Emlak Vergisi ile İlgili Sorular
1. Emlak vergisi nedir? Kimler emlak vergisi öder?
Emlak Vergisi, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu çerçevesinde; arazi, arsa, bina gibi gayrimenkulleri olan her vatandaşın her yıl ödemekle yükümlü olduğu bir vergidir. Emlak Vergisi'nin mükellefi bina, arsa veya arazinin sahibidir.
2. Yeni bir gayrimenkul aldınız, beyanname vermek için ne kadar süreniz var?
Yeni bir bina, arsa veya arazi aldıysanız, satın aldığınız tarihten itibaren 3 ay içerisinde beyanınızı vermeniz gerekmektedir. Süresinde beyan vermeyen mükellefe cezai işlem uygulanır.
3. Süresinde beyanname vermeyen mükellef ceza indiriminden nasıl faydalanır?
Vergi Usul Kanunu'nun 376. Maddesine istinaden hazırlanmış olan matbu dilekçeyi beyan sırasında mükellef imzalayarak başvurması halinde ceza indiriminden faydalanabilir.
4. Emlak beyannamesi nereye verilir? Beyanname için gerekli belgeler nelerdir?
Emlak beyannamesi, gayrimenkulün sınırları içinde bulunduğu yerdeki ilgili belediyeye verilir.
Beyan için gerekli belgeler;
• Tapu fotokopisi
• Gayrimenkule ait bildirim formu (www.selcuklu.bel.tr web adresinden veya belediyeden temin edilebilir)
• TC Kimlik No ile
• Arsa, bina veya arazinin adresi
• Tüzel kişiler için ayrıca imza sirküleri ve vergi levhası
• Mükellefin ikametgâh ve iletişim bilgileri
5. Vefat eden mükellefin varisleri için beyan süresi ve gerekli belgeler nelerdir?
Vefat eden mükellefin varisleri için beyan süresi mükellefin ölüm tarihinden itibaren 3 Ay 'dır.
Beyan için gerekli belgeler;
• Veraset ilamı
• Verasete konu olan gayrimenkullerin tapularının fotokopisi
• Varislere ait TC Kimlik No
• Varislerinden en az bir kişinin ikametgâh ve iletişim bilgileri
6. Belediyeye gelmeden beyanname işlemleri nasil yapılır?
Beyanname için gerekli belgeler eksiksiz hazırlanarak, belediyemize (posta, kargo vb.) ulaştırmanız yeterlidir. Belediyeye ulaşan beyanlar tahakkuk edilerek, vermiş olduğunuz adrese tahakkuk fişleri gönderilir.
7. Emlak vergisi borcumu ne zaman ödemeliyim?
• Emlak vergisi her yılın Mayıs ve Kasım aylarında iki taksit halinde ödenir. İsteyen mükellefler 1 Ocak-31 Mayıs arasında tamamını da ödeyebilirler.
• Yasa gereğince zamanında ödenmeyen borçlara gecikme zammı uygulanır.
• Geçmiş yıllara ait borcunu ödemeyen mükellefler hakkında icra takibi başlatılır.
8. Emlak vergisi değeri neye göre hesaplanır?
Vergi değeri, mükellefiyetin başlangıç yılını takip eden yıldan itibaren her yıl, bir önceki yıl vergi değerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca aynı yıl için Bakanlar Kurulunca tespit edilen yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılması suretiyle bulunur. (1319 EMLAK KANUNU MADDE 29)

*

**

KİMLER EMLAK VERGİSİ ÖDEMEZ?     Ayrıntılar İçin Tıklayınız  

---

Editör: TE Bilisim