Polis olmak için ilgili birimler tarafından yapılmakta olan sözlü ve fiziksel sınavlardan geçer puan alınması gerekmekte ve bununla birlikte kontenjan sıralaması içerisinde yer alınması da zorunlu tutulmaktadır. Polis olma şartları ile ilgili olarak şu maddeler sıralanmakta ve bu şartları sağlamayanların sınav geçerlilikleri kabul edilmemektedir:
 • T.C vatandaşı olmak
 • En az lise mezunu olup PMYO kazanmak ya da ön lisans ve lisans mezunu olmak
 • KPSS puan türlerinden yeterli puanı almak
 • 18 yaşından küçük; 30 yaşından büyük olmamak
 • Erkeklerde en az 167 cm boy; kadınlarda en az 162 boy ölçülerine sahip olmak
 • Silah taşımaya engel bir sağlık durumunun olmaması
 • Yüz kızartıcı suçlar içerisinde bir hükmü ya da geçmişte aldığı bir ceza bulunmaması
Bu şartlar, polis olmak için belirlenmiş olan en temel kriterler olarak bilinmektedir. Bunun yanı sıra alım süreçlerinde farklı şartlar da istenebilmektedir. Örneğin bazı durumlarda lise mezunu alımı yapılırken, bazı durumlarda ise ön lisans veya lisans mezunu alımı yapılabilmektedir. Şartların sağlanmış olması da polis olmak için yeterli değildir. Bu şartlar, sözlü ve fiziksel mülakatlara girebilmek için belirlenmiş olup yalnızca seçmeler esnasında polis olmasına onay verilen kişilerin mesleğe başlamalarına izin verilmektedir. Polis olmak için yalnızca polis okulundan mezun olmak gibi bir şart bulunmamaktadır. Herhangi bir lisans mezuniyeti sonrasında da ilgili kriterlerin karşılanması ev sınavda istenen başarının elde edilmesi durumunda polis olunabilmektedir.

Polis Olmak İçin Ne Yapılmalıdır?

Polis olmak için yapılması gerekenler öncelikli olarak Polis Meslek Yüksek Okulu mu yoksa herhangi bir lisans mezuniyeti sonrasında mı mesleğe başlanmak istendiğine karar verilmesi gerekmektedir. Bu iki kategoride de polis olmak için farklı aşamalardan geçilmektedir. Polis Meslek Yüksek Okulu üzerinden mesleğe hazırlanmak isteyenlerin lise mezuniyetinden sonra doğrudan okul sınavlarına hazırlanarak sınavda başarı göstermeleri gerekmektedir. Sözlü ve fiziksel olarak yapılan sınavlardan sonra iki yıllık eğitim süreci tamamlanmakta ve mesleğe başlanmaktadır. Polis Meslek Yüksek Okulu okumamış olanların ise öncelikli olarak ön lisans veya lisans bölümlerinden birisini tamamlamaları gerekmektedir. Bunun ardından KPSS puan türlerinden en az 70 puan alınması gerekmektedir. Bazı durumlarda çok fazla polis alımı yapılacağında 70 puandan düşük alanların da mesleğe girme hakları bulunmakta olup alım sürecinde bu puan kriterleri de belirlenmektedir. Sınavdan yeterli puanı alanların bir sonraki aşamada ise fiziksel ve sözlü sınavlarda başarı göstermeleri beklenmektedir. Bu nedenle alım yapılacak kontenjan sayısından daha fazla aday sınava çağrılmakta ve bu süreçte de elemeler olmaktadır. Sözlü ve fiziksel sınavı da geçen kişiler için güvenlik soruşturmaları detaylı bir biçimde yapıldıktan sonra mesleğe başlamasına bir engel görülmemesi durumunda ortalama altı ay sürecek bir eğitim programına tabii tutulmaktadır. Eğitim programı sonrasında ise meslek hayatı başlamaktadır.

Polislik Başvurusunda Gerekli Evraklar Nelerdir?

Polislik başvurusunda gerekli olan evraklar şu şekilde sıralanmaktadır:
 • Eksiksiz ve tam doldurulmuş şekli ise başvuru dilekçesi
 • Eksiksiz olduğu beyan edilen sağlık durumu dilekçesi
 • Fiziki sınav için parkurda koşmasına engel olacak bir sağlık durumu olmadığın ilişkin beyan
 • Mezuniyet durumunu YÖK tarafından onaylı bir biçimde beyan eden belge
 • Biyometrik fotoğraf
 • Herhangi bir sabıka kaydı olan kişilerin ya da eşlerinde sabıka kaydı olanların durumunu beyan eden belge
 • Şehit veya gazi yakını olanlar için durumların beyan eden belge
Bu belgeler başvuru esnasında teslim edilirken asıllarının da bulunması durumunda ilgili birimler tarafından aslı görüldü ibaresi belirlenecektir. Bu nedenle belgelerin başvuru esnasında bulundurulması önemli olmaktadır. Başvuru için gerekli olan evraklar arasından Polis Akademisi internet sitesinden indirilecek olanların sınav belgesinin yayınlandığı gün indirmeleri gerekmektedir. Aksi durumda evraklarda eksik ya da hatalı bir işlem olması gibi durumlarla karşılaşılabilmektedir.

