Bilindiği üzere 4a ssk 2016/Aralık, 2017/Ocak ve 2017/Şubat ayları prim borçları için son ödeme tarihi 9 ay süre ile ertelenecek. 27 Ocak 2017 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “6770 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile 5510 sayılı kanuna eklenen ek madde ile prim ertelemesi resmileşmiş oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu 2016/Aralık ayı primlerinin ertelenecek kısmı için hafta sonu çalışmaların devam ettiğinde dair duyuruda bulundu. Sistemde yapılacak düzenleme ile birlikte 2016/Aralık ayı primleri ertelenecek kısım için son ödeme tarihi 9 ay sonrasına ertelenmiş olacak. Peki SGK ertelenecek tutar nasıl hesaplanacak, işverenler bunun için herhangi bir başvuru yapacak mı? İşte SGK prim ertelemesi konusunda bilinmesi gereken her şey.  Hangi Ayların SGK Primleri Ertelenecek? Düzenleme ile ertelecek aylar 2016/Aralık primleri, 2017 Ocak ve 2017 Şubat ayı primleri olacak.

  • 2016 Aralık ertelenen tutar için son ödeme tarihi 31 Ekim 2017,
  • 2017 Ocak ertelenen tutar için son ödeme tarihi 30 Kasım 2017,
  • 2017 Şubat ertelenen tutar için son ödeme tarihi 02 Ocak 2018,
Olacak. Ertelenen tutar için ayrıca gecikme zammı ve faizi uygulanmayacak. SGK Prim Ertelemesi Nasıl Hesaplanacak? Ertelenecek prim tutarı 5510 sayılı Kanunun geçici 72 inci maddesi kapsamında asgari ücret desteği hazine katkısı hesabında ilgili aylarda dikkate alınacak prim ödeme gün sayısının günlük 60 TL ile çarpımı sonucu bulunacak sigorta primine esas kazanç tutarı üzerinden hesaplanacaktır. Buna göre, ertelemeye esas tutar, asgari ücret desteğine esas gün sayısının günlük 20,70-TL (60 TL günlük SPEK tutarı * % 34,5[1]) ile çarpımı sonucu bulunacaktır. Yani ertelenecek prim tutarı için formül: Asgari Ücret Desteğine Esas Prim Gün Sayısı X 60 TL * % 34,5 Şimdi 2016 Aralık 4a ssk primlerini öderken ertelenecek kısım sistemde karşınıza çıkmayacak. Bunun hesabını sistem otomatik olarak yapacak. Sizin ayrıca bir başvuru yapmanıza gerek yok. SGK tahakkuk fişinde ertelenen tutarlar görünmeyecek olup, Bankaya prim ödemesi yapıldığında ertelenen prim tutarları düşülerek bakiye primler ödenebilecektir. 2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarında sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanabilmek için, 2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarında erteleme kapsamı dışında kalan sigorta primi borçlarının ilişkin oldukları ayları takip eden ayın sonuna kadar yasal süresi içinde SGK’ya ödenmesi gerekmektedir. Bu durumda erteleme kapsamı dışında kalan sigorta primi borçlarının ilişkin oldukları ayları takip eden ayın sonuna kadar ödenmemesi halinde 2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarında sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanılması mümkün bulunmayacaktır. Sadece 4a SSK Prim Ödemeleri mi Ertelecek? 4a ssk kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işverenlerin prim borçları erteleme kapsamında olacak. Onun haricindeki SGK prim borçlarının ertelenmesi söz konusu değil. Ev hizmetleri Ek9 kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerin de prim borçları ertelenecek. Kamu kurumları ile asgari ücret desteğinden yararlanamayan özel sektör işverenleri prim ertelemesinden faydalanamayacak. SGK'dan Prim Ertelemesi Konulu 30 Ocak 2017 Tarihli Duyuru
6770 sayılı Kanunun 28. maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen Geçici 72. maddede yer alan prim ertelemesi kapsamına giren özel sektör işverenlerimizin, 2016/Aralık ayına ilişkin sigorta prim borçlarının anılan maddede öngörüldüğü şekilde hesaplanan miktarı, herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın 31/10/2017 tarihine kadar ertelenmiştir. Prim erteleme işlemleri sonrasında banka tahsilat ekranlarına, sigorta prim teşvikleri ve asgari ücret desteğinin yanı sıra ertelenen kısım düşüldükten sonraki kalan miktar yansıtıldığından, işverenlerimizin 2016/12. aya ilişkin olup banka tahsilat ekranlarında gösterilen borçların tamamını 31/1/2017 tarihine kadar ödemeleri gerekmektedir. İşverenlerimizin 2016/12. aya ilişkin olan sigorta prim borçlarından ertelenen kısmının ödeme süresi 31/10/2017 tarihinde sona ereceğinden 2016/12. aya ilişkin olmakla birlikte ödeme süresi ertelenmiş olan bu borçlar sisteme 2017/9. ay borcu olarak aktarılmış olup,  ertelenmiş borçların e‐ Bildirge ekranlarımızda yer alan “İşveren Borç Görüntüleme (Geçmiş Dönem, Müfredat, Banka Emanet, İcra Bilgileri)”  seçeneğinde gösterimi sağlanmıştır. İşverenlerimizin bankaya yansıtılan borcu hesaplarken e‐Bildirge ekranlarında gösterilen 2016/12. döneme ilişkin sigorta prim borcundan ayrıca 2016/11. aya ilişkin hak kazanılmış asgari ücret desteğini de düşmeleri gerekmektedir. Diğer taraftan, anılan madde uyarınca gerek damga vergisi, gerekse işsizlik sigortası prim borçlarının ertelenmesi sözkonusu olmadığı gibi, sigorta prim teşviklerinden yararlanılabilmesi için ertelenen tutar dışında kalan bakiye sigorta primlerinin de yasal süresi içinde ödenmesi icap etmektedir. Dolayısıyla işverenlerimizin 2016/12. aya ilişkin olup prim ertelemesi dışında kalan sigorta prim borçları ile işsizlik sigortası prim borçları ve damga vergilerini 31/1/2017 tarihinde kadar ödemeye azami özen göstermeleri gerekmektedir. Öte yandan, 2016/12. aya ilişkin prim borçlarının tamamını (ertelenmiş ve ertelenmemiş  borçları) vadesi içinde ödemek isteyen işverenlerimizin, 31/1/2017 tarihine kadar ödenmesi gereken kısım için ödeme işlemlerini gerçekleştirdikten sonra, tekrar ödeme talebinde bulunmaları halinde ertelenmiş prim borçlarını da ödemeleri mümkün bulunmaktadır. İşverenlerimize saygıyla duyurulur.
Editör: TE Bilisim