2017 yılında uygulanacak brüt ve net asgari ücretin tespiti için asgari ücret tespit komisyonu ilk toplantısını 6 Aralık 2016 tarihinde, ikinci toplantısını 12 aralık 2016 tarihinde ve en son toplantısını da 21 Aralık 2016 tarihinde yapmıştı. 2017 yılında uygulanacak net ve brüt asgari ücretin belirlenmesi asgari ücret tespit komisyonunun 4. toplantısından sonra büyük oranda belirlenmiş olacak. Peki 2017 asgari ücretin belirlenmesi için asgari ücret tespit komisyonu dördüncü toplantısı ne zaman olacak? 2017 Asgari Ücret Tespit Komisyonu Birinci Toplantı Sonucu 2017 yılında uygulanacak brüt ve net asgari ücretin belirlenmesi için 06 Aralık 2016 tarihinde toplanan asgari ücret tespit komisyonunda Hükümet tarafı herhangi bir teklif sunmazken işçi tarafı asgari ücretin 2017 yılında en az 1.600,00 TL net olarak uygulanması teklifinde bulundu. İşveren kesimi de maliyetler gerekçesiyle 1600 TL nin çok olduğunu hatta hiç zam yapılmaması gerektiğini belirtti. Birinci toplantı sonucunda nihai bir karar çıkmadı. 2017 Asgari Ücret Tespit Komisyonu İkinci Toplantı Sonucu 12 Aralık 2016 tarihinde asgari ücret tespit komisyonu 2017 yılında uygulanacak tutarları belirlemek için bir kez daha toplandı. Hükümet tarafı ikinci toplantıda da asgari ücret için herhangi bir teklifte bulunmadı. İşçi tarafı 1600 TL tutarındaki teklifini yenilerken işverenler de maliyetler gerekçesi ile bu kadar zammın yapılamayacağını ve maliyetlerin artacağını belirterek itirazda bulundu. İkinci toplantıdan da nihai bir karar çıkmadı.

2017 Asgari Ücret Tespit Komisyonu Üçüncü Toplantı Sonucu

Asgari ücret tespit komisyonu üçüncü toplantısını 21 Aralık 2016 tarihinde yaptı. Hükümet bu toplantıda da herhangi bir teklifte bulunmadı. İşçi tarafı 1600 TL teklifte ısrarlı oldu. Ayrıca asgari ücretliden vergi kesilmemesi konusunda da Hükümet'in düzenleme yapması gerektiğini belirtti. İşverenler ise zam yapılmaması konusundaki tekliflerini yeniledir. 2017 Asgari Ücret Tespit Komisyonu Dördüncü Toplantı Sonucu Asgari ücret tespit komisyonu 2017 yılında uygulanacak asgari ücretin belirlenebilmesi için 29 Aralık 2016 tarihinde dördüncü toplantısını yapacak. Hükümet'in bu toplantıda teklifini sunacağı ve nihai bir karara varılacağı beklenmekte. Zira geçmiş yıllara bakıldığında asgari ücret tespit komisyonunun dördüncü toplantılar sonucunda karara varabildiğini görebilmekteyiz. Hükümetin ekonominin durgunluğu, işverenlerin artan maliyetlerini de göz önünde bulunduracağı ve yaklaşık %3-4 aralığında bir zam teklifi sunmasını beklemekteyiz. Eğer böyle olursa 2017 yılı ilk döneminde bekar ve evli olmayan bir sigortalı için asgari ücretin net tutarının asgari geçim indirimi dahil 1.350-1400 aralığında bir tutar olmasını beklemekteyiz.
Editör: TE Bilisim