Özel harekat polisi olmak isteyenler için özel harekat polisi başvuru ve şartları merak ediliyor. Bu görev tanımında yer almak isteyen adaylar belirli şartları yerine getirmeleri gerekiyorken aynı zamanda başvuru koşullarına da dikkat etmelidirler.

Özel Harekat Polisi Nedir, Kime Denilir?

Özel harekat polisi tanımı itibariyle emniyet teşkilatı içerisinde zorlu görevlerde yer alan polislere denilmektedir. Kısa adıyla PÖH olarak da bilinmektedir. 1983 yılında kurulmuş olan özel harekat banka soygunları, terör olayları, rehine kurtarma gibi titizlik gerektiren operasyonları yürütmek için faaliyet göstermektedir.

Ortalama Türkiye’de 20 bin civarında özel harekat polisi bulunmaktadır. Özellikle terör olaylarına karşı yapılan müdahale ya da operasyonlardan sorumlu tutulmaktadırlar.

Buna göre terör eylemlerinde her türlü meskun mahal ve kırsal alanlarda yapacakları her türden eylemi önlemek ve gerçekleştiren faillerini yakalamak, metro, tren, uçak, bina gibi kapalı alanlarda da rehin alınmış olan kişi ve kimseleri kurtarmak, devlet protokol güvenliğini sağlamak, havaalanlarında meydana gelecek her türlü eylemi önlemek ve müdahale etmek amacıyla görev yapmaktadırlar.

Özel harekat içinde yer almak için ise belirli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

Özel Harekat Polisi Olma Şartları Nedir, Kimler Olabilir?

Özel harekat polisi olmak için öncelikle belirlenmiş olan şartların sağlanması gerekmektedir. Özel harekat polisi olma şartları sağlanmadığı durumlarda adaylar özel harekat içinde yer almak için başvuru yapamazlar.

Bu şartlar şu şekildedir;

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum olmamak,
 • Türk Ceza Kanunu 53’üncü maddesinde belirtilmiş olan Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından affa uğranılsa bile mahkum olmamak,
 • En az lise ya da dengi okul mezunu olmak, ön lisans ya da lisans mezunu olmak veya denkliği yükseköğretim kurulu tarafından kabul edilmiş yurtdışındaki kurumlardan mezun olmak,
 • Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS’den lise mezunları için en az P94 puan türünden 65, ön lisans mezunları için P93 puan türünden 65, lisans mezunu olanlar için P3 puan türünden en az 60 puan almak,
 • 18 yaşını tamamladıktan sonra yapılmış olan yaş düzeltmelerinde dahi düzeltme öncesindeki yaş dikkate alınacak şekilde, başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 28 yaşını doldurmamış olmak,
 • 162 cm’den kısa olmamak, beden ve kitle endeksi 18 – 27 arasında olmak,
 • Silah taşımak ve silahlı görev yapmak için herhangi bir sağlık ve hukuki engel olmaması,
 • Sağlık şartları yönetmeliği kapsamında belirtilmiş olan koşulları yerine getirmek,
 • Kasten işlenen bir suçtan ötürü hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile bir yıl daha uzun süreli hapis cezası almamak,
 • Adayın kendisinin ya da eşinin genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış, aracılık ya da bekleyicilik eylemlerinde bulunmaması,
 • Genel ahlak ve edebe aykırı her türlü durumdan uzak durması,
 • Kumar, uyuşturucu ya da uyarıcı madde nedeniyle hakkında herhangi bir adli ya da idari soruşturma açılmamış olması,
 • Herhangi bir parti ya da siyasi oluşuma üye olunmamış olması,
 • Alkol ya da uyuşturucu nedeniyle tedavi görmüş ya da görüyor olmamak,
 • Polis eğitim kurumlarından ihraç edilmemiş olmak,
 • Hakkında yapılacak olan güvenlik soruşturması olumlu olması gerekmektedir.

Bu koşulları sağlayan adaylar PÖH başvuru tarihleri arasında başvuru yapabileceklerdir. Başvuru sonrasında adaylar fiziksel yeterlilik sınavına girecektir.

