2017 yılında işverenlerin ödeyeceği SSK primi, asgari ücretin işverene toplam maliyeti asgari ücretin brüt tutarları üzerinden hesaplanmakta. Buna göre 2017 yılında uygulanacak brüt asgari ücretin belirlenmesinin ardından 2017 yılında asgari ücretin işverene toplam maliyeti ve ödenecek prim tutarları da netleşmiş olacak. İşverenler 2016 yılında sigorta başına uygulanan 100,00 TL sigorta prim indiriminden 2017 yılında da faydalanmaya devam edecek. İndirim tutarı net değil ancak yine en az 100 TL olması bekleniyor. Ayrıca işverenlerin 2017 Ocak, Şubat ve Mart primleri son ödeme tarihleri de 9 ay süreyle ertelenecek. Bu konuda detaylı bilgi için TIKLAYINIZBu yazımızda 2017 asgari ücretin işverene toplam maliyeti, indirimlerle birlikte ödenecek SSK prim tutarı konularında detaylı bilgi edinebilirsiniz.  2018 asgari ücret net hesabı ve işverene maliyeti hesabı konusunda bilgi için: ⇒⇒ 2018 asgari ücretin işverene maliyeti 01 Ocak 2017 -30 Haziran 2017 Arası Asgari Ücretin İşverene Maliyeti ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL / AY)
ASGARİ ÜCRET 1.777,50
SGK PRİMİ% 14 248,85
İŞSİZLİK SİG. FONU% 1 17,78
GELİR VERGİSİ% 15 (*) 93,32
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 133,31
DAMGA VERGİSİ% 0,759 13,49
KESİNTİLER TOPLAMI 373,44
NET ASGARİ ÜCRET (**) 1.404.06
İŞVERENE MALİYETİ (TL / AY)
ASGARİ ÜCRET 1.777,50
SGK PRİMİ% 15.5 (İşveren Payı) (***) 275,51
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA FONU% 2 35,55
İŞVERENE TOPLAM MALİYET 2.088.56

01 Temmuz 2017 -31 Aralık 2017 Arası Asgari Ücretin İşverene Maliyeti ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL / AY)
ASGARİ ÜCRET 1.777,50
SGK PRİMİ% 14 248,85
İŞSİZLİK SİG. FONU% 1 17,78
GELİR VERGİSİ% 15 (*) 93,32
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 133,31
DAMGA VERGİSİ% 0,759 13,49
KESİNTİLER TOPLAMI 373,44
NET ASGARİ ÜCRET (**) 1.404.06
İŞVERENE MALİYETİ (TL / AY)
ASGARİ ÜCRET 1.777,50
SGK PRİMİ% 15.5 (İşveren Payı) (***) 275,51
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA FONU% 2 35,55
İŞVERENE TOPLAM MALİYET 2.088.56
  Not 1: 5083 Sayılı Kanunun 2. maddesi uyarınca; Türk Lirası değerlerin yeni Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Yeni Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında ve ödeme aşamalarında yarım Kuruş ve üzerindeki değerler bir Yeni Kuruşa tamamlanır; yarım Yeni Kuruşun altındaki değerler dikkate alınmamıştır. Not 2: 16 yaşını doldurmamış işçiler içinde aynı hesaplamalar yapılmıştır (*) Gelir Vergisi Hesaplamasında; 193 Sayılı G. V. Kanununun 32 maddesi uyarınca işçinin, bekar ve çocuksuz olduğu ve sadece kendisi dikkate alınarak, Asgari Geçim İndirimi uygulanmıştır. (**) Net ele geçen asgari ücrete (133.31) TL asgari geçim indirimi ilave edilmiştir. (***) 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için, SGK primi işveren payı %20,5'dir. 6385 sayılı kanunun 9. maddesiyle yapılan düzenleme ile 01.09.2013 tarihinde itibaren geçerli olmak üzere 5510 sayılı kanunun 81.maddesi “Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %2’sidir. 