Vergi Daireleri, Gelir İdaresi Başkanlığı’na bağlı bir kuruluştur.Türkiye’deki bütün illerde ve ilçelerde vergi daireleri mevcuttur. Vergi dairesi bulunmayan bazı ilçelerde mal müdürlüğü bulunabilir. Mal müdürlükleri de vergi dairelerindeki işlemleri yapmaya yetkilidir. Peki vergi dairelerinde hangi servisler mevcuttur? Servislerde hangi işlemler yapılmaktadır? Yazımızda bulabilirsiniz. Vergi Dairelerinde Hangi Servis Hangi İşlemi Yapmaktadır? Vergi dairelerinde, mükelleflerin sorularına ve sorunlarına cevap vermek adına servis sistemi mevcuttur.Her serviste mükellefin işinin halledilmesi için yoğun çaba sarfedilir. Bu servisler genelde birbirleriyle ilişki halinde olur. Yani tamamen bağımsız hareket edemezler.Şimdi genel anlamıyla önemli servisleri ve  bu servislerin ne işe yaradıklarına bir göz atalım. Sürekli vergilendirme servisi: Adından da anlaşılacağı gibi, daireye bağlı olunan  ve dosyasının bulunduğu mükelleflere hizmet eder. Yani, kendi mükelleflerinin işine bakar.Onların beyannameleri, tahakkukları,takipleri, borçların tebliği gibi işlemler sürekli vergilendirmenin ana faaliyet konularını oluşturur.   Süreksiz vergilendirme servisi:Bu serviste, dairenin devamlı mükelleflerine değil,belli dönem aralığındaki mükelleflerine hizmet verilir.İşlemi yapılacak mükellef, gelir vergisi veya kurumlar vergisi mükellefi gibi devamlı beyanname vermek zorunda olan mükelleflerden oluşmaz.Bu serviste genel olarak veraset işlemleri, harç işlemleri ve en önemlisi araç işlemleri yapılır. Sicil Yoklama Servisi:Bu serviste genel olarak vergiye ilk başlangıç ve verginin bitişi işlemleri yapılır.Yani mükellefin ilk dosyası bu serviste oluşur.Mükellefiyetteki herhangi bir değişiklik bu servis tarafından güncellenmektedir.Ayrıca , yapılacak olan değişiklikler e-yoklama ile sicil yoklama servisi tarafından yapılır. İcra-Satış Servisi:Bu serviste borçlulara haciz işlemleri gerçekleşir.Bu haciz işlemleri hesaplarına konulan bloke ile olacağı gibi gayrimenkul ve araçlarına konulan haciz işlemleri de olabilir.Kamu alacağı için el konulan araç ve gayrimenkullerin de satışı yine bu servis tarafından yapılır. Muhasebe Servisi:Muhasebe servisinde emanete para alma ve emanetteki paraların borca mahsup işlemleri gerçekleştirilir.Yani genel olarak mahsup işlemlerinden oluşur. Tarama-Kontrol Servisi:Tarama kontrol servisi , vergi dairesinin gerekli gördüğü hallerde vergi dairesinin iş ve işlemlerinin mevzuata uygunluğunu denetler.Sonuçtan da müdürü haberdar eder. Vezne Servisi:Vergi dairelerine yapılacak ödemeler vezneye yapılır.Vezne, kendi mükellefinin haricinde diğer vergi dairelerindeki mükelleflerin ödemelerini de kabul etmek zorundadır. Genel hatlarıyla yukarıdaki servislerden bahsettik.Bunlar dışında ihtilaflı işler servisi,evrak servisi,özlük servisi,takip servisi. motorlu taşıtlar servisi de vergi dairelerinde faaliyet gösteren servislerdir. Vegi Dairelerinde Çalışma Saatleri Kaçtır? Vergi dairelerinde çalışma saatleri ilerle ve ilçelere göre farklılık göstermektedir. İlçede çalışma saatleri şöyledir: 08:00-17:00 mesai saati. 12:30-13:30 arası öğle arası. Burada veznenin daha erken kapandığını söylemek gerekir. Vezne, normal bitiş saatinden 1 saat önce kapanır.Yani 16:00’da kapanır. Bu saatten sonra gelenler ödeme yapamaz.  
Editör: TE Bilisim