İşverenlere 2016 ve 2017 yılında çalıştırdıkları sigortalılar için 100,00 T.L. tutarında sigorta prim indirimi verilecek. Ancak bu prim indiriminden nasıl faydalanılabileceği konusunda işverenlerin hala kafalarında soru işaretleri var. Biz de 100,00 T.L. tutarındaki sigorta prim indirimin nasıl uygulanacağı, indirimden faydalanabilmek için nasıl bir işlem yapılacağı , kimlerin faydalanabileceği konularına açıklık getirmek istedik. 100,00 T.L. sigorta prim indirimi ile ilgili merak edilen tüm soruların cevabı şu şekilde:

100,00 T.L. Tutarındaki Sigorta Prim İndiriminden Hangi İşverenler Faydalanacak?

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında (SSK) haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran özel sektör işyeri işverenleri ile 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde sayılan kamu idarelerine ait kadro ve pozisyonlarda 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenler hariç olmak üzere diğer kamu işyeri işverenleri de destekten yararlanacaktır.

100,00 T.L. Tutarındaki Sigorta Prim İndiriminden Tüm Sigortalılar Faydalanabilecek mi?

Sadece uzun vade sigorta hükümleri uygulanan sigortalılar için destekten faydalanılabilecek. Çıraklar, stajyerler v.s haklarında kısa vade sigorta hükümleri uygulananlar için bu destekten faydalanmak mümkün olmayacak.

Aylık Prim Hizmet Belgesindeki Hangi Belge Türleri İçin 100,00 T.L. Sigorta Prim İndirimi Alınacak?

Asgari ücret desteğinden yalnızca uzun vadeli sigorta kollarına (malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası) tabi olan sigortalılar için Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı yararlanılması mümkün bulunmaktır. Bu bakımdan dikkate alınacak belge türleri 1, 4, 5, 6, 13, 14, 20, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ve 37 nolu belge türleri olup bu belge türlerinden bildirilen sigortalılar bakımından anılan madde hükmünde yer verilen destek unsurundan yararlanılma imkanı bulunmaktadır.

100,00 T.L. Sigorta Prim Desteği Ne Kadar Süre ile Verilecek?

Asgari ücret desteği, haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalılardan dolayı kapsamda bulunan işverenlere 2016/Ocak ila 2016/Aralık aylarına münhasır olmak üzere verilecek sürekli olmayan süreli bir destektir.

01.01.2016 Tarihinden Önce Tescil Edilmiş İşyerleri 100,00 T.L. tutarındaki Destekten Nasıl Faydalanacak?

2015 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde uzun vadeli sigorta kollarına tabi olup prime esas günlük kazancı 85 TL (Aylık 2.550. TL) ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2016 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde uzun vadeli sigorta kollarından bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısı asgari ücret desteğinden yararlanılacak prim ödeme gün sayısı olarak dikkate alınacaktır.

Örnek: Bir işyerinde 2015 Ocak ayında günlük brüt prime esas kazancı 85,00 T.L. altında olan sigortalı sayısı 22 ve toplam gün sayısı da 660 gündür. 

Günlük prime esas kazancı 85,00 T.L. üstünde olan sigortalı sayısı ise 5 ve toplam prim gün sayısı da 150 gündür.

Bu durumda bu işveren 2016 Ocak ayında toplam 660 günlük indirim alabilecektir. Bir gün için günlük ödeme tutarı da 3,33 T.L.'dir. İşverenin indirim alabileceği gün sayısı 660 günü geçemeyecektir.

2016 Yılında ilk Defa Tescil Edilen İşyerleri İçin 100,00 T.L. Sigorta Prim İndirimi Nasıl Uygulanacak?

2016 yılı içinde ilk defa tescil edilen işyerlerinde uzun vadeli sigorta kollarına tabi olup prime esas kazanç alt sınırı ve üst sınırları arasında bildirilen tüm sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısı asgari ücret desteğinden yararlanılacak prim ödeme gün sayısı olarak dikkate alınacaktır.

