaşılması gerektiği, öğrenciler ile öğretmenin etkili bir şekilde nasıl iletişim kurması gerektiği, öğrencilerin sorunlarının giderilmesi için yapılacakların anlatıldığı temel rehberlik dersidir.
 • Gelişim psikolojisi; öğrencilerin yaşlarına göre hangi psikolojik ve fiziksel ihtiyaçlar içinde olduğunu ifade eden, öğrencilerin gelişme düzeyleri göz önünde tutularak onlara ders kapsamında yaklaşmayı açıklayan derstir.
 • Ölçme ve değerlendirme; öğrenci başarısının ve sınavların nasıl değerlendirileceği, sınavların öğretmen tarafından hazırlanırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini içeren ders.
 • Sınıf yönetimi; sınıfta öğretmenin kendi otoritesini nasıl kuracağı, öğrencilerin sınıf içinde davranışlarının nasıl olacağı, öğrencilerin sınıf içinde birbirlerine olan davranışlarının nelerden oluşması gerektiğini ifade eden derstir.
 • Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı; ilgili derste öğrencilere konuları anlatırken hangi yardımcı araçlardan yararlanmak gerektiği açıklanmaktadır. Bu sayede öğrencilerin dersleri pekiştirmesi ve daha detaylı bir şekilde öğrenmesi mümkün olmaktadır.
 • Öğretmenlik Uygulaması; öğretmenlik alanı ile ilgili olan alan bazındaki kıstasları içeren derstir.
Bu derslerin hepsinin formasyon eğitimi kapsamında alınması, asgari düzeyde derslere devam edilmesi ve belirlenecek sınav takviminde yapılacak olan sınav sonrasında geçerli not almak gerekmektedir. Devamsızlık ve düşük notlar olmadığı takdirde formasyon belgesinin alınması mümkün olacaktır.

Formasyon Eğitimi Ücretleri Ne Kadar?

Pedagojik formasyon ücretli olarak alınabilmektedir ve tüm kamu ya da vakıf üniversitelerinde bu durum geçerlidir. Vakıf üniversitelerinde daha yüksek fiyatlar söz konusu iken devlet üniversitelerinde formasyon ücretleri genelde 2000 – 3000 TL arasında olmaktadır. Net bir fiyat olmamasına karşılık her üniversite kendi giderleri kapsamında ücret belirlemektedir.

Pedagojik Formasyon Öğretmen Nasıl Olunur?

Öğretmen olmak için pedagojik formasyon gerekli bir belge olsa da tek başına öğretmen olmayı sağlamamaktadır. Bu noktada pedagojik formasyon alacaklar için dikkat etmeleri gereken bir konu bulunmaktadır. Pedagojik formasyon sadece kişinin öğretmen olmaya uygun olduğunu gösteren bir tür ehliyettir. Kamuda öğretmen olmak isteyenler gerekli KPSS kapsamında yapılacak olan sınavlara girmek durumundadır. Özel eğitim kurumlarında çalışacaklar ise sadece pedagojik formasyon belgeleri ile başvuru yaparak öğretmenlik yapabilmektedirler. Öğretmen olmak isteyenler pedagojik formasyon derslerini başarıyla tamamlayıp formasyon belgesi aldıklarında ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS’ye girmek durumundadır. Bu devlet okullarında öğretmenlik yapmak isteyenler için geçerlidir. Öğretmenler KPSS’de genel yetenek ve genel kültür, eğitim bilimleri ve öğretmenlik alan bilgisi sınavlarına girerler. KPSS’de girdikleri eğitim bilimleri sınavı tamamen pedagojik formasyonda öğrendikleri bilgilere yönelik olarak yapılmaktadır. Bu bakımdan bilgilerin taze olması açısından pedagojik formasyonun alındığı yıl KPSS’ye girilmesi daha fazla avantaj sağlayabilecektir. Öğretmenlik alan bilgisi ise öğretmenlik için başvuru yapılan alana yönelik soruları içermektedir. Fakat KPSS sonrasında devlet okullarında öğretmen olmak isteyenler sözlü sınava da girmek durumundadır. Sözlü sınav yakın zamanda uygulanmakta olup kamuda çalışmaya başlayacak tüm memur adayları için yapılmaktadır. KPSS’den gerekli puanı alan öğretmen adayları sözlü sınava girmeye hak kazanırlar ve belirlenen tarihte sözlü sınava girerek bu sınavdan da yüksek puan almaları halinde öğretmen olmaya hak kazanmaktadırlar. Sözlü sınavda alan bilgisi, mesleki yeterlilik ve güncel konulara dair sorular yöneltilmektedir. Öğretmen olmaya hak kazanmış kişiler iki yıl boyunca stajyer öğretmen statüsünde göreve başlarlar ve daha sonrasında öğretmen olarak kadroya hak kazanırlar.
Editör: TE Bilisim