Bakmakla yükümlü olunan kişiler kanunen sigortalı çalışanların, memurların ve emeklilerin üzerinde gözüken aile fertlerini ifade etmektedir. Gerekli şartların bulunması ile birlikte en genel tabir ile bakmakla yükümlü olunan kişiler;
 • Anne,
 • Baba,
 • Eş,
 • Çocuklar
Olarak sıralanabilir. Her grubun bakmakla yükümlü olunma listesinde yer alabilmesi için özel şartlar bulunmakta olup bakmakla yükümlü olunan kişilerin Gelir Tespiti yaptırması ve sağlık primi ödemesi gerekmezken ilgili listenin dışında kalan bireylerin sağlık hizmetlerinden faydalanabilmesi için GSS sistemine dahil olarak prim ödemesi yapması gereklidir. Gelir testi yapılmaması ve GSS primi ödenmemesi halinde bakmakla yükümlü kişiler arasında yer almayan bireyler sağlık hizmetlerinden faydalanamamaktadırlar.

Anne ve Babanın Bakmakla Yükümlü Olma Şartları Nelerdir?

Anne ve babaların bakmakla yükümlü olunma şartları sağlanması halinde SGK İl Müdürlükleri’ne yapılan başvurular ile anne veya babalar çocukları üzerinden sağlık güvencesi alabilmektedirler. Çocukların anne veya babasını sağlık güvencesine alabilmeleri için;
 • Anne veya babanın herhangi bir sigorta koluna bağlı olarak çalışmıyor olmaları,
 • Anne veya babanın aktif BAĞ-KUR sahibi olmamaları,
 • Anne veya babanın gelir testi başvurusunda bulunmaları
Şartlarını sağlamaları gereklidir. İlgili şartları taşıyan ve gelir testi başvurusunda bulunan her anne ve baba çocukları üzerinden sağlık güvencesine SGK İl veya İlçe Müdürlükleri’ne başvuruda bulunarak sahip olabilirler. Başvurunun olumlu bulunmasının ardından anne veya babalar sağlık hizmetlerini çocuklarının üzerinden GSS primi ödemeksizin kullanabilirler.

Kız Çocukları Kaç Yaşına Kadar Bakmakla Yükümlü Olunan Kişiler Arasındadır?

Kız çocuklarının bakmakla yükümlü olunma şartları erkek çocuklarından farklı olarak yaş ve eğitim durumu gibi değişkenlere göre farklı etkilenmektedir. Kız çocuklarının anne veya babalarının sağlık güvencesinden yararlanarak bakmakla yükümlü olunan kişiler arasında sayılabilmeleri için anne veya babanın sigorta başlangıç tarihi önem taşır. Kız çocukları;
 • Annesinin ya da babasının 01.08.2008 tarihi öncesinde sigorta başlangıcı olması ve herhangi bir sigorta koluna bağlı olarak çalışmıyor olmaları halinde evlenene kadar,
 • Annesinin ya da babasının 01.10.2008 tarihi sonrasında sigorta başlangıcı olması ve okumamaları halinde 18 yaşını tamamlayana kadar,
 • Annesinin ya da babasının 01.10.2008 tarihi sonrasında sigorta başlangıcı olması ve lisede okumaları halinde 20 yaşını tamamlayana kadar,
 • Annesinin ya da babasının 01.10.2008 tarihi sonrasında sigorta başlangıcı olması ve üniversite okumaları halinde 25 yaşını tamamlayana kadar
Anne veya babalarının sağlık güvencesinden GSS sistemine dahil olmadan faydalanabilirler. İlgili şartların yerine getirilmediği ve Gelir Testi uygulanma zorunluluğu bulunduğu durumlarda kız çocukları gelir testi yaptırarak GSS primlerini ödemeleri taktirde sağlık hizmetlerinden faydalanabilirler.

Erkek Çocukları Kaç Yaşına Kadar Bakmakla Yükümlü Olunan Kişiler Arasındadır?

Erkek çocuklarının bakmakla yükümlü olunma şartları kız çocuklarına göre farklıdır ve anne veya babanın sigorta başlangıç tarihinden etkilenmez. Erkek çocukları;
 • Okumamaları halinde 18 yaşlarına kadar,
 • Lisede eğitim görmeleri halinde 20 yaşına kadar,
 • Üniversitede eğitim görmeleri halinde 25 yaşına kadar
Anne veya babasının sağlık güvencesinden GSS primi ödemeden faydalanabilmektedirler. Anne veya babasının 4C (Emekli Sandığı) bağlı olarak çalışan erkek çocuklar için istisnai bir durum söz konusudur. İlgili erkek çocukların anne veya babalarının ilk sigorta tarihi 01.08.2008 tarihi öncesine ait olması halinde herhangi bir eğitim şartı gözetilmeksizin anne veya babalarının sosyal güvencesinden 25 yaşına kadar faydalanabilmeleri kanuni olarak kendilerine tanınmış bir haktır. İlgili kriterler ile tanınan hak sonlandığında herhangi bir sigorta koluna bağlı olarak erkek çocukların çalışmıyor olması halinde Gelir Testi yaptırarak GSS primlerini ödemeleri gereklidir.

Bakmakla Yükümlü Raporu Nedir, Nereden Alınır?

