Devlet tarafından ihtiyaç sahiplerine aylık 80 TL elektrik destek ödemesi yapılmaktadır. Bu destek aylık 150 KW saat elektrik harcamasını karşılamaktadır. Resmi gazetede yayınlanan kanuna göre, ihtiyaç sahipleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerine giderek başvurularını yapabilirler.

Devlet Elektrik Desteği Para Yardımından Kimler Faydalanabilir?

Devlet elektrik desteği para yardımından faydalanacaklar şu şekilde sıralanırlar:
 • Yardımdan, elektrik faturalarını ödeme gücü bulunmayan ve evde bakım gerektiren hastalıkları olan kişiler,
 • Düşük gelir gurubunda yer alan aileler,
 • Hastalıkları sebebiyle elektrik tüketimi yapan sağlık cihazlarını ev ortamında kullanan kişiler,
 • Elektrik desteği almak amacıyla, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine talepte bulunan ve gerekli evrakları iletip, başvurusu onay alan kişiler, yararlanırlar.

Devlet Elektrik Desteği Para Yardımından Yararlanma Şartları Nelerdir?

Devlet elektrik desteği para yardımından yararlanma şartları şu şekilde sıralanırlar:
 • 3294 sayılı yasa kapsamında tanımlanan muhtaçlığı tespit edilmiş olan kişilerin başvuru yapması şartı ile devlet elektrik desteği para yardımından yararlanılır.
 • Devlet destekli elektrik yardımı için evde bakım para yardımından yararlanmıyor olunması şartı sağlanmalıdır.
 • Destekten yararlanmak için kronik hastalığa ve bu hastalığın tedavi sürecinde zorunlu olarak kullanılan tedavi cihazlarına sahip olunması şartı aranır.
 • Hastalığa ilişkin tespitlerin, hastane raporu ile ifade edilmiş olması şartı ile destekten yararlanılır.
 • Destekten yararlanmak için cihaz kullanımı ile harcanan elektrik değerlerine ilişkin faturalarının ödenme gücüne sahip olunmaması veya birikmiş bakiyeli borç faturası bulunması şartları aranır.

Devlet Elektrik Desteği Para Yardımı Kategorileri Nelerdir?

Devlet elektrik desteği para yardımı kategorileri şu şekilde sıralanırlar:
 • Hasta kişilerin cihazlarının elektrik harcamalarına ilişkin, elektrik tüketim faturası ödeme desteği,
 • Elektrik kesintilerine karşın cihazların çalışmaya devam etmesini sağlamak amacıyla, elektrik güç kaynağının iletilmesi desteği,
 • Cihaz kullanım masrafları sebebiyle birikmiş olan ve ödenemeyen geçmiş elektrik faturalarının ödenmesi desteği, devlet tarafından sağlanan farklı kategorilerde elektrik desteği para yardımları uygulamalarıdır.

Hastaların Devlet Elektrik Desteği Yardım Parası Ne Kadardır?

Hastaların devlet elektrik tüketim desteği yardım parası tutarından faydalanma miktarları, maksimum 200 TL limit ile gerçekleşir. Kronik hastalığı bulunan ve evde sağlık cihazlarının kullanımını yapan kişilerin, elektrik faturalarının 200 TL’lik tutarı devlet tarafından ödenir. Yardımdan faydalanmak için, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine başvuru yapılır.

Geliri Düşüklerin Devlet Elektrik Desteği Para Yardımı Ne Kadardır?

Geliri düşük olan ve asgari gelirin altında hane kazancı olan kişiler, devlet elektrik desteği para yardımından faydalanır. Geliri düşük olan kişilere yapılan yardım, elektrik faturalarının ödenmesine, maddi katkı sağlanmasını içerir. Geliri düşük olan ailelerin elektrik faturalarının 80 TL’lik tutarı devlet tarafından ödenir. Bu destekten yararlanmak için geliri düşük olan aile fertlerinden birinin, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne başvurusu yapması gerekir.

Hangi Cihazlarda Devlet Elektrik Ödeme Desteğinden Yararlanılır?

Devlet elektrik ödeme desteğinden yararlanılan cihazlar şu şekilde sıralanırlar:
 • Evde bakım gören kişiler, nebulizatör,
 • Oksijen konsantratörü,
 • CPAP sağlık cihazı,
 • AUTO CPAP sağlık cihazı,
 • BİPAPA ST cihazı,
 • Ventilasyon sağlık cihazı,
 • Mekanik ventilatör sağlık cihazı gibi tedavi cihazlarının kullanımı sağlıyorlarsa, 200 TL limite kadar devlet elektrik desteği para yardımı ödemesi alırlar.

Devlet Elektrik Desteği Para Yardımı Talebi Nereye Yapılır?

Devlet elektrik desteği para yardımı için başvuru talebi, kişinin ikamet ettiği yere en yakın konumda yer alan Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü binasına yapılır. Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü içerisinde yer alan, Sosyal Yardımlaşma Vakfı birimine başvuruda bulunularak, gerekli evrakların tesliminin yapılması sağlanır. Evrakların teslim işlemi sonrası, başvurular değerlendirmeye alınır.

