Sigortalı çalışanra işsiz kaldıklarında işsizlik maaşı, iş kaybı tazminatı haricinde bir de ücret garanti fonu kapsamında ödeme yapılmaktadır.Peki ücret garanti fonu kimleri kapsamaktadır, kimler faydalanmaktadır, şartları nelerdir sorularınıza bu yazımızda cevap bulabileceksiniz.

Ücret Garanti Fonu Kimleri Kapsar?

[caption id="attachment_2688" align="aligncenter" width="517"] ÜCRET GARANTİ FONU KİMLERE ÖDENİR, KİMLERİ KAPSAR[/caption]

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa göre sigortalı sayılan kişileri hizmet akdine tabi olarak çalıştıran işverenin, konkordato ilan etmesi, işveren için aciz vesikası alınması, iflası, iflasın ertelenmesi nedenleri ile işverenin ödeme güçlüğüne düştüğü hallerde geçerli olmak üzere, işçilerin iş ilişkilerinden kaynaklanan üç aylık ücret alacakları ücret garanti fonu kapsamında ödenir.

Ücret Garanti Fonu Ne Amaçla Ödenir?

İşçilerin, işverenin ödeme güçlüğüne düşmesi hallerinde iş ilişkilerinden kaynaklanan üç aylık ücret alacaklarını/alacağını garanti etmektir.

Ücret Garanti Fonu Ödemesi İçin Başvuru Nereye, Nasıl Yapılır?

01.06.2003 tarihinden itibaren ödeme aczine düşen işverenden ücret alacağı bulunan işçilerin, Türkiye İş Kurumu birimine aşağıdaki belgelerden en az biri ile şahsen veya vekili (noter tasdikli vekaletnameye haiz vekil) aracılığıyla başvurmaları gerekmektedir.

  • İcra Dairesinden alınan Aciz Vesikası veya Aciz Vesikası hükmündeki Haciz Tutanağı,
  • İflas Kararının, Ticaret Sicil Gazetesi veya yurt düzeyinde trajı 50.000 üzerinde en yüksek beş gazeteden birinde yapılan ilanı,
  • İflasın Ertelenmesi Kararının, Ticaret Sicil Gazetesi veya yurt düzeyinde trajı 50.000 üzerinde en yüksek beş gazeteden birinde yapılan ilanı,
  • İcra Tetkik Merciince verilen Konkordato Mühletine ait kararın tasdikli sureti veya yurt düzeyinde trajı 50.000 üzerinde en yüksek beş gazeteden birinde yapılan mühlet ilanı veya Ticaret Sicil Memurluğundan alınacak konkordatoya ilişkin belge,
Ücret Garanti Fonu Ödemesi Nasıl Yapılır?

Ücret alacaklısı yukarıda sayılan evraklarla birlikte Türkiye İş Kurumu ünitesine başvurduktan sonra Kurum gerekli araştırmayı yaparak herhangi bir (evraklarda) eksiklik yok ise başvuruya izleyen ayın sonuna kadar ödemeyi gerçekleştirir.