Kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte SGK, vergi gibi borcu olanlara yönelik mükelleflerin borçlarını yapılandırmak için tarih belli oldu. Buna göre borcu olanlar yapılandırmadan yararlanmak için 31 Aralık 2020 tarihine kadar başvuru yapabilecekler.

Son Başvuru Tarihi Belli Oldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülen ve kabul edilen vergi ve prim borçlarını yapılandırmaya yönelik ilgili kanunun yasalaşması halinde kamu borçları için yapılandırma tarihi 31 Aralık’a kadar geçerli olacak. Ayrıca 31 Ağustos 2020 tarihinden önce ödenmemiş olan su, atık su ve katı atık ücretleri borçları da yine yapılandırma kapsamında taksit ile ödenebilecek. Ancak borçlar koronavirüs salgını önlemleri nedeniyle kesilmiş olan cezaları içermiyor. Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği, TBMM genel kuruluna gelen işsizlik kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına yönelik getirilen teklife yönelik komisyon aşamasında eklenmiş olan borçlar ile açıklamalarda bulundu. Bu kapsamda oda tarafından yapılan açıklama, yapılandırmanın da nasıl olacağını açığa çıkardı. İlgili düzenlemede yeniden yapılandırmaya söz konusu olacak borçların vadesi 31 Ağustos 2020 tarihi temel alınarak belirlenecek. İlgili açıklamada, hükümden yararlanmak isteyenlerin de 31 Aralık 2020 tarihine kadar söz konusu dairelere başvuru yapmaları gerekiyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, Ticaret Bakanlığı’na, belediyelere, il özel idarelerine ve yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarına bağlı olan tahsil dairelerine ödenecek olan tutarların ilk taksitleri de bu kapsamda 31 Ocak 2021 tarihinde, SGK’ya bağlı olan tahsil dairelerine ödenecek olan tutarların ilk taksitleri de 28 Şubat 2021 tarihine kadar, kalan diğer taksitlerin ise ikişer aylık dönemler kapsamında en fazla 18 ay olacak şekilde ödenmesi ön görülüyor. Yeniden yapılandırmaya uğramış borçların ilk taksit ödeme süresi içinde tamamen ödenmesi halinde ise hesaplanacak olan YİÜFE tutarlarının yüzde 90’ı silinecek ve ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi durumunda ise YİÜFE tutarlarında yüzde 50 indirim söz konusu olacak. Ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisinin sürelerinde ve tam ödenmesi durumunda ise kalan taksitlerden bir yılda iki ya da daha az taksitin ödenmemesi halinde ise eksik taksiti izleyen ay sonuna kadar geçilme zammı ile ödenmesi durumunda yapılandırma hakkı ise devam edecek. Yapılandırma için kişiler dava açmışlarsa, bu davalardan vazgeçmeleri istenecek.

Faizler de Yapılandırma Kapsamında

31 Ağustos 2020 tarihinden önceki dönemlere ait olan verilmesi gereken beyannamelere dönük vergi ve vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları da bu kapsamda tutulacak. 31 Ağustos 2020 tarihinden önce verilmiş olan idari para cezalar kapsam içinde tutulurken, bu yapılandırmadan ise salgın önlemleri için verilmiş olan cezalar ile tütün ürünlerinin zararlarının önlenmesi ve kontrolü hakkındaki kanun kapsamında verilmiş olan idari para cezaları kapsam dışında tutulacak. Aynı zamanda asli ve feri amme alacakları ile birlikte gümrük vergileri de yine kapsam içinde tutulacaklar. Kanunun yayıma gireceği tarihe ya da belirtilen hükümlerin sürelerinin sonuna kadar tahakkuk etmiş olduğu halde ödenmeyen SGK prim borçları da yapılandırma kapsamında değerlendirilecek. Bu çerçevede, sigorta primi, emeklilik ödeneği ve kurum karşılığı işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi borçları aynı kapsamda yapılandırmaya uğratılarak kolay bir şekilde ödenebilecek. Belediye alacakları kapsamına dahil edilmiş olan vergi ve gecikme faizleri de aynı şekilde yapılandırma için söz konusu olacak. Bunun yanında 2020 yılına ilişkin olarak tahakkuk eden emlak vergisi ile çevre temizlik vergilerinin ikinci taksitleri hariç olmak üzere bu türden borçlar da yine yapılandırma kapsamında tutulacak. 31 Ağustos 2020 tarihinden önceki dönemlere ait olan su, atık su ve katı atık ücreti borçları yanında taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı da yapılandırma kapsamına dahil edilecek.

Vergi Borçlarına da Yapılandırma Geliyor

İlgili açıklama kapsamında vergi borçları için de yapılandırma uygulanacak. Vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi daha geçmemiş bulunan vergiler ve bunlara bağlı gecikme faizi ve gecikme zammı da yapılandırma kapsamında tutuluyor. Vergilerin ödenmeyen kısımlarının tamamının yapılandırma kapsamında ödenmesi gerekiyor ancak bu borçların faizlerinde YİÜFE aylık değişim oranları temel alınarak hesaplama yapılabilecek. Salt faizi olan borçlarda ise YİÜFE üzerinden hesaplanacak olan faiz ödemesi yapılacak. Vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi geçmemiş olan gümrük vergileri için de yapılandırma söz konusu olacak. Bunlara bağlı olan faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı da yine kanun dahilinde yapılandırmaya söz konusu olacak. Ayrıca 2018 yılında çıkarılmış olan yapılandırma hakkından yararlanmış olanlar ve borçları devam edenler de istekleri halinde yine yapılandırma hakkından faydalanabilecekler. Serbest muhasebeci ve mali müşavirlerin bağlı bulundukları odalara dair aidat borçları ile odaların TÜRMOB’a olan pay borçları da yine yapılandırma kapsamında tutuluyor. Aynı şekilde esnafların bağlı oldukları birliklere olan borçları da yine kanun kapsamında yapılandırmaya uğratılacak ve ödeme kolaylığı sağlanacak.
Editör: TE Bilisim