İşten ayrılan çalışanın işten çıkışının 10 gün içinde verilmesi gerekir. İşten ayrılış düzeltme dilekçesi, İşten Çıkış Nasıl Yapılır konularında ayrıntılı bilgiyi yazımızda bulabilirsiniz. SGK İşten Çıkış Kodları Nelerdir?
Güncel SGK işten çıkış kodları şu şekildedir;
1- Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi
2- Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi
3- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa)
4- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi
5- Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi
8- Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle
9- Malulen emeklilik nedeniyle
10- Ölüm
11- İş kazası sonucu ölüm
12- Askerlik
13- Kadın işçinin evlenmesi
14- Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması
15- Toplu işçi çıkarma
16- Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli
17- İşyerinin kapanması
18- İşin sona ermesi
19- Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır.Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)
20- Kampanya bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)
21- Statü değişikliği
22- Diğer nedenler
23- İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih
24- İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih
25- İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih
26- Disiplin kurulu kararı ile fesih
27- İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih
28- İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih
29- İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih
30- Vize süresinin bitimi ( İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)
31- Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih
32- 4046 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesih
33- Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi
34- İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih
36- Ohal/ KHK
SGK işten çıkış kodu düzeltmesi nasıl yapılır, nasıl dilekçe vermek gerekir? Hatalı olarak gönderdiğiniz SGK işten ayrılış bildirgesini işten ayrılış tarihinden itibaren 10 gün içerisinden sistemden iptal ederek yeniden gönderebilirsiniz. Hatalı işten ayrılış bildirgesi güncellenmez. Eğer bir hata varsa ve işten ayrılış tarihinden itibaren 10 günlük süre geçmediyse sistemden iptalini yapabilir ve yeniden gönderebilirsiniz. Eğer işten ayrılış tarihinden itibaren 10 günlük süre geçtiyse işten ayrılış bildirgesini sistemden iptal edemezsiniz. Bunun için Sosyal Güvenlik Kurumu'na dilekçe ile başvuru yapmanız gerekir. Dilekçe örneği şu şekilde olabilir;

T.C.

...................Sosyal Güvenlik Merkezine

                                      ................................

Müdürlüğünüzde ............................................ işyeri sicil numarası ve ...................................... unvanı ile işlem görmekteyiz. ............................ T.C. Kimlik numaralı çalışanımız .................................'ın işten ayrılış bildirgesini ..................................... sebebinden dolayı hatalı girdik. İşten ayrılış bildirgesinin iptal edilmesi/........ işten ayrılış kodu ile yeniden güncellenmesi konusunda gereğinin yapılmasını,

Arz ederim. 

İşten ayrılış bildirgesinin düzeltilmesi ya da silinmesinden dolayı Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından herhangi bir idari para cezası uygulanmaz. Özellikle kıdem tazminatı için SGK işten ayrılış kodlarının önemi fazladır. Yine işsizlik maaşı alabilmek için de SGK işten ayrılış kodlarının önemi çok fazladır.

SGK İşten Çıkış Nasıl Yapılır?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi SGK işten çıkışları çalışanın işten ayrılış tarihinden itibaren en geç 10 gün içerisinde elektronik ortamda yapılmalı. SGK işten işe giriş ve işten ayrılış sistemi aracılığı ile çalışanın çıkışı yapılır.
Editör: TE Bilisim