İhalelere katılabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan ihale borcu yoktur yazısı almanız gerekiyor. İhale borcu yoktur yazıları için üst limit bulunmaktadır. Yazımızda konu hakkında ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz. SGK ihale Borcu yoktur yazılarında sorgulamayı neye göre yapar ? Sosyal Güvenlik Kurumu ihale borcu yoktur talebinde bulunan birisi için ihale tarihi itibariyle kişiye ya da şirkete ait tüm Türkiyedeki işyerleri üzerinden prim borç sorgulaması yapar. İhale tarihi itibariyle kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Kurumu prim borcu olup olmadığı Türkiye genelinde yapılan araştırma sonucu tespit edilir. İhaleye katılmak için SGK borcu yoktur yazısı internetten alınabilir mi? Sosyal Güvenlik Kurumu'nda tescili işyeri bulunan işverenler E-borcu yoktur aktivasyonuna girmiş olmak kaydı ile ihaleye katılmak için borcu yoktur yazısını E-borcu yoktur sisteminden alabilirler. E-borcu yoktur aktivasyonu olmayan işverenler ihale borcu yoktur yazısı nasıl alabilir? Sosyal Güvenlik Kurumu'nda tescilli iş yeri olmayan yada e-borcu yoktur uygulamasında şifresi bulunmayan işverenler herhangi bir sosyal güvenlik merkezine dilekçe ile başvurarak ihaleye katılmak için borcu yoktur yazısı talebinde bulunabilir. İhale borcu yoktur yazısı verirken SGK hangi borçlara bakar? Sosyal Güvenlik Kurumu ihale borcu yoktur talebinize istinaden Sosyal Güvenlik primi borcu,  Sosyal güvenlik destekleme primi borcu,  işsizlik sigortası primi, 4C Emekli Sandığı kesenek ve kurum karşılıkları, 4B Bağkur prim borcu ve varsa bunların gecikme zammı ve faizlerini dikkate almaktadır. İhale borcu yoktur yazısı verilirken dikkate alınmayan SGK borçları ise henüz kesinleşmemiş olan idari para cezası borçları ve asgari işçilik prim borçlarıdır. Bilindiği üzere idari para cezalarının kesinleşmesi için tebliğ tarihinden itibaren 15 günlük sürenin geçmiş olması, asgari işçilik primlerinin kesinleşmesi için ise işverenin asgari işçilik primini ödeyeceğine dair taahhüt vermesi ya da müfettiş incelemesi ile asgariişçiliğin kesinleşmiş olması gerekmektedir. SGK ihale Borcu yoktur yazılarında 4A SSK işveren prim borcu için üst sınır nedir? İhale borcu yoktur yazılarında 4A SSK işveren prim borçları için üst Sınır brüt asgari ücretin tavan tutarının 3 katıdır. (2017 yılı için üst sınır  39.993,00 TL) Dolayısıyla brüt asgari ücretin tavan tutarının üç katına kadar olan işveren 4a ssk prim borçları ihale borcu yoktur yazısında dikkate alınmamaktadır. İhale borcu yoktur yazılarında 4B Bağkur prim borcu için üst sınır nedir? İhale borcu yoktur yazılarında 4B Bağkur prim borcu için üst sınır brüt asgari ücretin 3 katıdır. (2017 yılı için üst sınır 5.332,50 TL) Dolayısıyla brüt asgari ücretin üç katına kadar olan Bağkur prim borçları ihale borcu yoktur yazısında dikkate alınmaz. Prim borçlarını yapılandıran yada taksitlendiren işverenler ihale borcu yoktur yazısı alabilir mi ? Prim borçlarını ilgili kanunlar gereği yapılandıran yada taksitlendiren işverenlerin bu prim borçları ihale Borcu yoktur yazısında kesinleşmiş prim borcu olarak dikkate alınmaz. Aynı şekilde ertelenen Sosyal Güvenlik Kurumu prim borçları da ihale borcu yoktur yazısında kesinleşmiş prim borcu olarak dikkate alınmaz.