Polis Akademisi Birimleri Nelerdir?

Polis Akademisi birimleri Emniyet Teşkilatı bünyesinde yetiştirilmekte olan personeller için sunulmuş olan eğitim alanı içerisinde yer alan birimlerdir. İçerisinde yalnızca polis memuru değil yanı zamanda amir ve yönetici gibi yetkili makamların da eğitim süreçlerine ilişkin alanlar bulunmaktadır. Polis Meslek Yüksek Okulu, Polis Akademisi içerisinde yer almakta olan bir birimdir. Bu birim içerisinde lise mezuniyetinden sonra iki yıllık eğitime tabii tutulacak olan kişiler bulunmakta olup bunun dışında lisans mezuniyeti ile gelenlerin de Akademi içerisinde eğitimleri tamamlanmaktadır. Polis Akademisi içerisinde yalnızca fiziksel eğitim alanları değil bunun yanı sıra bilimsel araştırmaların da yapıldığı özerk alanlar bulunmaktadır. Bu nedenle bir yüksek öğretim kurumu olarak bilinmektedir. Polis Yüksek Öğretim Kanunu ve Polis Akademisi Yönetmelikleri ile akademi içerisindeki işleyiş ve düzenlemeler belirlenmekte olup Polis olma şartları sağlayan ve mesleğe başlamaya hak kazanan herkes için bir eğitim alanı olarak kullanılmaktadır.

Polis Meslek Yüksek Okuluna Nasıl Girilir?

Polis Meslek Yüksek Okulu’na girmek için öncelikli olarak lise okullarından başarılı bir biçimde mezun olmak gerekmektedir. Lise mezuniyeti olmayanlar, Polise Meslek Yüksek Okulu giriş şartlarını sağlamadıkları gerekçesiyle kabul edilmemektedir. 18 yaşını doldurmuş olanlar için başvuru alınabildiği gibi erkeklerde 26 yaşını, kadınlarda ise 24 yaşını geçenler için Polis Meslek Yüksek Okulu başvuruları onaylanmamaktadır. Bu nedenle yaş düzenlemesi yapanlar için düzenleme öncesindeki yaşın baz alınacağının bilinmesi gerekmektedir. Bu şartların yanı sıra lise mezuniyeti sonrasında ÖSYM tarafından yapılmakta olan Yüksek Öğretim Kurumlarına Giriş Sınavı kapsamında da yeterli puanın alınması gerekmektedir. PMYO puanları, öğrencilerin tercihlerine bağlı olarak her yıl değişkenlik göstermektedir. Bu şartların sağlanması durumunda okul tarafından da yazılı veya fiziksel sınav yapılması istenebilmektedir. Bu sınav esnasında başarı gösterenlerin de başvuru süreçlerini başlatarak okula kayıt işlemlerini tamamlamaları mümkün olmaktadır. Polis Meslek Yüksek Okulu kapsamında iki yıllık bir eğitim alınmaktadır. Bu eğitimin sonrasında ise meslekte yükselme gibi durumlar söz konusu olduğunda yeniden akademi içerisinde belirli eğitimlerin alınması gerekli görülmektedir.

Polis Meslek Yüksek Okulu’ndan Mezun Olanların Ataması Nasıl Yapılır?

Polis Meslek Yüksek Okulu’ndan mezun olanların ataması Genel Merkez tarafından açılmakta olan il ya da ilçe kadroları üzerinden yapılmaktadır. Açılan kadrolara atama yapılmadan önce öğrencilerin puan sıralamaları yapılmakta ve bu sıralamalara bağlı olarak liyakat esaslı atama yapılmaktadır. Öğrencilerin de atanacakları bölgeye dair seçim yapma hakları bulunmaktadır. Bu nedenle hem puan sıralaması hem de öğrencilerin tercih bölgeleri belirlendikten sonra ilk görev yerlerine atama işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Polis Olma Sürecinde Değerlendirme ve Seçme Neye Göre Yapılır?