Görüldüğü üzere 2016 yılında tescil edilen işyerleri için 85,00 T.L. sınırı yok. Aylık prime esas kazancı 1.647,00 T.L. ile 10.705,50 T.L. arasında olan tüm sigortalılar için prim indiriminden faydalanılabilecek.

100,00 T.L . Sigorta Prim İndirimi İçin SGK'ya Herhangi Bir Başvuru Yapmak Gerekir mi?

Asgari ücret desteğinden yararlanmak için herhangi bir başvurma şartı bulunmamaktadır.

Alınan Prim Desteği Cari Ay Prim Borcuna mı Mahsup Edilecek?

Hayır. Asgari ücret desteğiyle sağlanacak indirim tutarı, takip eden ay/aylardan doğan sigorta prim borçlarına mahsup edilecektir.

Örneğin Ocak ayı prim ve hizmet belgesi Şubat ayında verildiğinden bu belgenin alınmasından sonra destek tutarı çalışan sigortalı sayısına göre belirlenebilecek olup, Mart ayının sonuna kadar ödenecek primlerden mahsup yöntemiyle ödenmiş olacaktır.

Asgari ücret desteğiyle sağlanacak indirim tutarının takip eden ay/aylardan doğan sigorta prim borçlarına mahsup edilecek olması nedeniyle destekten yararlanılacak son ay olan Aralık ayı için belirlenecek destek tutarı ise 2017/Şubat ayı sonuna kadar ödenecek primlerden mahsup yöntemiyle ödenmiş olacaktır.

100,00 T.L. Tutarındaki Sigorta Prim İndirimi için E-Bildirge Ekranında 6661 Sayılı Kanun Numarası Seçmek Gerekiyor mu?

Hayır. Usul ve esası genelgede açıklanan olan şartları taşıyan işverenler Kanun hükümlerinden herhangi bir işlem yapmaksızın yararlanacaklardır. Dolayısıyla diğer sigorta prim teşvik uygulamalarında olduğu gibi aylık prim ve hizmet belgesini oluştururken asgari ücret desteğinden yararlanabilmek için farklı bir Kanun türü seçimi yapılmayacaktır.

01.01.2016 Tarihinden Önce Tescil Edilen İşyerleri İçin 100,00 T.L. Tutarındaki Sigorta Prim İndiriminden Faydalanma Şartları Nelerdir?

-2016 yılına ait aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresinde verilmesi,

--2016 yılı için çalıştırdığı kişilerin sigorta primine esas kazançlarının tam olarak bildirilmesi, gerekmektedir.

2015 Yılının Ortalarında İşyeri Tescili Yapanlar 100,00 T.L. Tutarındaki Destekten Nasıl Faydalanacak?

2015 yılı ve öncesinde tescil edilen ve uzun vadeli sigorta kollarına tabi işçi çalıştıran işverenlerin 2016 yılı Ocak ayına ilişkin destekten yararlanılacak prim ödeme gün sayısının hesaplanmasında bir önceki yılın aynı ayına(2015/Ocak ayı) ilişkin olarak aylık prim ve hizmet belgesi verilmemiş olması halinde, uzun vadeli sigorta kollarından bildirim yapılmış takip eden ilk aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesindeki bildirimler esas alınarak destekten yararlanılacak prim ödeme gün sayısı hesaplanacaktır.

Buna göre 2016 yılı Ocak ayına ilişkin destekten yararlanılacak prim ödeme gün sayısının hesaplanmasında 2015/Nisan ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesindeki bildirimler esas alınarak destekten yararlanılacak prim ödeme gün sayısı hesaplanacaktır.

01.01.2016 Tarihinden Sonra Tescil Edilen  İşyerleri İçin 100,00 T.L. Tutarındaki Sigorta Prim İndiriminden Faydalanma Şartları Nelerdir?

-2016 yılına ait aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresinde verilmesi,

-Cari ay primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,

-İşverenin, Kuruma prim, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması veya söz konusu borcun 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre taksitlendirmiş olması,

-2016 yılı için çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmesi, bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırması ve prime esas kazançlarını eksik bildirmemesi, gerekmektedir.

Editör: TE Bilisim