Konut kapıcı maaşları gelir vergisi ve asgari geçim indirimi dahil edilmeden hesaplanıyor. Gelir vergisi kesintisine tabi olmadıklarından agi'den de yararlanamıyor ve dolayısıyla net maaş buna göre hesaplanıyor. Asgari ücretin zamlanması ve 2018 brüt asgari ücretin belli olması ile birlikte kapıcı maaşları 2018 yılında zamlı olacak ödenecek.  Bu yazımızda ise 01 Ocak 2018 tarihinden itibaren 2018 asgari ücret kapıcı maaşının ne kadar olacağı, kapıcı maaşı hesaplaması, kapıcıların asgari ücreti ve kapicinin işverene maliyeti konusunda detaylı bilgi edinebilirsiniz.  Kapıcı maaş hesaplaması nasıl yapılır, kapıcı maaş bordrosu  nasıl düzenlenir? Bildiğiniz üzere kapıcılar ve apartmanda çalışan diğer görevliler gelir vergisinden muaftırlar. Bu yüzden asgari ücret kapıcı maaşı hesaplanırken gelir vergisi kesintisi yapılmaz. Kapıcı maaşları  net ücreti hesaplanırken sadece brüt asgari ücret üzerinden %14 olan sigortalı SGK hissesi ve %1 işsizlik primi hissesi düşülür ve net maaşı o şekilde hesaplanır. Buna göre 2018 kapıcı asgari ücret,2018 yılı kapıcı maaşı  ile kapıcı bordro hesaplaması şu şekilde olacaktır. Kapıcı maaşı 2018 ve kapıcı maliyeti hesabı, 2018 kapıcı maaşı ne kadar olacak ? Kapıcılar için asgari ücret 2018 yılında brüt 2029,50 net ise 1.725,08 TL olacaktır. 01 Ocak 2018 tarihi ile 31 Aralık 2018 tarihleri arası net kapıcı maaşı ve kapıcı bordrosu şu şekilde olacaktır.
 • 01 Ocak 2018-31 Aralık 2018 arası brüt asgari ücret: 2029,50 T.L.
 • SGK Primi(%14): 284,13 T.L.
 • İşsizlik Primi (%1)20,29 T.L.
 • Kesinti toplamı:304,42 T.L.
 • Net maaş:1.725,08 TL
Emekli konut kapıcısı net maaşı ne kadar 2018, 2018 kapıcı maaşı hesaplama emekli için?
 • 01 Ocak 2018-31 Aralık 2018 arası brüt asgari ücret: 2029,50 T.L.
 • SGK Primi(%7,5): 152,21 T.L.
 • Net maaş: 1.877,29 TL
Konut kapıcısı işveren toplam maliyet hesabı 2018 01 Ocak 2018 tarihi ile 31 Aralık 2018 tarihleri arası konut kapıcısının işverene maliyet hesabı şu şekilde olacaktır;
 • Brüt kazanç: 2029,50 TL
 • İşveren işsizlik primi (%2): 40,59T.L.
 • SGK İşveren payı(%20,50) (Teşviksiz):416,04 T.L.
 • İşverene toplam maliyeti: 2.486,13 T.L.
Kapıcı SSK primi ne kadar 2018? Ödenecek sigorta primi apartmanın, konutun sigorta prim borçlarını düzenli ödeyip ödemediğine, teşvik şartlarını sağlayıp sağlamadığına göre belirlenmekte.Buna göre 01 Ocak 2018 tarihi ile 31 Aralık 2018 tarihleri arasında konut kapıcıları için ödenecek sigorta primi tutarları şu şekilde olacaktır;
 • İndirimsiz tutar: 761,06 TL
 • Eğer apartmanın son ödeme vadesi geçmiş sigorta prim borcu yoksa ve primleri düzenli ödüyorsa 5510 yüzde 5 lik indirimden yararlanır. Bu durumda aylık prim asgari ücret desteği dahil : 559,58  TL
 • Eğer sigortalı 4447/10. madde teşvik şartlarını sağlıyorsa, son ödeme vadesi geçmiş sigorta prim borcu yoksa ve primlerini düzenli ödüyorsa asgari ücret desteği dahil 245,01 TL. 
Konut kapıları asgari geçim indiriminden yararlanır mı? Konut kapıcıları gelir vergisinden muaf olduklarından asgari geçim indiriminden yararlanamazlar. Kapıcı maaşı 2017 yılında ne kadardı? 2017 kapıcı maaşı net olarak 1.510,88 TL olarak ödenmekteydi.
 • 01 Ocak 2017 – 30 Haziran 2017 arası brüt asgari ücret: 1.777,50 T.L.
 • SGK matrahı: 1.777,50 T.L.
 • SGK Primi(%14): 248,85 T.L.
 • İşsizlik Primi (%1)17.77 T.L.
 • Kesinti toplamı:266,62 T.L.
 • Net maaş:1.510,88 T.L.
Editör: TE Bilisim