Bilindiği üzere 6770 sayılı torba kanun ile 5510 sayılı kanuna eklenen geçici 72 nci madde ile 2016 Aralık, 2017 Ocak, 2017 Şubat aylarına ait 4A SSK primlerinin ertelemeden faydalanılabilen tutar kadar 9 ay süreyle ertelenmesi düzenlemesi getirilmişti.Bu konuda detaylı bilgiye sosyal güvenlik kurumu primlerinin 9 ay süreyle ertelenmesi konulu yazımızda yer vermiştik. Bu yazımızda ise prim ertelenmesinden faydalanmak isteyen işverenlerin yapmaları gereken işlemler konusunda sizlere detaylı bilgi aktarmaya çalışacağız. Prim ertelenmesinden faydalanmak istemeyen işverenler ne yapmalı? 9 ay süreyle prim ertelenmesinden faydalanmak istemeyen işverenler için Sosyal Güvenlik Kurumu e-Bildirge ekranına prim ertelemeden faydalanmak istemiyorum seçeneğini koydu. Prim ertelenmesinden faydalanmak istemeyen ve primlerini vadesinden ödemek isteyen iş verenler e-bildirge ekranında aşağıda görünen resimdeki gibi seçeneği işaretlileyebilir ve prim ertelemesinde faydalanmaz.