Sözleşmeli Öğretmenlik Başvurusu İçin Gerekli Evraklar Nelerdir? 2020 yılı için yapılacak olan sözleşmeli öğretmenlik başvurusu bugün başlıyor. Başvuruda bulunacak olan öğretmen adayların beklediği gün sonunda geldi. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak örgün ve yaygın eğitim kurumları için yapılacak olan öğretmen ataması bu gün itibarı ile başlamış bulunmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarının öğretmek ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile gerçekleştirilecek olan 2020 yılı Ocak dönemine ait olan sözleşmeli öğretmen atamaları başladı. Peki sözleşmeli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu yapman için istenen evraklar nelerdir? Konu ile ilgili detayların tamamına yazımızdan ulaşabilirsiniz. Adaylardan istenilen şartları taşıyanlar belirtilen tarihlerde başvurularını yapabileceklerdir. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak örgün ve yaygım eğitim kurumlarında öğretmen ihtiyacına göre 2020 yılı Ocak dönemi alınacak sözleşmeli öğretmen başvurusunu ilkatama.meb.gov.tr adresi üzerinden, öğretmen adayları başvurularını yapabileceklerdir. Başvurusunu elektronik ortamda gerçekleştiren öğretmen adayları, başvurularının yani “Elektronik Başvuru Formu’nun” çıktısını alarak, şahsen ya da noter aracılığı ile vekalet verdikleri kişiler tarafından il – ilçe müdürlüklerine onaylatmaları gerekmektedir.

Sözleşmeli Öğretmenlik Başvuru Şartları

Sözleşmeli Öğretmenlik Başvuru Şartları, başvuru yapacak olan adayların taşıması gereken şartlar aşağıdaki gibi olmaktadır.
 • 657 sayılı Devlet Memurları kanununun 48. Maddesinde belirlenmiş olan genel şartları taşımak,
 • Türk Vatandaşı olmak, KKTC vatandaşları için bu şart aranmayacaktır.
 • Mezun olunan yükseköğretim programı, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak olan alana uygun olmak,
 • Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı - Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,
 • Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına ya da programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,
 • 2018 - 2019 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,
 • Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,
 • 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atanan, ancak ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak.

Sözleşmeli Öğretmenli Başvurusunda Gerekli Belgeler Nelerdir?

Sözleşmeli Öğretmenli Başvurusunda Gerekli Belgeler Nelerdir? Başvuruda bulunacak olan adaylardan istenen evrak listesi aşağıdaki gibi olmaktadır. Lisans diploması ya da geçici mezuniyet belgesinin aslı ya da onaylı örneği ya da e-Devlet sistemi üzerinden alınan diploma belgesi,
 • Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans,
 • Pedagojik Formasyon Programı,
 • Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası,
 • İlk Öğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifikası,
 • İngilizce Öğretmenliği Sertifikası,
Yukarıda belirtilen programlarından bir tanesini tamamladığına ilişkin belge ya da bu belgenin onaylı örneği, Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen yüksek öğreniminin ve pedagojik formasyon belgesinin yurt içindeki yüksek öğretim kurumlarına ya da programlarına denklik belgesi, Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince
 • Felsefe bölümü mezunlarından 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji,
 • Sosyoloji bölümü mezunlarından 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji,
aldığına dair belgenin aslı ya da örneği istenecektir.(Belirtilen belge pedagojik formasyon belgesi yerine kullanılamaz.) Adayların başvuru sırasında sağlık, askerlik ve adli sicil durumlarına ilişkin belge istenmeyecektir. Elektronik Başvuru Formunda beyan alınacaktır.