01 Ocak 2017 -30 Haziran 2017 Arası İndirimsiz Olarak Ödenecek İşsizlik Primi Dahil (%37,5) SSK Prim Tutarı 01 Ocak 2017 ile 30 Haziran 2017 tarihleri arası indirimsiz olarak ödenecek SSK prim tutarı: 666,56 T.L. Bu prim tutarı son ödeme vadesi geçmiş prim borcu, idari para cezası borcu olan ve primlerini düzenli ödemeyen işverenler için geçerlidir. 01 Temmuz 2017 -31 Aralık 2017 Arası İndirimsiz Olarak Ödenecek İşsizlik Primi Dahil (%37,5) SSK Prim Tutarı 01 Temmuz 2017 -31 Aralık 2017 tarihleri arası indirimsiz olarak ödenecek SSK prim tutarı: 666,56 T.L. Bu prim tutarı son ödeme vadesi geçmiş prim borcu, idari para cezası borcu olan ve primlerini düzenli ödemeyen işverenler için geçerlidir. 01 Ocak 2017 -30 Haziran 2017 Arası Yüzde 5 İndirimli Olarak Ödenecek İşsizlik Primi Dahil (%32,5) SSK Prim Tutarı 01 Temmuz 2017 -31 Aralık 2017 tarihleri arası yüzde 5 indirimli ödenecek SSK prim tutarı:.577,68 T.L. ****Hazinece belirlenecek sigorta prim indirimi ile yukarıdaki prim tutarından sigortalı başına en az 100 TL tutarında indirim alınabilecektir. Yukarıdaki hesap son ödeme vadesi geçmiş prim borcu olmayan ya da yapılandırmış ve düzenli ödeyen işverenler için geçerlidir. 01 Temmuz 2017 -31 Aralık 2017 Arası Yüzde 5 İndirimli Olarak Ödenecek İşsizlik Primi Dahil (%32,5) SSK Prim Tutarı 01 Temmuz 2017 -31 Aralık 2017 tarihleri arası yüzde 5 indirimli ödenecek SSK prim tutarı:.577,68 T.L. ****Hazinece belirlenecek sigorta prim indirimi ile yukarıdaki prim tutarından sigortalı başına en az 100 TL tutarında indirim alınabilecektir. Yukarıdaki hesap son ödeme vadesi geçmiş prim borcu olmayan ya da yapılandırmış ve düzenli ödeyen işverenler için geçerlidir. 01 Ocak 2017 -30 Haziran 2017 Arası 4447/10. Madde Sigorta Prim Teşvikinden Faydalanan İşverenler İçin İşsizlik Primi Dahil (%17) SSK Prim Tutarı 01 Ocak 2017 -30 Haziran 2017 Arası 4447/10. Madde Sigorta Prim Teşvikinden Faydalanan İşverenler İçin İşsizlik Primi Dahil (%17) SSK Prim Tutarı: .302,17 T.L. ****Hazinece belirlenecek sigorta prim indirimi ile yukarıdaki prim tutarından sigortalı başına en az 100 TL tutarında indirim alınabilecektir. Yukarıdaki hesap son ödeme vadesi geçmiş prim borcu olmayan ya da yapılandırmış ve düzenli ödeyen işverenler için geçerlidir. 01 Temmuz 2017 -31 Aralık 2017 Arası 4447/10. Madde Sigorta Prim Teşvikinden Faydalanan İşverenler İçin İşsizlik Primi Dahil (%17) SSK Prim Tutarı 01 Temmuz 2017 -31 Aralık 2017 Arası 4447/10. Madde Sigorta Prim Teşvikinden Faydalanan İşverenler İçin İşsizlik Primi Dahil (%17) SSK Prim Tutarı: 302,17 T.L. ****Hazinece belirlenecek sigorta prim indirimi ile yukarıdaki prim tutarından sigortalı başına en az 100 TL tutarında indirim alınabilecektir. Yukarıdaki hesap son ödeme vadesi geçmiş prim borcu olmayan ya da yapılandırmış ve düzenli ödeyen işverenler için geçerlidir. 2017 Yılı net konut kapıcı maaşları ve maliyet hesabı için TIKLAYINIZ 2017 Bağkur Primleri için TIKLAYINIZ