Sigortalı çalışanların en çok merak ettiği konulardan bir tanesi de hizmet dökümünde görünen brüt kazanca hangi kazançların dahil edildiğidir.

İşte biz de bu konuya bir nebze de olsa ışık tutabilmek için bu yazımızda prime esas kazanca dahil edilen kazançların ne olduğu, prime esas kazanç hesabında dikkate alınmayan kazançların ne olduğu gibi sorularınıza cevap vermeye çalışacağız.

[caption id="attachment_1679" align="alignleft" width="287"] prime esas kazanç nedir[/caption] PRİME ESAS KAZANÇ HESABINDA DİKKATE ALINAN KAZANÇLAR NELERDİR? 5510 Sayılı Kanunun 4/a kapsamında olan yani SSK kapsamında çalışan sigortalıların aşağıdaki kazançların brüt toplamı prime esas kazanç hesabında dikkate alınır.Bu kazançlar: -Hak edilen ücretler,

-Prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaktan o ay içinde yapılan ödemelerin ve işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen tutarlar,

-İdare veya yargı mercilerince verilen karar gereğince yukarıdaki belirtilen  kazançlar niteliğinde olmak üzere sigortalılara o ay içinde yapılan ödemeler.

PRİME ESAS KAZANÇ HESABINDA DİKKATE ALINMAYAN KAZANÇLAR NELERDİR?

5510 Sayılı Kanunun 4/a bendi kapsamında olan yani SSK kapsamında çalışan sigortalıların aşağıdaki kazançları prime esas kazanç hesabında dikkate alınmaz ve o ay ki hizmet dökümünde brüt ücret toplamında görünmez.Bu kazançlar:

-Ayni yardımlar ve ölüm, doğum ve evlenme yardımları, görev yollukları, seyyar görev tazminatı, kıdem tazminatı, iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödeme, keşif ücreti, ihbar ve kasa tazminatları ile Sosyal Güvenlik Kurumunca tutarları yıllar itibarıyla belirlenecek yemek, çocuk ve aile zamları, işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin % 30'unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları, prime esas kazanca tabi tutulmaz.

Yukarıda  belirtilen istisnalar dışında her ne adla yapılırsa yapılsın tüm ödemeler ile ayni yardım yerine geçmek üzere yapılan nakdi ödemeler prime esas kazanca tabi tutulur.

SİGORTALILARIN KAZANÇLARI HANGİ AY PRİMİNE YANSIR?

Ücretler hak edildikleri aya mal edilmek suretiyle prime tabi tutulur. Diğer ödemeler ise öncelikle ödendiği ayın kazancına dahil edilir ve ücret dışındaki bu ödemelerin yapıldığı ayda üst sınırın aşılması nedeniyle prime tabi tutulamayan kısmı, ödemenin yapıldığı ayı takip eden aydan başlanarak iki ayı geçmemek üzere üst sınırın altında kalan sonraki ayların prime esas kazançlarına ilâve edilir. Toplu iş sözleşmelerine tabi işyerleri işverenlerince veya kamu idareleri veya yargı mercilerince verilen kararlara istinaden, sonradan ödenen ücret dışındaki ödemelerin   hizmet   akdinin  mevcut  olmadığı   veya  askıda  olduğu  bir   tarihte  ödenmesi durumunda,  prime esas kazancın tabi olduğu en son ayın kazancına dahil edilir. Bu durumlarda sigorta primlerinin, yukarıda belirtilen mercilerin kararlarının kesinleşme tarihini izleyen ayın sonuna kadar ödenmesi halinde, gecikme cezası ve gecikme zammı alınmaz ve idari para cezası uygulanmaz.

PRİME ESAS GÜNLÜK KAZANÇ NASIL HESAPLANIR?

Primlerin hesabına esas tutulacak günlük kazanç, sigortalının, bir ay için prime esas tutulan kazancının otuzda biridir. Ancak günlük kazancın hesabına esas tutulan ay içindeki bazı günlerde çalışmamış ve çalışmadığı günler için ücret almamış sigortalının günlük kazancı, o ay için prime esas tutulan kazancının ücret aldığı gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır.

Sigortalıların günlük kazançlarının hesabında esas tutulan gün sayıları, aynı zamanda, bunların prim ödeme gün sayılarını gösterir. Ancak, işveren ve sigortalı arasında kısmî süreli hizmet akdinin yazılı olarak yapılmış olması kaydıyla, ay içerisinde günün bazı saatlerinde çalışan ve çalıştığı saat karşılığında ücret alan sigortalının ay içindeki prim ödeme gün sayısı, ay içindeki toplam çalışma saati süresinin 4857 sayılı İş Kanununa göre belirlenen haftalık çalışma süresine göre hesaplanan günlük çalışma saatine bölünmesi suretiyle bulunur. Bu şekildeki hesaplamada gün kesirleri bir gün kabul edilir.

Editör: TE Bilisim