Bilindiği gibi tarım (çiftçi) bağkurlular 5510 Sayılı Kanunun 4/B kapsamında sigortalı sayılmaktadırlar.Bu yazımızda tarım bağkurlu ssklı çalışabilir mi, çalışırsa ne yapması gerekir, ssklı işten ayrıldıktan sonra bağkuru yeniden açılır mı gibi tüm sorularınıza yanıt bulabileceksiniz.

[caption id="attachment_2815" align="aligncenter" width="412"] ÇİFTÇİ BAĞKURLU SSKLI ÇALIŞABİLİR Mİ[/caption]

Tarım Bağkurlu SSK, Emekli Sandığı, Esnaf Bağkurlu Kapsamında Olursa Tescili Durdurulur mu?

Tarım sigortalılıkları devam etmekte iken, 5510 Sayılı Kanunun Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi(tarım Bağkuru) hariç diğer sigortalılık statülerine (SSK, Esnaf Bağkuru, Şirket ortaklığından dolayı Bağkurlu, Emekli Sandığı) tabi çalışmalarının başlaması halinde, tarım sigortalılıkları bir gün öncesinden sona erdirilir.

SSKlı işten Ayrılan Tarım Bağkurlunun Tescili Hangi Tarihten İtibaren Başlatılır?

BAĞKURDA KAÇ YIL HİZMETİNİZ VAR SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Yukarıda bahsedilen sigorta kollarından birinde çalışması sona eren tarım bağkurlusunun tescili ziraat odaları, ziraat odasının bulunmadığı yerlerde ise tarım il/ilçe müdürlüğü kayıtları devam edenlerin sigortalılıkları işten ayrıldıkları tarihten bir gün sonra başlatılır.

Örnek 1- 1/10/2008 tarihinden itibaren tarım sigortalılığı başlatılan ve 1/3/2011 tarihinden itibaren de vergi mükellefiyeti başlayan ilgilinin 28/2/2011 tarihinden itibaren tarım sigortalılığı sona erdirilerek, 1/3/2011 tarihinden itibaren Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1)numaralı alt bendine tabi (Esnaf Bağkuru) sigortalılığı başlatılacaktır. Ancak, bu çalışmasının 5/5/2011 tarihinde sona ermesi halinde tarımsal faaliyetinin devam etmesi şartıyla tarım sigortalılığı 6/5/2011 tarihinden itibaren yeniden başlatılır.

Örnek 2- 14/2/2011 tarihi itibariyle tarım sigortalılığı başlatılan ve sigortalılığı devam etmekte iken 17/8/2011 tarihinde Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi çalışması(SSK) başlayan sigortalının 16/8/2011 tarihinden itibaren tarım sigortalılığı sona erdirilecektir. Ancak, bu çalışmasının 28/9/2012 tarihinde sona ermesi halinde tarımsal faaliyetinin devam etmesi şartıyla tarım sigortalılığı 29/9/2012 tarihinden itibaren yeniden başlatılır.

Örnek 3- 10/10/2008 tarihi itibariyle tarım sigortalılığı başlatılan ve sigortalılığı devam etmekte iken 3/9/2011 tarihinde ilk defa Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi(Emekli Sandığı) çalışması başlayan sigortalının, 2/9/2011 tarihinden itibaren tarım sigortalılığı sona erdirilecektir. Ancak, istifa etmesi nedeniyle Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılığı 26/8/2012 tarihinde sona eren sigortalının, tarımsal faaliyetinin devam etmesi şartıyla tarım sigortalılığı 27/8/2012 tarihinden itibaren yeniden başlatılır.

Tarım Bağkurlusu Vergi Kaydı Ya da Şirtket Ortaklığı Başlarsa Hangi Kapsamda Prim Öder?

Sigortalılık başlangıç tarihlerinin ve Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalılık çakışmasının 1/3/2011 tarihinden önce ya da sonra olmasına bakılmaksızın, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi ile(tarım bağkuru) aynı maddenin birinci fıkrasının (b) bendindeki diğer sigortalılık statülerine (vergi kaydı ve şirket ortaklığından dolayı bağkur) aynı anda tabi olacak şekilde 1/3/2011 tarihinden önce çakışması durumunda, 28/2/2011 tarihinde (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamındaki sigortalılığı sona erdirilerek, 1/3/2011 tarihinden itibaren diğer statüler dikkate alınarak (b) bendi kapsamındaki sigortalılık başlatılacaktır. Çakışmanın 1/3/2011 tarihinden sonra olması halinde ise tarım sigortalılığı, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine tabi sigortalılıktan bir gün önce sona erdirilir.

Editör: TE Bilisim