Hastaların Devlet Elektrik Desteği Yardımı Başvuru Belgeleri Nelerdir?

Hastaların devlet elektrik desteği para yardımı için sahip olası gereken belgeler şu şekilde sıralanırlar:
 • Kronik rahatsızlığa dair bilgileri içeren ve rahatsızlığa sahip olunduğu gösteren, hastaneden alınmış hastane raporu,
 • Nüfus cüzdanı ve fotokopisi,
 • İkamet belgesi,
 • Kişinin her hangi bir gelire sahip olmadığını gösteren SGK belgesi,
 • Kişinin kullandığı tedavi amaçlı sağlık cihazının alım belgesi, başvuru sırasında iletilen evraklardır.

Düşük Gelirlerin Devlet Elektrik Desteği Yardım Başvurusu Belgeleri Nelerdir?

Düşük gelirlilerin devlet elektrik desteği para yardımı başvurusu belgeleri şu şekilde sıralanırlar:
 • Kişinin düşük gelirli olduğunu kanıtlamak amacıyla sunacağı gelir belgesi,
 • Gelir belgesi bulunmuyor ise gelirin olmadığına dair alınan SGK belgesi,
 • İkamet belgesi,
 • Kişinin ikamet ettiği yerin muhtarından, nüfus cüzdanı ile alınan muhtaçlık belgesi,
 • Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi, başvuru sırasında gerekli olan evraklardır.

Devlet Elektrik Desteği Para Yardımı Başvuru Aşamaları Nelerdir?

Devlet elektrik desteği para yardımı başvuru aşmaları şu şekilde sıralanırlar:
 • Destekten yararlanacak kişi hasta ise, hastane raporu, cihaza ilişkin alım belgesi, nüfus cüzdanı, gelir belgesi evrakları ile ikamet yerine en yakın olan Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü binasına gider.
 • Destekten yararlanacak geliri düşük seviyeli vatandaşlar, nüfus cüzdanı, gelir belgesi veya muhtaçlık belgesi, ikamet belgesi ile ikamet yerine en yakın olan Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü binasına gider.
 • Her iki gurupta yer alan başvuru sahipleri, Müdürlük içerisinde yer alan Sosyal Yardımlaşma Vakfı birimine giderler.
 • Vakıf görevlilerine, elektrik desteğinden yararlanmak istediklerini belirtip, evrakları teslim ederler.
 • Başvuru için sunulan başvuru dilekçe formu doldurulup, imzalanır.
Bu adımlar ile başvuru tamamlanır. Başvurunun onay süreci başlar. Başvuru onayı hakkında bilgiler ise PTT şubelerinden öğrenilir.

Devlet Elektrik Desteği Başvuru Sonucu Sorgusu Nasıl Yapılır?

Devlet elektrik desteği yardımı başvurusu sonucu PTT şubelerinden sorgulanır. Kişi kendisine ait olan nüfus cüzdanı ve elektrik faturası ile PTT şubelerine giderek sorgulama yapar. Kişi kendisine en yakın PTT şubesine gidip, gişe çalışanlarına nüfus cüzdanı ve elektrik faturasına ileterek, elektrik desteği başvurusunun onaylanma sonucunu öğrenir.

Devlet Elektrik Desteği Para Yardımı Faturaya Nasıl Yatırılır?

Devlet elektrik desteği para yardımı başvurusu sonucu PTT şubelerinden öğrenilir. Başvuru onayı alanların elektrik desteğini faturaya yatırmaları için izledikleri adımlar şu şekilde sıralanırlar:
 • Başvuru sağlayan kişi, nüfus cüzdanı ve ikamet adresine gelmiş olan güncel elektrik faturası ile kendisine en yakın PTT şubesine gider.
 • Gişe işlemleri için sıra alınır.
 • Gişe çalışanına, devlet destekli elektrik desteğinden yararlanıldığı ve fatura yatırılmak istendiği iletilir.
 • Fatura çalışana teslim edilir.
 • Fatura numarası ile desteğin sağlandığını onaylayan çalışan, PTT kuruluşu hesaplarından hastalar için maksimum 200 TL fatura ödeme limitini, fatura borç hesabına aktarır.
 • Gelir düzeyi düşük olanların faturasına ise maksimum 80 TL ödeme PTT yardım hesaplarından yatırılır.
 • Bu işlem sonrası faturaya ilişkin ödenecek borç bakiyesi hala kapanmamış ise geri kalan tutar, kişiden teslim alınıp, fatura borcu için yatırılır.
Adımların tamamlanması ile devlet elektrik desteği para yardımı katkısı ile kişinin elektrik borcuna ilişkin bakiyenin ödenmesi ve PTT’den yatırılması sağlanır.

Devletten Kira Yardımı Nasıl Alınır, Kimlere Veriliyor?

E-Devlet Üzerinden Sosyal Yardım Para Yardımı Sorgulama

Yeşil Kartlılara Verilen Para ve Devlet Yardımları

Editör: TE Bilisim