Polislerde eş durumu ataması için belediye tarafından resmi nikah kıyılması gerekir. Nikahın ardından ise eş durumundan tayin işlemi için başvuru yapılabilir. Resmi olarak evlenen kişilerin atama işlemleri için başvurunun her şehirde bulunan İl Emniyet Müdürlüğüne yapılması gerekir. Emniyet Genel Müdürlüklerine yapılması gereken başvuru için çiftin evlenmiş olması önemlidir. Resmi nikahın ardından polislerde eş durumu ataması için başvuru yapılması mümkündür. Henüz resmi nikah kıymayan çiftler tayin için başvuru yapamaz. Polisler eş durumundan tayin için başvuru yaptıklarında bu başvurunun sonuçlanması ortalama 2 ay sürer.

Polislerde Eş Durumu Tayini Nedir?

Polislerde eş durumu tayini bir polisin eş durumundan kaynaklı şehir değiştirme isteğini anlatmak için kullanılan bir kalıptır. Devlet memuru veya öğretmen, hemşire gibi pozisyonlarda çalışan eşlerinin yanına veya yakın bir bölgesine taşınmak için tayin isteğinde bulunulur. Eş durumu tayini bir kere yapılabilen bir istektir ve tekrarlanmasına izin verilmez. Eş durumu tayini için başvuruların Emniyet Genel Müdürlüğüne yapılması gerekir ve bu başvurular hemen sonuçlanmaz. Başvuruların sonuçlanması için yaklaşık 2 aylık bir bekleme süresi bulunur. Bu iki aylık süreçte kişiler tayinden vazgeçmek ister ise iptal etmek için yeni bir başvuru yapmaları gerekir. Bu durumda ilk başvuruları eğer işleme alınmamış ise geri çekilecektir.

Polislerde Eş Durumu Tayini Başvuru Belgeleri Nedir?

Polislerde eş durumu ataması başvurusu gerekli belgeler Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, eş durumundan dolayı tayin başvurusu yapmak isteyen polislerden istenen belgeler şunlardır:
 • Vergi dairesinden alınacak belge
 • Meslek kuruluşundan alınacak belge
 • Görev yeri belgesi
 • Tayin için başvuru dilekçesi
 • Evlilik cüzdanının fotokopisi
 • Eşin çalıştığı meslek alanı ve görev yaptığı yere dair belge
 • Eşe ait e- devletten veya SGK’dan alınacak hizmet dökümü
 • Eşe ait atamanın onay belgesi
Polislerde eş durumu tayini için istenen başvuru belgeleridir. Bu belgeler ile başvuru yapılması gerekir. Ayrıca her iki kişinin de kimlik fotokopileri de belgeler arasında yer almalıdır.

Polislerde Eş Durumu Tayini Neden Yapılır?

Eş durumundan tayin birçok meslek dalı için geçerli olan bir atama türüdür. Devlet memuru olarak çalışan kişilerin eşlerinin bulunduğu yere tayin istemeleri onlara sunulan bir haktır. Bu haktan yararlanmak için kişilerin resmi olarak evlenmiş olması gerekir. Son 3 yıl boyunca bağlı bulundukları konum ve mesleki birlik içerisinde sürekli çalışan ve mekan değiştirmemiş olan kişiler başvuru yapabilir. Polisler için geçerli olan eş durumu tayini için de aynı kural geçerlidir. Eş durumundan tayin isteyen kişilerin bu haklarından yararlanabilmeler için belirli şartları yerine getirmesi gerekir. Bu şartlar Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenmiştir ve müdürlüğün inisiyatifinde değişim yapılabilir.

Polislerde Eş Durumu Tayini Ne Zaman Açıklanır?

Eş durumundan tayin ataması sonucu ortalama 2 ay içerisinde belli olur. Başvurunun yapıldığı tarihi takip eden süreçte gerekli evraklar incelenir. Aynı zamanda tayin isteyen kişinin ve eşinin işine yönelik belgeler denetim sürecinden geçer. Farklı kurumlar ile görüşülerek teyit alındığı için atama başvurusunun sonuçlanması ortalama 2 ay kadar sürmektedir. Ancak her başvuru 2 ay içerisinde yanıtlanacaktır diye bir kural bulunmaz. Bazı başvurular daha erken bir süreçte yanıtlanırken bazı başvurular ise 2 ay bekler. Bu durum genel inceleme ve pandemi süreci ile de yakından ilgilidir. Polislerde eş durumu ataması için yapılan başvurular en geç 2 ay içerisinde sonuçlanarak başvuru sahibine dönüş yapılır. Ancak 4 aya kadar uzadığı dönemler de olabilir.

Polislerde Eş Durumu Tayini İçin Atama Şartları Nedir?

Polislerde eş durumu tayini atama şartları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Eş durumu tayini için belirlenen şartlar şunlardır:
 • Tayin için Türkiye’nin yedi bölgesinden birini tercih etmek
 • Eş durumunda tayin isteyenlerin eşlerinin tüm iş belgelerini başvuruda sunmak
 • 3 ila 5 yıl arasında ilgili birimde kesintisiz çalışmak
 • Atama yapılacak kadroda yer olması
Tayin başvurusu yapmak için yerine getirilmesi gereken şartlardır.

