2020 tapu harcı miktarı, yeni bildiriye göre bin 20 oranında gayrimenkullerin devir işlemleri için belirlenmiştir. Gayrimenkul alım-satımında tapuda devir işlemleri için belli miktarda tapu harcı gerekmektedir. Tapu harcı, hem alıcı hem satıcı tarafından ödenir. 2020’de tapu harcı bindelik oranı yükselmiş, binde 15’ken binde 20 olmuştur. Yeni yıla girmesiyle vatandaşlar gayrimenkul için binde 20 oranında tapu harcı ödemekte ve gayrimenkul alım satımlarında istenilen miktar ödenilmezse devir işlem gerçekleşmez. 2020 tapu harcı, gayrimenkul işleri çerçevesinde değer esası üzerinden nispi ve maktu olarak alınır. Tapu harcı, emlak vergisinden az olmamak şartıyla; devir ve iktisap bedeli üzerinden hesaplanır. Bu hesaplama emlak vergisi kanunun 29. Maddesinde göre belirlenir. Tapu devir işlemlerinde istenen hem alıcının hem satıcının ibraz etmesi gereken belgeler bulunur. Bu belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda devir işlemleri gerçekleşmez. 2020 yılında gayrimenkul satıcısından şu belgeler istenir:
 • Tapu aslı ya da fotokobisi,
 • 1 vesikalık fotoğraf,
 • Nüfus cüzdanı aslı ve 1 adet fotokobisi,
 • Vergi borcu yoktur yazısı,
 • Tapu işlemlerini emlakcı yapacaksa vekaletname,
Bunların yanı sıra alıcıdan 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı ve varsa emlakcı vekaletnamesi istenir. 2020 tapu ödemeleri bu şekilde yapılmaktadır. Son açıklamaya göre ise tapu harcı yüzde 22,28 olarak belirlenirken alım satımlarda harç tutarı 288 liradan 353 liraya yükselmiş bulunmaktadır. 2019 harç miktarına göre 2020 harç miktarında yükselme olduğu gözlenmiştir.

İnternetten Tapu Harcı Ödemesinde İzlenecek Yollar

Tapu harcı yatırmada izlenmesi gereken belli yollar vardır bunlar tapu gününden önce yapılması gereken işlemler, tapu gününde yapılacak işlemler ve tapu gününden sonra yapılacak işlemler olarak ayrılır. İlk olarak tapu gününden önce yapılması gereken işlemlerden bahsedersek;
 • Tapu harcı ve emlak vergisini kimin ödeyeceği belirlenmelidir.
 • Emlakcı ödemesi, tapu, dosya, sigorta gibi masraflar hesaba katılmalıdır.
 • Uygun bankalar bulunmalı ve net kredi ile vade tercihi yapılmalıdır(kredi kullanımı yapacaklar için).
 • Ödemenin nasıl yapılacağı için yapılış şekli ve banka hesaplarının üst transfer limiti kontrol edilmelidir.
 • Deprem sigortası yaptırılması ve süresinin geçerli olup olmadığı kontrol edilmelidir.
 • Konutun bulunduğu belediyeden rayiç bedeli alınmalı ve ödemesi yapılmalıdır.
 • İpotek vergileri ile ipotek yetkilisinin bilgileri bankadan alınmalıdır(kredi kullanımı yapacaklar için).
 • Gerekli evraklar için tapu sahibi ya da vekilinin, tapu müdürlüğüne başvurması gerekmektedir.
 • Harç ödemesi için gelen bildirim smsinde ,bulunan randevu bilgilerinin dikkate alınması gerekir.
 • Bankada bulunan ipotek yetkilisine, alınan randevu günü ve saati bildirilmelidir.
Diğer bir izlenecek yol ise tapu gününde yapılacak işlemlerdir. Ve şu şekilde izlenmesi gereken yollar sıralarsak:
 • Belirlenen randevu saati ve gününde alıcı ve satıcılar kimlikleriyle hazır olmalıdır.
 • Okuma ya da yazması olmayan alıcı ve satıcılar için akrabalık veya kan bağı bulunmayan iki kişiyi yanında getirmelidir.
 • Ödenmiş olan borç dekontlarına görev yapan memura verilmelidir.
 • Satış evraklar, bütün satıcılar ve alıcılar için akit odası denen yerde imzalanmalıdır.
Son olarak, tapu devretme işleminde izlenecek yol ise, tapu sonrasında yapılacak işlemlerdir. Tapu devir işlemi sonrası izlenecek yollar ise şunlardır:
 • Fatura taşımak için ilgilenilen kuruma gidilmelidir.
 • İkametgah taşımak için ise Nüfus Müdürlüğüne gidilmeli ve gerekli işlemler yapılmalıdır.
 • İkamete geçilen yerin belediyesine gidilerek, bildirimde bulunulmalıdır.
2020 tapu harcı miktarı yatırma sürecinde ve tapu devretme işlemi düzenli bir şekilde izlenecek bu yollar; çıkabilecek aksaklıkları ortadan kaldırmaktadır.