Polis olma sürecinde değerlendirme ve seçmelerin yapılması öncelikli olarak akademik başarıya göre olmaktadır. Sınav puanı birinci kriter olmasının yanı sıra sözlü ve fiziksel sınavlardan en yüksek alanlar üzerinden değerlendirme kriterleri oluşturulmaktadır. Değerlendirme kriterleri belirlenirken aynı zamanda sözlü sınavlar için ayrı bir bağlam bulunmaktadır. Kişinin kendini ifade etme becerisi, alan hakimiyeti, özgüvenli olması, beden dilini kullanma becerisi gibi kriterler üzerinden sözlü sınav puanları belirlenmektedir. Yazılı sınavdan ve sözlü sınavdan geçer not olma kriterlerinin dışında fiziksel sınavlar için ise öncelikli olarak parkurun istenen sürede başarılı bir biçimde tamamlanması gerekmektedir. Bu nedenle her sınav grubu için farklı bir değerlendirme yapılması söz konusu olabilmektedir. Polis olmak isteyenlerin tüm bu kriterleri tamamlamalarının yanı sıra aynı zamanda güvenlik soruşturması süreçlerini de beklemeleri gerekmektedir. Güvenlik soruşturması, detaylı bir araştırma gerektirdiği için kişiye bağlı olarak farklılaşan sürelerde açıklanmaktadır. Güvenlik soruşturmasının açıklanma süresi 1 ay ile 3 ay arasında değişiklik göstermektedir. Fakat bunun için öncelikli olarak evrakların teslim edilmesi ve sonrasında da ilgili birimlere ulaştırılmasının sağlanması gerekmektedir. Belirlenen süreler de bu teslimin yapılmasından sonraki günler olarak bilinmektedir. Polis olma sürecinde objektif bir değerlendirme yapılabilmesi için tüm bu kriterler her aday üzerinde eşit olarak uygulanmaktadır. Bunun yanı sıra kadın adaylar ve erkek adaylar fiziksel kabiliyetleri göz önünde bulundurularak kendi aralarında derecelendirilmektedir. Polis olma kriterleri güncel olarak değişkenlik de gösterebilmektedir. Bunun için başvuru sürecinde yayınlanan ilanların takip edilmesi ve olası bir değişiklik durumunda ne şekilde bir çalışma prensibi belirleneceğinin de bilinmesi gerekmektedir. Polis olma kriterleri aynı zamanda bir başarı göstergesi olarak da ele alınabilmektedir. Bu nedenle sınav öncesinde detaylı bir biçimde çalışılması gerekmekte ve bu çalışma sürecinin de belirlenmiş olan değerlendirme ya da derecelendirme kriterlerine göre olması gerekmektedir.

Polis Özel Harekat Birimine Katılmanın Şartları Nelerdir?

Polis Özel Harekat Birimine katılma şartları polis memuru olmak için belirlenmiş olan şartlara ek olarak bazı kriterler içermektedir. Özel bir ekip olması için memurlara göre çok daha hassas alım süreci ile karar verilmektedir. Polis Özel Harekat biriminde çalışmak isteyenler için şu şartların yerine getirilmesi gerekmektedir:
 • Ön lisans ya da lisans mezunu olunması gerekmektedir. Lise mezunlarının bu birimde çalışmasına yönelik onay bulunmamaktadır.
 • T.C vatandaşı olma zorunluluğu bulunmaktadır.
 • En az 18, en fazla 28 yaş kriterine göre alım yapılmaktadır.
 • Alım sürecinde belirlenmiş olan KPSS puan kriterinin sağlanmış olması gerekmektedir.
 • Başvuru yapanlar için vücut kitle endeksinin de en az 18, en fazla 27 olması şart olarak belirlenmektedir.
 • Erkekler için en az 167 boy, kadınlar için ise en az 162 boy şartı bulunmaktadır.
 • Yapılacak olan sağlık muayenesi kapsamında mesleğini yapmasına engel olan herhangi bir sağlık durumu olmadığının da belirlenmesi gerekmektedir.
Bu şartların yanı sıra Polis Akademisi bünyesinden gelenlerin de Özel Harekat birimine katılma hakları bulunmaktadır. Fakat bunun için okulu başarı ile tamamlamış olmaları ve belirlenen özel kriterleri de karşılıyor olmaları gerekmektedir. Özel Harekat biriminde fiziksel sınav oldukça önemlidir. Bu birim içerisinde yetişecek olan askerlerin atik ve hızlı olması beklendiği gibi aynı zamanda dirençli olmaları da beklenmektedir. Bu nedenle polis memurlarının parkurlarına göre çok daha zorlu bir parkur olarak bilinmektedir.

2021 Polis Maaşları Ne Kadar Oldu ?

Polis maaşları mesleki kıdeme ya da görev yerine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Maaş tutarlarının meslekte kıdem alınması ile birlikte yükselmesi söz konusu olurken aynı zamanda daha zorlu şartlar olarak bilinen sınır bölgelerde yapılan görevlerde de daha düşük kıdemle yüksek maaşlar alınabilmektedir. Polis olma şartları sağlandıktan sonra mesleğe başlanma sürecinde ilk olarak eğitim alınmakta olmasına rağmen bu alanda eğitim süreçleri içerisinde de memurların maaş ödemeleri yapılmakta olup özellikle mesleğe yeni başlayanların mağduriyetleri yaşamalarının önüne geçilmiş olmaktadır. 2021 Zamlı polis maaşları;
Başkomiser (3/1) 7.833
Polis memuru (8/1) 6.859
Başkomiser (1/4) (Emekli) 3.878
Polis memuru (8/1) (Emekli) 3.878
 
Editör: TE Bilisim