Polis Eşinin Yanına Tayin İstenebilir Mi?

Polis eşinin yanına atama isteyebilir. Eğer bir polisin eşi devlet memuru ise yanına tayin edilmek için başvuru yapabilir. Başvuru dilekçesini hazırlanması, gerekli şartların yerine getirilmesi önemlidir. Ayrıca başvuru esnasında istenen tüm belgelerin eksiksiz sunulması da gerekir. Tüm şartlara ve belgelere uyan kişiler eş durumundan tayin için başvuru yapabilir. Başvuruların İl Emniyet Genel Müdürlüğüne yapılması gerekir.

Eş Durumu Tayini Kaç Günde Belli Olur?

Polis eş durumu tayini açıklanma süresi 2 ila 4 ay kadardır. Mücbir sebeplere, korona virüsü önlemlerine ve yoğunluğa göre eş durumundan tayin başvurularının sonucunun açıklanması uzun sürebilir. Eş durumundan tayin isteyen polislerin ilgili şartları da yerine getirmesi gerekir. Aynı zamanda tayin istenen bölgedeki kadroda yer yok ise yer açılmasının beklenmesi de tayin sonucunun açıklanma süresini etkiler. Eş durumundan tayin başvurusunun sonuçları en geç 4 ay içerisinde açıklanır ancak genellikle yanıtlanma süresi 2 aydır.

Yeni Atanan Memur Eş Durumundan Tayin İsteyebilir Mi?

Polis eş durumundan tayin istemek için bazı şartların yerine getirilmesi gerekir. Yeni atanan kişiler yeni görev yerlerinde 3 ila 5 yıl boyunca çalışılması gerekir. Bu sürecin tamamlanmasının ardından kişiler atama için başvuru yapabilir. Atama başvuruları ilgili çalışma süresi tamamlandıktan sonra alınır. Kişilerin çalışma sürelerini tamamlaması gerekir. Yeni atanan memurların işe giriş tarihlerini takip eden süreçte en az 360 prim gününün doldurulması beklenir. 360 günlük prim sürecini tamamlayan kişiler atama için başvurularını Emniyet Genel Müdürlüğüne yapabilir.

Polislerde Eş Durumundan Atama Başvurusu Nereye Yapılır?

Eş durumundan atama başvurusunun yapıldığı yer Emniyet Genel Müdürlükleridir. İl Emniyet Genel Müdürlükleri aracılığı ile tayin için başvuru yapmak mümkündür. Başvuruların değerlendirme süreci emniyet müdürlüğünün sorumluluğundadır. Bu sorumluluk gereğince incelemeler titizlikle yapılır ve başvuru değerlendirmesi, ilgili başvuru sahibi olan polise yazılı olarak bildirilir.

Kadın Polis Tayinleri

Kadın polislerde tayin durumları bazı durumlarda erkek polislerden farklılık göstermekte ve istisnalar bulunabilmektedir. Belirli şartları karşılayan kadın polisler de tıpkı erkek polisler gibi polis eş durumu tayini hakkını kullanabilmektedir. Öte yandan kadın polislerde nüfusa kayıtlı oldukları ile tayin isteme hakkı bulunurken erkek polisler için bu husus geçerli değildir. Yine de kadın polisler de tayin haklarında atama dönemlerinde gerçekleştirilen tayinlerde 7 adet bölge seçme ve her birinden 1 görev yeri seçme zorunluluğuna tabiidir.

Polis Eş Durumu Tayin Yönetmeliği Nedir?

Polis eş durumu tayin yönetmeliği Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından hazırlanmış bir yönetmeliktir. İlgili tayin yönetmeliği Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından uygulanır ve denetlenir. Tayin yönetmeliğinde yer alan maddeler şunlardır:
 • Polis atamalarının dönemleri (mayıs ve haziran ayları)
 • İlk atama eş tayini ile olabilir
 • Eş tayini için istenen şartlar
 • Mazeretli atama isteme
 • Tayin başvuru yönergesi
Polislerin eş durumundan tayin istedikleri takdirde gereken tüm bilgileri içeren bir yönetmeliktir. Tüm eş durumundan yapılacak tayinler bu yönerge baz alınarak yapılır.

Polis Eş Durumu Tayin Dilekçesine Ne Yazılır?

Polis eş durumu atama dilekçesi başvuru yapacak polis tarafından hazırlanmalıdır. Tayin için gereken şartları yerine getiren ve yönetmeliğe uygun hareket eden polisler eş durumu ataması için başvuru yapabilir. Polislerde eş durumu ataması için hazırlanacak dilekçede yer alması gereken bilgiler şunlardır:
 • Evlilik tarihi
 • Eşe ait bilgiler (dönem, iş, çalışılan yer, atama bilgileri)
 • Atama talebi
 • Kimlik numarası
 • Tarih
 • Islak imza
 • Başvuru yapan kişinin görev yeri ve çalışma süresi
Editör: TE Bilisim