Bakmakla yükümlü raporunu almak engelli olan kişilerin anne veya babalarının sağlık güvencesinden herhangi bir farklı koşul aranmaksızın faydalanabilmeleri açısından SGK İl veya İlçe Müdürlükleri’nce verilmektedir. Bakmakla yükümlülük raporunda engel durumu için en az %40 yazılması halinde GSS primi ödemeksizin çocuklar anne veya babalarının sağlık güvencesinden yararlanabilmektedirler. Bakmakla yükümlü raporu başvuruları için aşağıdaki başvuru adımları takip edilerek rapor temin edilebilmektedir:
 • Vergi Dairesine başvurmak
 • Vergi Dairesinin sevki ile Devlet Hastanesinden muayeneye tabii tutulmak
 • %40 ve üzeri rapor alınması halinde gelir vergisi indirimi kazanmanın yanında raporla birlikte SGK İl veya İlçe Müdürlükleri’ne başvuruda bulunmak
Bakmakla yükümlü raporuna sahip erkek veya kız çocuklar için yukarıda özetlenen yaş ve eğitim durumu gibi şartların herhangi birisi geçerli olmayıp mevcut rapor dahilinde ilgili çocuklar anne veya babalarının sağlık güvencesinden herhangi bir şart koşulmaksızın faydalanabilmektedirler.

Bakmakla Yükümlülük Belgesi Nedir, Nereden Temin Edilir?

Bakmakla yükümlülük belgesi almak SGK İl ve İlçe Müdürlükleri’ne veya e-Devlet Kapısı’na yapılan müracaat sonrası gerçekleştirilmektedir. Bakmakla yükümlü olunan kişi arasında yer almak isteyen başvuru sahibi e-Devlet şifresi olması halinde https://www.turkiye.gov.tr/ adresi üzerinden hizmet veren e-Devlet Kapısı’ndan; e-Devlet şifresi bulunmaması halinde ise ister PTT’den e-Devlet şifresi alarak isterse doğrudan SGK İl/İlçe Müdürlükleri’ne başvuruda bulunarak Sağlık Yardımı Talep ve Taahhüt Formunu temin ederek doldurarak belgeyi temin edebilir.

E-Devlet Üzerinden Bakmakla Yükümlülük Belgesi Nasıl Alınır?

E-Devlet’ten bakmakla yükümlülük belgesi alma işlemini gerçekleştirebilmenin ön şartı kişinin e-Devlet şifresine sahip olmasıdır. E-Devlet şifresine sahip olmayan vatandaşlarımız herhangi bir PTT şubesine müracaat ederek ücreti mukabilinde kapalı bir zarf içerisinde e-Devlet şifrelerini teslim alarak işlemlerine devam edebilirler. Başvuru işlemi için öncelikle e-Devlet Sosyal Güvenlik Kurumu sayfası Sağlık Uygulamaları menüsü içerisinde ve https://www.turkiye.gov.tr/sgk-saglik-yardim-talep-taahhut/ linkinde hizmet veren Sağlık Yardım Talep ve Taahhüt sayfası üzerinden başvuru yapılarak bakmakla yükümlü olunma kapsamına alınılması gereklidir. İlgili işlem sonrasında https://www.turkiye.gov.tr/spas-mustahaklik-sorgulama/ linki aracılığı ile SPAS Müstehaklık Sorgulama (Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi) sayfasına giriş yapılarak;
 • E-Devlet Şifresi,
 • Mobil İmza,
 • E-İmza,
 • TC Kimlik Kartı,
 • İnternet Bankacılığı
Kimlik doğrulama seçeneklerinden herhangi birisi kullanılarak yapılan kimlik doğrulamanın ardından belge temini yapılabilmektedir.

Bakmakla Yükümlü Olunan Kişi Sorgulama Nasıl Yapılır?

Bakmakla yükümlü olunan kişilerin sorgulanması için online yöntem bulunmamaktadır. İlgili sorgulama kimlerin sigortanızdan faydalandığını göstermesi açısından gerekli olup sorgulamalar doğrudan SGK İl veya İlçe Müdürlükleri’ne yapılacak şahsi başvurular ve ALO 170 hattını aramanın sonrasında gerçekleştirilmektedir.

Bakmakla Yükümlü Olunmayan Kişiler Kimlerdir?

Bakmakla yükümlü olunmayan kişiler aşağıda sıralanmaktadır:
 • Er veya erbaş olarak askerlik hizmetini yerine getirenler
 • Cezaevlerinde bulunan hükümlü ve tutuklular
 • Türkiye’de ikamet etmemesine rağmen yurt dışı borçlanma hakkından yararlanarak Türkiye’de emeklilik hakkı kazanan kişiler

Kardeşler Bakmakla Yükümlü Kişiler Arasına Girer Mi?

Kardeşlere bakmakla yükümlü olmak SGK kapsamında kabul edilmemektedir. Kardeşlerin engelli ve bakıma muhtaç olmaları halinde Bakıma Muhtaç Özürlülerin Tespiti ve Bakım Esaslarının Belirlenmesine ilişkin yönetmelik kapsamında değerlendirilerek bakmakla yükümlü olunan kişiler arasına alınabilmektedirler.

Devlet Memurları Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişileri Nasıl Bildirir?

Memurların bakmakla yükümlü olduğu kişileri bildirmesi için Memur Aile Bildirim Formunu doldurarak çalıştıkları kuruma teslim etmeleri gereklidir. Listede yer alan ve memurun bakmakla yükümlü olduğu kişiler arasında yer alan aile fertlerinin durumları ile ilgili değişim yaşanması halinde form yeniden doldurularak güncel durumun çalışılan kuruma bildirilmesi gereklidir.

Hasta Bezi SGK Karşılama Şartları Neler ve Nereden Alınır ?

Evde Bakım Parası Ne Kadar, Maaş Alma Şartları Neler?

Devlet Teşviki Başvuru Ve Şartları Nelerdir ?

Editör: TE Bilisim