Özel Harekat Polisi Nasıl Olunur?

Özel harekat polisi olmak için farklı yöntemler bulunmaktadır. İlk olarak polis olarak görev yapan kimseler de özel harekata geçebilirler. Bunun için gönüllü olarak başvuru yapılması gerekmektedir. Bu noktada herhangi bir kıdeme ceza ya da olumsuz sicil alınmamış olması gerekmektedir.

Polis olanlar için 28 yaş, komiser olanlar için ise 31 yaşından büyük olmamak gerekmektedir. Başvuruları kabul edilen polisler özel harekat kurslarına katılırlar ve bu kursları başarı ile tamamlamaları halinde özel harekat polisi olarak görev yapabilmektedirler.

Diğer bir yöntem ise POMEM öğrencisi olmaktır. POMEM, polis memurlarını yetiştirilen yüksekokuldur. Buradan öğrenci olacaklara branş seçimi yapma hakkı tanınmaktadır. Eğer kişi özel harekat polisi olmak istiyorsa seçiminde özel harekat polis olmak istiyorum seçeneğini seçmelidir.

Bunu seçmesi ve PÖH olmak için gerekli olan şartları taşıması halinde ayrı bir eğitime tabi tutulacaktır. Eğitimin de başarılı bir şekilde tamamlanması sonrasında PÖH olarak göreve başlanabilecektir. Son başvuru yöntemi ise POMEM tarafından yayınlanan ilanlara doğrudan başvuru yapmaktır.

POMEM tarafından yayınlanan ilanda dışarıdan özel harekat polisi alımı yapılır ve ilan şartlarını taşıyan adaylar, gerekli olan sınav ve mülakata tabi tutularak eğitimlere alınırlar. Eğitime alınan adayların eğitimleri başarı ile bitirmeleri durumunda PÖH olarak mezun olmaları sağlanmaktadır.

Polis Özel Harekat Herkes Başvuru Yapabilir mi?

Polis özel harekat başvuruları için kadın ve erkek ayrımı yapılmamakta, kadınlar da PÖH bünyesinde görev alabilmektedirler. Başvuru yapan herkesin belirlenen şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Ancak PÖH olmak için görev tanımı itibariyle zorlu görevlerde çalışıldığı için dikkatli karar verilmesi gerekir.

Hem eğitimleri hem de daha sonraki meslek dönemleri oldukça zordur. Eğitimlerde dövüş eğitimi, silah, soğukkanlı davranma, keskin nişancılık, bomba eğitimi, rehine kurtarma gibi alanlarda eğitim verilir ve eğitimlerini tamamlayanlar arasından atama yapılmaktadır.

Polis Olduktan Sonra PÖH Nasıl Olunur ?

Görevine polis olarak başlayanlar, daha sonra PÖH olmak istediklerinde alımları beklemeleri gerekmektedir. Emniyet genel müdürlüğünde, Polis, memur, Komiser Yardımcısı, Komiser, Başkomiser ve Emniyet Amiri alanlarında alımlar oluyor. Alım olduğunda ilk önce birimler içi bilgilendirme yapılıyor. Bu ilanlara başvurmak isteyenler belli şartları yerine getiriyor olması gerekiyor.

Gerekli şartlar;

 • Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde Polis Memuru, Komiser Yardımcısı, Komiser, Başkomiser, Emniyet Amiri rütbesine sahip olunmalıdır.
 • Polis Memuru olarak, 30 yaşından gün almamış şartına sahip olmak,
 • Komiser Yardımcısı ve Komiser rütbesinde olanlar 30 yaşından gün almamış şartına sahip olmak,
 • Daha önceki Temel Özel Harekat Kursundan ilişiği kesilmemiş olanlar,
 • Daha önceki Temel Özel Harekat Kursuna katılmaya hak kazandıktan sonra feragat etmemiş olmak,
 • Son üç yıl içerisinde kademe ilerlemesinin durdurulması veya ikiden fazla aylık kesim cezası almamış olmak,
 • Son üç yıllık performans puan ortalaması çok iyi olmalıdır.
Editör: TE Bilisim