Vergide e-Dönüşüm Ne Zaman Başlayacak? Yeni yıla girmemize sayılı zamanın kaldığı şu günlerde, yeni yıla girmemizin ardından pek çok açıdan değişiklikler bizleri beklemektedir. Yaşanılacak olan değişimlerden sadece bir tanesi de vergide olan değişiklik olmaktadır. 1 Ocak 2020 tarihi başlangıç olarak saydığımızda vergi uygulamaları üzerinde önemli derecede değişiklikler yaşanacak. Yaşanacak olan vergideki değişiklik ise e-Vergi sistemine geçiş olmaktadır. Yeni yıl ile birlikte vergi uygulamalarında kapsamlı olarak e-dönüşün işlemi yapılacak. Bu tarihten itibaren kağıt üzerinde verilen fatura, arşiv fatura, irsaliye ve müstahsil makbuzu uygulamaları gibi pek çok evrakta kağıt üzerine çıktı alınmayarak e-belge kullanılmasına geçiş işlemi gerçekleştirilecek. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın gerçekleştireceği düzenlemeye ise 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren ve sonraki dönemlerde ki mükellef grupları ve sektörler itibarı ile e-belge uygulamalarına geçilmesi planlanmaktadır. Uygulamalara geçiş bazı mükellefler için brüt satış üzerinden hesaplanarak e-belge sistemine geçiş sağlanacaktır. Gelen bilgiye göre 2018 yılında brüt satış tutarı 10 milyon TL ve üzerinde olan mükellefler 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren e-fatura uygulaması sistemine geçişlerini geçekleştirmek zorundadır. Brüt satış tutarları 2018 ya da 2019 yıllarında 5 milyon ve üzerinde olan mükellef grubu için de e-fatura sistemine geçişin zorunlu kılındığı tarih ise 1 Temmuz 2020 olarak belirlenmiş durumdadır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu bayilik lisansı alan mükellefler de dahil olmak üzere 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren sistem kapsamında olmak zorundadır. Komisyoncu ve tüccar olarak meyve ve sebze ticareti ile uğraşan mükellefler de 1 Ocak 2020 tarihine kadar başvuru ve fiili hazırlıklarını tamamlamak sureti ile e-fatura uygulamasına geçiş yapacaklardır. E-fatura uygulamasına daha önceden geçişini sağlaya mükellefler ise e-fatura uygulamasına geçtikleri tarihlerde de e-arşiv fatura kapsamında işlem yapmaya başlayacaktır. Aracı olarak hizmet sunan, internet üzerinden ilan yayınlayanlar ile internet reklamcılığı hizmeti aracıları dahil olmak üzere 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren e-arşiv fatura uygulamasına geçmiş olması gerekmektedir.

2020 e-İrsliye Sistemi de Uygulanmaya Başlanacak!

2020 e-İrsliye Sistemi de Uygulanmaya Başlanacak! Yeni yıl itibarı ile uygulanacak olan e-dönüşüme e-İrsaliye uygulaması da dahil olacak. EPDK’dan lisans alan vergi mükellefleri alkollü içecek, meyve suyu üreticileri, gazoz, şeker imali gerçekleştirenler, demir ve çelik sektörü, maden üretimi faaliyetinde bulunanlar gibi birçok sayıda gerçek ve tüzel kişi ise 1 Temmuz 2020 tarihi itibarı ile e-İrsaliye uygulamasına geçecektir. Meyve ve Sebze komisyoncusu ya da tüccarı olanlar için de e-İrsaliye sistemine geçiş tarihi 1 Ocak 2020 olmaktadır. Ayrıca bu mükellef gurubu e-müstahsil makbuzu uygulamasına da 1 Ocak 2020 tarihi itibarı ile geçmekle yükümlü olmaktadır. e-fatura uygulamasına geçmek zorunda olan mükellefler arasında müstahsil makbuzu düzenlemek zorunda olanlar arasından, e-müstahsil uygulamasına geçişlerini 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren yapmak zorundadırlar.

Sinemalar E-Bilet, Bankalar E-Dekont Uygulamasına Geçecek

Sinemalar E-Bilet, Bankalar E-Dekont Uygulamasına Geçecek, Yerli ve yabancı olarak film gösteriminde bulunan sinema işletmeleri e-Bilet uygulamasına 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren başlayacaktır. Faaliyet başlangıcı bu tarihten sonra olan sinema işletmecileri ise bu tarihi izleyen 4’üncü ayın başından itibaren uygulamaya dahil olacaktır. Şehirlerarası olcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan D1 yetki belgesi bulunan işletmeler de 1 Ocak 2021 tarihine kadar, 2021 yılından sonra faaliyete geçen işletmeler ise işe başlayacakları ayın başından itibaren olarak 4’üncü ayın başında e-Bilet uygulamasına geçeceklerdir. Bakanlık tarafından belirlenen bankalar da belirlenen süre içerisinde e-Dekont uygulamasına zorunlu olarak geçiş yapacaklardır.

Risk Teşkil Eden Mükellefe E-Belge Uygulaması Şart

Risk Teşkil Eden Mükellefe E-Belge Uygulaması Şart, buna göre e-fatura uygulamasına geçmek zorunda olan mükellefler toplam brüt hasılatlarına göre 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren uygulamaya dahil edileceklerdir. E-Defter kapsamında yeni yıl itibarı ile bağımsız denetime tabi olan şirketler ve 2018 yılı internet ortamından mal ve hizmet satışı gerçekleştiren ve brüt satış tutarı 5 milyon TL’yi geçen mükellefler de sisteme gireceklerdir. Diğer taraftan yağılan çalışmalar neticesinde riskli ya da vergiye uyum düzeyi düşük tespit edilen mükellefler ciro ve sektörüne bakılmaksızın kendilerine tanınan 3 aylık geçiş sürecinin ardından zorunlu olarak e-belge uygulamalarına geçişlerini yapmak zorunda olacaklardır.