MEMURUN SUÇU VE YA İHMALİNDEN DOLAYI ZARARA UĞRAYAN KİŞİ KİME DAVA AÇACAK?

Kamu Kurumlarında memurun kasti ya da kasti olmayan hareketi sonucu zarara uğrayan vatandaşın memur aleyhine değil Kurum aleyhine dava açması gerekmektedir.

Kişiler kamu hukukuna tabi görevlerle ilgili olarak uğradıkları zararlardan dolayı bu görevleri yerine getiren personel aleyhine değil, ilgili kurum aleyhine dava açarlar. Ancak, Devlet dairelerine tevdi veya bu dairelerce tahsil veya muhafaza edilen para ve para hükmündeki değerli kağıtların ilgili personel tarafından zimmete geçirilmesi halinde, zimmete geçirilen miktar, cezai takibat sonucu beklenmeden Hazine tarafından hak sahibine ödenir. Kurumun, genel hükümlere göre sorumlu personele rücu hakkı saklıdır.

Editör: TE Bilisim