Kamu Görevlilerinin Emeklilik İşlemleri İle İlgili Bilinmesi Gerekenler

Devlet memurlarının emekli olabilmesi için Kurumuna emeklilik için dilekçe vermesi ve Kurumundan emekliliğe sevk onayını alması gerekmektedir.Memurların çalıştıkları Kurum ve Kuruluşlara göre emekliğe sevk onayını verecek amir de farklılık göstermektedir.Şimdi hangi memurun emekliliğe sevk onayını kim verir konusunu sizler için ele alalım..

Kamu Görevlilerinin Emekliliğe Sevk Onayını Kim Verir?

5510 Sayılı Kanunun 4. maddesinin c bendine(Emekli Sandığına) tabi çalışan memurların yaşlılık, malulluk ve vazife malullüğü işlemleri;

  1. Re'sen emekliye sevk hallerinde, sigortalının çalıştığı göreve atamasındaki usûle göre atamaya yetkili makamın,
  2.  İstek üzerine veya yaş haddi, malûllük veya vazife malûllüğü hallerinde kamu idaresinin en yüksek amirinin,
  3.  Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri için Meclis Başkanlığının, belediye başkanları için belediye encümeninin, illerin daimi komisyon üyeleri için il valiliğinin, çalıştıkları kamu idareleri ile ilişikleri kesilmiş olup da bir kanunla sigortalılık hakkı devam edenler için daha önce görev yaptıkları son kamu idaresinin en yüksek amirinin,
  4. Kurumların yönetim kurulu üyelerinin istek, malûliyet ve yaş haddi hallerinde, atanmalarında atamayı yapan kurumun en yüksek amirinin,
  5.  Danıştay Başkanının istek, malûliyet ve yaş haddi hallerinde Başbakanlık, Sayıştay Başkanının aynı halleri için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı,

onay vermesi ile emekliliğe sevk başlatılmış olur.

Kamu Görevlisi Emekliğe Sevk Talebi İstediğinde Kurumu Kaç Gün İçerisinde Emekliliğe Sevk Etmek zorundadır?

Özel kanun hükümleri hariç olmak üzere yetkili makamın emekliye sevk onayı, talep tarihinden itibaren bir ayı geçemez.

Emekli İşlemlerinin Başlatılması İçin Emeklilik Sevk Onayı Aranmayan Kurumlar Hangileridir?

Özelleştirilmeleri sonucu sermayesindeki kamu payı % 50'nin altına düşen kuruluşlar ile satış veya devri yapılmış olan kuruluşlarda çalışmakta iken emekliye ayrılanlar için emekliye sevk onayı aranmaz.

Editör: TE Bilisim