Tapu Harcı Sorgulama İşlemi

Tapu harcı sorgulaması yapmak için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün resmi sitesine girerek, bulunulan konum üzerinden sorgulama yapılabilmektedir. Sorgulama durumunda bulunulan ekranda, çeşitli görüntüleme teknikleri ile harita görünümü değiştirilebilmektedir. Harita üzerinde bulunan kısa yollar özelliği ile de parsel sorgulama da yapılabilmektedir. Bu özellik sayesinde mesafe ölçme geniş bir ölçekte sunulmaktadır. Diğer bir tapu harcı sorgulama işleminin yapılabileceği resmi internet sitesi ise E-Devlettir. Burada sorgulama yapmak için ise Tapu ve Kadastro bilgi sistemine kayıtlı olması gerekmektedir. Bu sisteme TC kimlik numarası TAKBİS’e kayıtlı olan kişiler gerçekleştirmektedir. Eğer kişinin kaydı bulunuyorsa ise bu işlemde E-Devlet üzerinde gerçekleştirilebilmektedir; eğer kayıt yok ise en yakın PTT şubesine TC kimlik kartınız ile gidilip E-Devlet şifresi alarak işlem gerçekleştirilebilir. Satış işleminde de gerekli olan evraklar ise şunlardır:
 • Kimlik belgesi (eğer yabancı uyruklu ise kendilerine düzenlenen kimlik veya pasaport)  olmalıdır.
 • Satıcının 1 adet, alıcının 2 adet; işlem tarafı yabancı olan ise 1 adet fotoğrafı yanında bulundurmalıdır.
 • İşlemde gerekli yetki belgeleri; vasi, vekaletname belgeleri var ise onlar verilmelidir.
 • Taşınmanın bağlı bulunduğu belediyeden emlak beyanını gösterir bir belge alınmalıdır.
 • Taşınmaz satışı işlemlerinde yabancının taraf olduğu, taşınmazlıkla ilgili değerleme raporu alınmalıdır. Bu raporu SPK (Sermaye Piyasa Kurulu) tarafından görevlendirilmiş kuruluşlar tarafından değerleme raporu olmalıdır. Bu yetkili kuruluşlara http://www.spk.gov.tr internet adresinden ulaşılabilmektedir.
 • Taşınmazın tapu senedi var ise istenmektedir.
 • Ve Zorunlu Deprem Sigorta (DASK) poliçesi istenmektedir.

E-Devlet Tapu Harcı Sorgulamak İçin TIKLAYINIZ

492 Sayılı Kanun gereğince alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı binde 20 oranında harç istenmektedir. 6544 Sayılı kanuna göre ise tarife durumuna göre ücret tahsil edilebilmektedir. Tapu örneği almak için ise müracaat ile ya da bizzat gidilmesi halinde Tapu Müdürlüğünden almak mümkündür. Mülk sahibi kişiden belli durumlarda ise döner sermaye hizmet bedeli alınmamaktadır.

Tapu Harcının İnternet Üzerinden Ödenme İşlemi

Tapu harcı internet ödemesi yapabilmek için ise şu yollar izlenebilmekte ve böylelikle internet üzerinden ödeme yapabilmek mümkün olmaktadır. Bunun için izlenecek yollar ise şöyledir:
 • Alım satımın tapu dairesinde yapılmasıyla, ödenmesi gerekli olan tapu harcamaları için kredi kartı ile ödeme gerçekleşmektedir. Kredi kartı, internet aracılığıyla da mümkündür.
 • Gelir İdaresi Başkanlığının resmi internet sitesi üzerinden kredi kartı ile ödeme gerçekleştirilmektedir.
 • Ve yine diğer tapu harcı ödeme şekli ise Maliye Bakanlığı tarafından yetki verilmiş olan banka şubeleri, ATM’ler ve görüntülü işlem merkezlerinden kontrolü sağlanmış bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir.
Bu durumda belli oranda ödemesi yapılan tapu harcı ise 2020 yılında ödenecek miktarlar şu şekilde belirlenmiştir ve tapu harcı hesaplama örneği gösterirsek;
 • Gayrimenkulun satış fiyatı 500 bin TL olabilmekte,
 • Tapu harcı oranı binde 20 olmakta,
 • Gayrimenkul alıcısının ödeyeceği tapu harcı miktarı 10 bin TL olabilmektedir.
Diğer bir alım-satım durumundan da bahsetmek gerekirse; 2019 yılında alım-satım işlerinde, gayrimenkul alan alıcıdan yüzde 1,5 oranında harç alınırken; gayrimenkul satan satıcıdan yüzde 1,5 olmak üzere harç alınmaktaydı fakat 2020 yılı için bahsedersek önceki seneye bakarak oran yüzde 4’e çıkmıştır. Bu uygulama 1 Ocak tarihinden itibaren yürürlükte olmuştur. Bu tarihten sonra ise gayrimenkul alım-satımı yapan kişiler yüzde 2 oranında harç ödemeyle karşı karşıya kalmıştır. 2020 tapu harç miktarına ise şu şekilde örnekler verilebilir:
 • 100.000 Türk Liralık bir ev için, alıcı 2 bin TL; satıcı 2 bin TL öderse toplam 4 bin TL harç miktarı olmaktadır.
 • 200.000 Türk Liralık bir ev için alıcı 4 bin TL; satıcı 4 bin TL öderse toplam harç miktarı 8 bin TL olmaktadır.
Bu örneklerde de olduğu gibi 2020 tapu harcı miktarları bu şekilde hesaplanmaktadır.
Editör: TE Bilisim