TBMM İçişleri Komisyonunda yapılan değerlendirmede, ilk kez veya yeniden kamu hizmeti ve görevlerine atanacaklar hakkında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması hükümlerinin yeniden düzenlenmesini içeren Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi kabul edildi. Memur olmak isteyenlerin kamu kurumlarında işe alımı esnasında yapılacak yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması hükümlerinin değiştirilmesiyle birlikte kamuda memur alım sürecinde yeni döneme girilmiş oldu. Memur alımı başvuru değerlendirme sürecinde yasa değişikliği ile geçilen yeni dönem hakkında detaylı bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. TBMM İçişleri Komisyonunda görüşülen ve onaylanan teklifle birlikte; kimler hakkında yapılacağı, araştırma konusu edilecek bilgi ve belgelerin neler olduğu, bu bilgilerin ne şekilde kullanılacağı, hangi mercilerin soruşturma ve araştırma yapacağı, değerlendirme komisyonu, veri güvenliği ile verilerin saklanma ve silinme süreleri yeniden düzenlenecek. Bu kapsamda kamuya memur ataması sürecinde, güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması sonucunda elde edilen kişisel verilerin göreve atanma yönünden değerlendirildiği Değerlendirme Komisyonu oluşturulacak.

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılacakların Listesi

Arşiv araştırması, statüsü veya çalıştırma şekline bağlı olmaksızın ilk kez veya yeniden memuriyete ve kamu görevine atanacaklar hakkında yapılacak. Bunun yanı sıra yeni düzenleme ile birlikte hem güvenlik soruşturması hem de arşiv araştırması birlikte yapılacakların listesi şu şekilde sıralandı:
 • Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, jandarma, emniyet, sahil güvenlik ve istihbarat teşkilatlarında çalıştırılacak kamu personeli
 • Üst kademe kamu yöneticileri
 • Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde çalışacak personel,
 • Özel kanunları uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına tabi tutulan kişiler
 • Milli güvenlik açısından stratejik önemi haiz birim, proje, tesis, hizmetlerde statüsü veya çalıştırma şekline bağlı olmaksızın istihdam edilenler

Arşiv Araştırması ve Güvenlik Soruşturması Kapsamı

Teklifle, arşiv araştırmasının kapsamı ile güvenlik soruşturması kapsamında bakılacak konular da yeniden düzenleniyor. Arşiv araştırmasında kişinin;
 • Adli sicil kaydı
 • Kolluk kuvvetlerince halen aranıp aranmadığı
 • Kişi hakkında herhangi bir tahdit bulunup bulunmadığı
 • Kişi hakkında devam eden veya sonuçlanmış olan soruşturma ya da kovuşturmalar kapsamındaki olguları
 • Hakkında kamu görevinden çıkarılma ya da kesinleşmiş memurluktan çıkarma cezası olup olmadığı
Öte yandan, Güvenlik soruşturmasında ise arşiv araştırmasına ek olarak, kişinin; görevin gerektirdiği niteliklerle ilgili kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerindeki olgusal verilerinin, yabancı devlet kurumları ve yabancılarla ilişiğinin, terör örgütleri veya suç işlemek amacıyla kurulan örgütlerle eylem birliği, irtibat ve iltisak içinde olup olmadığının, mevcut kayıtlardan ve kişinin görevine yansıyacak hususların denetime elverişli olacak yöntemlerle yerinden araştırılmak suretiyle tespit edilmesi yer alıyor.

Yasa Teklifiyle Değiştirilen Hükümler

Hakkında Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu'na göre güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacaklar şu şekilde sıralandı:
 • Hakim ve savcı adaylığına atanacaklar ile hakimlik ve savcılık mesleğine kabul edilecekler, hakim ve savcı sınıfı dışında kalan adli ve idari yargıda çalıştırılacak tüm personel
 • kaymakam adaylığına atanacaklar
 • Milli Savunma Bakanlığı nam ve hesabına Bakanlıkça belirlenen eğitim kurumları ile Milli Savunma Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve enstitülerde eğitim görecekler
 • Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı nam ve hesabına eğitim öğrenim görecekler
 • Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine bağlı eğitim öğretim kurumlarında öğrenim görecekler
 • Polis Akademisinde ve akademi nam ve hesabına diğer eğitim kurumlarda eğitim görecekler

İstihdam Kalkanı Paketi’nin Detayları Belli Oldu

Devlet 7 İlde Çiftçilere Ücretsiz Tarım Arazisi Verecek! Başvurular Başladı

Editör: TE Bilisim