2016 yılında elde edilen kira gelirleri ile ilgili gayrimenkul sermaye iradı diğer ismi ile kira beyannamesi verme işlemi 1 Mart 2017 tarihinden itibaren başlayacak. Kira beyannamesi verilmesi son tarih ve kira beyannamesi konusunda detaylı bilgileri buradaki yazımızda yer vermiştik. Bu yazımızda ise 2017 yılı kira beyannamelerinin son veriliş tarihi,  Kira beyanname vergilerinin ilk taksiti ikinci taksit son ödeme tarihi ve Kira beyanname vergilerinin nasıl ödeneceği konusunda sizlere bilgiler sunmaya çalışacağız. Gayrimenkul sermaye iradi nedir? Konut, arsa, arazi gibi gayrimenkullerin kiraya verilmesinden elde edilen kazançlar gayrimenkul sermaye iradi olarak tanımlanmaktadır. Kimler kira beyannamesi mükellefi sayılır? Gayrimenkul sermaye iradının mükellefi kiraya konu olan gayrimenkulün sahibi, tasarruf hakkına sahip olanlar,irtifak ve intifa hakkı sahipleri, zilyetleri ve bu malları kiralamış ve kiraladığı malları kiraya veren kişilerdir. 2017 yılında kira geliri istisna tutarı ne kadar? 2016 yılının tamamında elde ettiği kira geliri konutlar için 3800 TL nin üzerinde olanlar kira beyannamesini 25 Mart 2017 tarihine kadar vermek zorundadır. Kira geliri yanında ticari kaydı bulunanlar kira gelir istisnasından faydalanabilir mi? Kira gelirlerinin yanında 2016 yılında ticari kazanç ile diğer kazanç ve iratların gayri safi tutarlarının toplamı 2016 yılı için 110 bin TL'ye ajanlar 3800 TL lik kira gelir beyanı istisnasından faydalanamazlar. Kira istisnası sadece konut ya da meskenler için mi uygulanır? İstisna uygulaması sadece meskenlerden elde edilen gayrimenkul gelirleri için geçerlidir. Mesken ve işyerini birlikte kiraya verenler kira beyannamesi verirken istisna tutarı sadece meskenin kira gelirinden düşülür. 2016 yılında kira geliri 3800 TL den az olanlar beyanname verecek mi? 2016 yılında konutunu kiraya verip 3800 TL den az kira geliri elde eden mükellefler 2017 yılında gayrimenkul sermaye iradi yani kira beyannamesi vermeyeceklerdir. Daha önce Kira beyanname kaydı bulunan  ancak 2016 yılı için kira geliri 3800 TL altında olan bu kişilerin 2016 yılı için elde ettikleri kira gelirlerinin 3800 TL den az olduğuna dair vergi dairesine dilekçe ile başvuru yapmaları gerekmektedir. 2017 yılı kira beyannamesi veriliş tarihleri ne zaman? 2016 yılında elde edilen kira gelirleri için 1 Mart 2017 tarihi ile 25 Mart 2017 tarihleri arasında Kira gelir beyannamesi verilmesi gerekmektedir. 25 Mart 2017 tarihi Cumartesi gününe denk geldiğinden kira gelir beyannamesinin son veriliş tarihi 31 Mart 2017 tarihi olacaktır. Kira gelir beyannamesi nasıl ve nereye verilir? Kira gelir beyannamesi bağlı bulunulan vergi dairesine eldem ya da  elektronik ortamda hazır beyan sistemi ile gönderilebilmektedir. Kira beyannamesini elektronik ortamda kimler gönderebilir? Beyana tabi geliri sadece kira geliri olan kişiler kira beyannamelerini Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi üzerinden elektronik ortamda gönderebilirler. Ama kira geliri yanında başka bir geliri olanların İnternet Vergi dairesinden kullanıcı adı ve parola alarak gönderim yapmaları gerekmektedir. Kira beyanname vergisi ne zaman nereye ve nasıl ödenir? Beyanname üzerinden tahakkuk eden vergi birinci taksit son ödeme tarihi 31 Mart 2017, ikinci taksit son ödeme tarihi ise 31 Temmuz 2017 tarihine kadar ödenecektir. Kira beyannamesi vergisi ödenecek ödeme noktaları;
 • Vergi dairesi ile anlaşmalı banka şubeleri,
 • Bağlı bulunulan vergi daireleri,
 • Bağlı bulunan vergi dairesi bildirilmesi şartı ile başka bir vergi dairesine
 • İnternet Vergi dairesinden kişisel bilgi ile giriş yapılarak kredi kartı ile ödenebilir.
Kimler gayrimenkul sermaye iradı Kira gelir beyannamesi vermek zorunda değildir? 2016 yılında elde ettiği kira geliri 3800 TL altında olanlar kira beyannamesi vermek zorunda değildir. Kira vergisi beyannamesinden indirim yapılabilir mi? Kira vergisi beyannamesinde yapılacak indirimler şunlardır;
 • Sigorta şirketlerine ödenen sigorta primleri,
 • Sağlık ve eğitim alanındaki harcamalar,
 • Yapılan yardım ve bağışlar,
 • Sponsorluk kapsamında yapılan ödemeler,
 • Başbakanlık ve Bakanlar Kurulu tarafından başlatılan yardım kampanyalarına yapılan yardım ve bağışlar,
 • Türkiye Kızılay Derneği ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti'ni makbuz karşılığı yapılan bağışlar ve yardımlar,
 • EXPO 2016 Antalya ajansına yapılan her türlü yardım ve bağışlar,
 • Diğer kanunlara göre tamamı indirilecek bağış ve yardımlar