2018 torba kanunda hangi düzenlemeler var? TBMM'ye yeni bir torba yasa gönderildi. Yasada hem Sosyal Güvenlik hem de vergi ile ilgili önemli düzenlemeler var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilen Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da özellikle vergi alanında olmak üzere önemli düzenlemeler yer almakta. Torba yasa ile 16 yaşında küçük araçlar için hurda yasasından yararlanarak 10 bin TL ÖTV indirimli sıfır araç da alınabilecek. Bu yazımızda Kanunda yer alan Sosyal Güvenlik ve Çalışma Hayatı ile ilgili düzenlemeler üzerinde duracağız.  Asgari ücret düşmeyecek, net asgari ücret tüm yıl aynı tutardan ödenecek Kanunla yapılacak düzenleme ile yıl sonuna doğru bir üst vergi dilimine geçtiğinden kesinti olan net asgari ücret ilave asgari geçim indirimi düzenlemesi getirilerek yıl sonuna kadar aynı tutardan ödenecek. Buna göre net asgari ücret bekar ve çocuksuz çalışan için 2018 yılında belirlenen 1603,12 TL nin altına hiç bir şekilde düşmeyecek. İşverenlere yeni sigorta prim teşvik uygulaması geliyor! Torba kanun ile getirilecek düzenleme ile birlikte;
  • Kadınlara, gençlere ve engellilere iş imkanı sağlayan işverenlere ilave istihdam olması koşulu ile sigorta prim desteği verilecek.
  • İmalat sektöründe faaliyet gösteren ve 3'ten az çalışanı olan işverenlere sağladıkları ilave istihdam için gelir vergisi stopası ile tüm sosyal güvenlik primleri bir ay işverenden bir ay devletten olmak şartıyla devlet tarafından karşılanacak.
  • Yine kadın, engelli ve gençlere istihdam sağlayan özel sektör işverenlerine 687 Sayılı Teşvik kanununa benzer bir düzenleme ile gelir vergisi stopaj desteği ve sosyal güvenlik primi desteği verilecek.
100 lira Asgari ücret desteği devam edecek! 2016 ve 2017 yıllarında işverenlere çalıştırdıkları sigortalı başına ödenen 100 lira sigorta prim indirimi diğer ismi ile asgari ücret desteği uygulaması 2018 yılında da devam edecek. Otomatik Bireysel emeklilik sisteminde cayma hakkı 6 aya çıkıyor Mevcut düzenlemede otomatik bireysel emeklilik sistemine dahil edilenler sisteme giriş tarihinden itibaren 2 ay içerisinde ayrılma hakkına sahip olmakta ve herhangi bir kesinti olmadan katkı payları iade edilmekte idi. Kanunla yapılacak düzenleme ile birlikte bu süre 6 aya çıkarılacak. Ayrıca devlet katkı payı tutarlarında da yeni bir düzenleme öngörülüyor. Otomatik bes başlıklı yazımızda otomatik katılımlı bireysel emeklilik sistemi konusunda ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz. Sigortalı işe giriş bildirgeleri aynı gün verilebilecek! Mevcut uygulamada en geç sigortalı çalışmaya başlanan tarihten önceki gün verilmesi zorunlu olan Sosyal Güvenlik Kurumu sigortalı işe giriş bildirgelerinin belli bir yaşa kadar olan gençler için işe girdiği gün verilebilmesine imkan sağlanacak. Ölüm yetim aylığı alan ve sigortalı çalışanların emekli maaşları kesilmeyecek! Anne ya da babasından dolayı yetim aylığı alan, lisede okuyan ve 20 yaşını geçmemiş, üniversitede okuyan ve 25 yaşını geçmemiş çocukların 4a ssk kapsamında sigortalı işe başlamaları halinde emekli maaşlarının aynen ödenmeye devam edilmesi düzenlemesi getirilecek. SGK eksik gün bildirim zorunluluğu kaldırılıyor Bilindiği üzere 30 günden az çalışan sigortalı için Sosyal Güvenlik Kurumu'na eksik çalışma sebebi ve eksik çalışmaa sebebine ilişkin belge ile her ay eksik gün bildirim formu ile bildirim zorunluluğu bulunmakta. Kanunla getirilecek düzenleme ile birlikte işverenlerin beyanı kabul edilerek eksik gün bildirim yükümlülüğü kaldırılacak. İşveren arşivinde bu belgeleri saklayacak. Gerekli görülmesi halinde  Sosyal Güvenlik Kurumu bu belgeleri talep edebilecek. Konut kapıcılarının sigorta bildirimleri kolaylaştırılacak Kanun ile konut kapıcısı çalıştıranların bu kişilere ilişkin sigorta bildirimleri kolaylaştırılacak. Muhtemelen ev hizmetleri sigortalılarının bildirim işlemlerine benzer bir uygulama getirilecek. Vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim kurumları ve okul aile birlikleri sigorta prim desteğinden yararlanabilecek Kanunla getirilecek düzenleme ile birlikte Vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim kurumlarının ve okul aile birliklerinin de sigorta prim indiriminden yararlanmaları sağlanacak. Ayrıca kanunun yayımlanma tarihinden önce yararlandıkları teşvik ve prim indirimleri varsa bunların da iptali yapılmayacak. Torba kanunda SGK ve vergi affı var mı? Torba kanunda vergi ya da Sosyal Güvenlik prim borçlarının yeniden yapılandırılması düzenlemesi yer almıyor.
Editör: TE Bilisim