Türkiye bir deprem bölgesi olduğu için özellikle sık yaşanan depremler sonrasında deprem yardımı nasıl alınır ya da DASK ne kadar ödeme yapar gibi sorular gündeme gelmektedir. Deprem yardımı ve DASK farklı oldukları için sağladıkları destekler de farklı olmaktadır.

2020 Deprem Yardımı Nedir, Nasıl Alınır?

Deprem yardımı olarak bilinen yardım iki bakanlık tarafından sağlanmaktadır. İlki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından depreme dayanıklı olmadığı tespit edilen binaların onarımı için kentsel dönüşüm dahilinde sunulan yardımdır. Bu yardım, kira yardımı olarak da bilinmektedir ve kişinin oturduğu evin depreme dayanıksız olduğunun anlaşılması üzerine evdeki tadilat süresince kişinin başka bir evde otururken harcayacağı kirayı kapsamaktadır. Bunun için yapının riskli ve kentsel dönüşüme uygun olması gerekmektedir. Yapı riskli özellikler taşıyorsa, yıkılma işlemi bakanlık tarafından yapılır ve yerine yeni bina inşası sağlanır. Eğer binada herhangi bir risk bulunmuyorsa ancak deprem sonrasında riskler oluştuysa bu durumda da yine kira yardımı başvurusunda bulunmak mümkündür. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından sunulan kira yardımını almak için ise belirli şartların sağlanması gerekmektedir. Öncelikle ilk şart ikamet adresidir. İkamet edilen hane için kira yardımı alma süresi 18 ay ile sınırlıdır. Bunun yanında kira yardımından yararlanmak için de kredi desteği almamış olmak, başka bir deyişle kredi kullanmamış olmak gerekmektedir. Geri dönüşüm projelerine başvuru yapılmış ve katılmış olan kimseler kira yardımı alamamaktadırlar, bu nokta önemli olduğu için dikkat edilmesi gerekmektedir. Risk taşıdığı anlaşılan evlerin sahiplerinin, evleri için yapı kimlik numarası almış oldukları tarih sonrasında devir işlemleri yapılmış ise bu durumda yeni malikin yapı kimlik numarası almış olduğu tarihte ikamet etme şartları sağlanmamaktadır. Yeni sahiplerin gayrimenkulü geç almamaları gerekmektedir. Bu durumda kira yardımı için yapılan başvurular geçerli sayılmamaktadır. Deprem kira yardımı almak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığa başvuru yapmak isteyenler şu belgeleri temin etmeleri gerekmektedir;
  • Başvuru formu,
  • Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,
  • Konut ve işyerinin bağımsız bölümünü gösterir tapu belgesi,
  • Adrese dayalı nüfus kayıt örneği,
  • Kamu bankalarına ait olan IBAN numarası ile başvurular yapılmaktadır.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Deprem Yardımı

Diğer bir deprem yardımı veren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğrudan depremde zarar görmüş kişilere zararların karşılanması için destek sunmaktadır. Bakanlığın deprem, sel, yangın gibi afetlerde yapmış olduğu bu destek, söz konusu doğal afetin ilk ayı için muhtaçlık koşulu aranmadan, afetten etkilenmiş olan kimselerin temel gereksinimleri sağlanmak üzere yapılmaktadır. Ödeme yapılacak konutlar ve kimseler ise bakanlık tarafından görevlendirilen yetkililer tarafından tespit edilerek belirlenmektedir. Ödemelerin tutarı da ihtiyaç durumuna göre değişmektedir. 2020 yılının ilk aylarında oluşan Elazığ depreminde ise bakanlık, eşya yardımı olarak 30 bin lira, acil kira ödeneği olarak 11 bin lira destek sunmuştu. Orta hasarlı evlere ise 5 bin lira acil yardım ödeneği ve 27 bin lira da faizsiz güçlendirme kredisi sunulmuştu. Bu bakımdan sunulacak bakanlık destekleri hasar durumuna göre belirleniyor.

Hasar Gören Binalara DASK Ne Kadar Ödeme Yapar?

Deprem sonrasında binalarında zarar oluşmuş ev sahipleri DASK yani zorunlu deprem sigortasının hasarı nasıl karşılayacağını merak ediyorlar. Deprem sonrasında oluşmuş hasarlar karşılığında ödenecek olan sigorta bedelinin tespit edilmesinde sigorta edilmiş olan konutun metrekareye göre bedeli ve metrekaresinin çarpılması sonucunda hesaplama yapılıyor. Ödenecek olan tutarın 240 bin lirayı geçmemesi gerekiyor. Daha fazla oluşan hasarlar DASK tarafından karşılanmıyor. DASK’ın her yıl inşaat maliyetlerine ve diğer masraflara göre ödeme yapılacak en üst tutarı değişiklik gösteriyor. Sigorta kapsamındaki mesken yıkılmış ve yeniden inşa edilmesi gerekiyorsa, bu durumda maliyet DASK teminat tutarını aşması halinde oluşan masrafın mülk sahibi ya da sahipleri tarafından karşılanması gerekiyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan 2020 metrekare bedellerine göre yapı betonarme ise metrekare başına 1.134 TL, diğer yapılar arasında yer alıyorsa 782 TL ödeme yapılıyor. Bu bakımdan 100 metrekare olan bir betonarme yapının sigorta bedeli de 113 bin 400 TL oluyor. Bakanlık, binaların hasar durumlarının tespitinde ise hasar durumuna göre 3 başlık altında değerlendirme yapıyor. Buna göre ağır, orta ve hafif hasarlar deprem sonrasında değerlendiriliyor. Ağır hasara sahip olan binalar, henüz yıkılmamışsa, öncelikle bu binaların yıkılması gerekiyor ve yerine yeni bina yapılması gerekiyor. Orta ve hafif hasarlı binalarda ise hasar durumunun giderilmesine yönelik yapılacak onarım çalışmaları kapsamında yardım sağlanıyor. DASK kapsamında verilen yardımdan yararlanmak için DASK’a bildirim yapılması gerekiyor. Bunun için hasar bildirim formu doldurulmalı, güncel tapu bilgilerine yer verilmeli ve hasar yerinin açık adresi belirtilmelidir. DASK tarafından yapılacak olan hasar tespit çalışmaları sonrasında sigorta bedeli karşılığında binaya ne kadar yardım yapılacağı da belirlenecektir. Tespit sonucunda 1 ay içerisinde hasar bedeli bina sahibinin banka hesabına yatırılmaktadır.

Devletten Fakirlik Yardımı Kimler Alabilir, Şartları Neler

Devlet Elektrik Desteği Para Yardımı Ne Kadar, Nasıl Alınır?

Yeşil Kartlılara Verilen Para ve Devlet Yardımları

Editör: TE Bilisim