[caption id="attachment_2698" align="aligncenter" width="480"] SGK PRİM ALACAKLARINDA ZAMAN AŞIMI SÜRELERİ[/caption]

Sosyal Güvenlik Prim alacaklarında zaman aşımı süreleri borcun tahakkuk ettiği, tebliğ tarihleri ve doğuş şekline göre farklılıklar göstermektedir.Bu yazımızda Sosyal Güvenlik Kurumu prim alacaklarında zaman aşımı geçiş süreci ve hangi alacaklar için hangi kanunun uygulandığı gibi zaman aşımı süreleri ile ilgili tüm sorularınıza yanıt bulabileceksiniz.

Sosyal Güvenlik Kurumu prim alacakları için zaman aşımı süreleri aşağıdaki tabloda borcun doğuş tahakkuk ) yılına göre ayrıntılı olarak verilmektedir.

   SGK  PRİM ALACAKLARINDA ZAMANAŞIMI

Primin Ödendiği Vade Tarihi Değişiklik Getiren Kanun Ve Uygulanacak Kanun Maddesi Zamanaşımı Süresi
7/12/1993 ve  öncesi Zamanaşımına ilişkin olarak 818 sayılı Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır Prim alacağının ödeme vadesinin sona erdiği tarihi takip eden günden itibaren 10 yıl
8/12/1993 ila 5/7/2004 tarihleri arası 3917 sayılı Kanun ile getirilen hüküm ile 6183 sayılı Kanununun zamanaşımına ilişkin 102 inci maddesi uygulanır Prim alacağının ödeme vadesinin sona erdiği tarihi takip eden takvim yılı başından itibaren 5 yıl
6/7/2004 ila 30/9/2008 tarihleri arası 5198 sayılı yasa ile getirilen düzenleme ile 818 sayılı Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır Prim alacağının ödeme vadesinin sona erdiği tarihi takip eden günden itibaren 10 yıl
1/10/2008 ve sonrası 5510 sayılı Kanun Prim alacağının ödeme vadesinin sona erdiği tarihi takip eden takvim yılı başından itibaren 10 yıl

       Mahkeme kararı, rapor, ve Kuruma intikal eden belgelere bağlı olarak zamanaşımı

*Mahkeme karar tarihinden, rapor tarihinden, bilgi ve belgelerin Sosyal Güvenlik Kurumuna intikal tarihinden itibaren 10 yıl uygulanır

Editör: TE Bilisim