Kamu kurum ve kuruluşlarında işçi statüsünde daimi olarak çalışmak isteyen en az ilköğretim mezunu adayların merakla beklediği personel alımı ilanı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kamu ilan sayfası üzerinden yayınlandı. Yayınlanan kamuya işçi alımı duyurusunda Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü’nün kendi bünyesindeki eğitim ve araştırma hastanesinde daimi olarak istihdam edilmek üzere 18 ila 30 yaş aralığında farklı mesleklerden işçi alımı yapılacağı bildirildi. Kamu hastanelerinde işçi olarak çalışmak isteyen adayların başvuruda bulunabileceği personel alımı ilanında ayrıca başvuruda bulunacak adaylarda aranan başvuru genel şartları yer aldı. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puan şartı olmadan, yalnızca kura ile yapılacak Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü işçi alımı ilanı hakkında bilinmesi gereken tüm detayları haberimizden takip edebilirsiniz. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kamu ilan sayfası üzerinden yayımlanan iş ilanları arasında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü’nün işçi alımı ilanı da yer aldı. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’ne bağlı hastanede daimi olarak çalıştırılmak üzere 18 ila 30 yaş aralığındaki en az ilköğretim mezunu adaylar arasından kura ile personel alımı yapılacağı duyuruldu. Bu ilana başvuruda bulunmak isteyen adayların Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) resmi internet sitesi üzerinden iş arayan sıfatıyla ilana online platform aracılığıyla müracaat etmeleri gerektiği açıklandı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kurayla İşçi Alımı İlanı

Kamuda işçi statüsünde yayınlanan personel alımı ilanlarını yakından takip edenler için yayınlanan ilanda “Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğünde (Hastane) çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden aşağıdaki tabloda dağılımı gösterilen şekilde "Sürekli İşçi" alımı yapılacaktır. Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, İŞ-KUR internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır. Şartları taşıyan adayların, ilanın İŞ-KUR internet sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde başvurularını Tokat İş Kurumu İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir.” ifadeleri kullanıldı. İşe alınacak personelin istihdam edileceği kadrolar ve kontenjan sayısı şu şekilde sıralandı:
 • Silahsız Güvenlik Görevlisi – erkek – 10 işçi
 • Silahsız Güvenlik Görevlisi – kadın – 3 işçi
 • Temizlik Görevlisi – erkek – 26 işçi
 • Temizlik Görevlisi – kadın – 20 işçi
 • Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı – erkek – 60 işçi
 • Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı – kadın – 27 işçi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sürekli İşçi Alımı Başvuru Genel Şartları

 • Türk vatandaşı olmak
 • 18 yaşını tamamlamış olmak
 • İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen branşlarda istenilen belgelere sahip olmak
 • Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak
 • Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisaklı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak
 • Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak
 • Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek hastalığı bulunmamak
 • Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak
 • Üniversite Hastanesinin tüm birimlerinde iç veya dış mekânda çalışmaya sağlık yönünden herhangi bir engeli bulunmamak
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak
Bu başvuru şartlarını taşıyan adayların müracaatlarını İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden 03-08 Haziran 2020 tarihleri arasında yapabilirler. Ayrıca Çalışma ve İş Kurumu Tokat İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezlerine şahsen başvuru yapabilirler.
Editör: TE Bilisim