Geçici iş göremezlik parası Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenen rapor parasıdır. Rapor parasını nasıl alabileceğiniz, şartların ne olduğu konusunda yazımızda ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz.  Geçici iş göremezlik parası alma şartları Hastalıktan dolayı geçici iş göremezlik parası alma şartları Hastalıktan dolayı rapor parası alabilmeniz için;
 • Rapor aldığınız tarihten geriye dönük en az 90 gün ssk priminizin yatmış olması (farklı işyerlerinde geçen primler de dikkate alınır) gerekmektedir.
 • Eğer doktor size 2 günlük ya da 1 günlük bir rapor verdiyse SGK size para ödemez.
 • Hastalık raporu için SGK ikinci günden sonraki kısmını öder. Yani toplamda diyelim ki 10 günlük bir rapor aldıysanız SGK size bunun 8 gününü öder.
 • SGK rapor parasını brüt ücretiniz üzerinden öder.
 • Yatarak tedavi gördüyseniz rapor aldığınız son 3 aylık toplam brüt kazancınızın son 3 ayın toplam gün sayısına bölünmesi sonucu bulunan tutarın 1/2'si, ayakta ise 2/3'ünü öder.
 • Rapor parası alabilmeniz için işvereninizin raporu onaylaması gerekir.
Analıktan/ Doğumdan dolayı geçici iş göremezlik parası alma şartları Doğumdan dolayı SGK'dan analık geçici iş göremezlik parası alabilmeniz için;
 • Doğum tarihinden önceki son 1 yıl içinde en az 90 gün ssk priminizin yatmış olması,
 • En geç 32.haftada doğum öncesi rapor için doktorunuza başvurmanız,
 • İşvereninizin de rapor onayı vermesi diğer ismi ile çalışmazlık bildirimi yapması gerekir.
 • Analık için doğum öncesi 56 gün doğum sonrası 56 gün olmak üzere toplam 112 günlük ödeme alırsınız.
 • Günlük ödeme tutarı doğum tarihinden önceki son 3 aylık brüt kazancınızın son 3 aylık toplam gün sayısına bölünmesi sonucu bulunan tutarın 2/3'üdür. 
İş kazası sonucu geçici iş göremezlik parası alma şartları
 • İş kazası halinde rapor parası için 90 gün prim ödenmiş olması şartı aranmaz.
 • 1 günlük sigorta bile iş kazası sonucu rapor parası almaya yeterlidir.
 • İş kazası sonucu geçici iş göremezlik parası alabilmeniz için işverenin iş kazası bildirimi yapması ayrıca çalışmazlık bildirimi yapması gerekir.
 • İş kazası sonucu ödenecek tutar ayakta raporlar için brüt ücretin 2/3'ü, yatarak tedaviler için 1/2'dir.
 • İş kazasında size raporlu olduğunuz günlerin tamamı için ödeme yapılır. Hastalıktaki gibi 2 günlük kesinti yapılmaz.
İş göremezlik ödeneği sorgulama nasıl yapılır? İş göremezlik ödeneğinizin yapılıp yapılmadığını E-devlet sisteminden kontrol edebilirsiniz. Bunun için aşağıdaki aşamaları takip edin;
 • www.turkiye.gov.tr adresinden T.C. numaranız ve E-devlet şifreniz ile sisteme giriş yapın.
 • E-Hizmetler,
 • Sosyal Güvenlik Kurumu,
 • Ortak (4A/4B/4C) Hizmetler,
 • 4A/4B İş göremezlik ödemesi görme
İş göremezlik tazminatı nedir, kimler alabilir? İş kazası sonucu yaralanan kişilerin kendileri ya da iş kazası sonucu vefat eden kişilerin hak sahipleri işverene iş kazası sonucu tazminat davası açabilir. Eğer iş kazasında işverenin kusur durumu söz konusu ise mahkeme sizin lehinize karar verir ve yüklü bir tazminat alabilirsiniz. İş göremezlik raporu örneği İş göremezlik raporları artık elektronik ortamda gönderilmektedir. Elektronik ortamda düzenlenen raporun bir örneği aşağıdaki gibidir.                           **Raporun başhekim onaylı olması gerekmektedir. Başhekim onayı olmayan raporları işvereniniz göremez ve onaylayamaz. Dolayısıyla SGK da ödeme yapamaz. İş göremezlik ödeneği alma Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından iş göremezlik ödenekleri şu an her ayın 8-14 'ü arasında Ziraat Bankası tarafından yapılmaktadır. Ödeneğinizi oradan alabilirsiniz. İş göremezlik geliri nedir? İş kazası ya da meslek hastalığı sonucu çalışma gücündeki kayıp oranını en az %10 ve üzerinde kaybeden çalışanlara sürekli olarak bağlanan gelirdir. Diğer ismi sürekli iş göremezlik geliridir. Bu gelir çalışsanız bile kesilmez. Ömür boyu ödenir. İş göremezlik rapor onayı nasıl verilir? İş göremezlik rapor onayının çalıştığınız işyerinin muhasebecisi tarafından rapor bitim tarihinden sonra Vizite Giriş Sisteminden verilmesi gerekmektedir. Onay süreci şu şekilde olacaktır; Hastane raporu sisteme girer ⇒Başhekim onaylar ⇒ Başhekim onaylar onaylamaz raporunuz hem işyerinize hem de SGK'ya elektronik ortamda düşer⇒  İşveren rapor bitim tarihinden sonra rapor için çalışmazlık bildirimini ilgili sistemden yapar. Rapor SGK onaylı raporlar sistemine düşer. SGK da ödemesini yapar. İşveren tarafından onaylanan raporlar için ödeme erken alınır. Ancak onaysız olarak bekleyen rapor ödemesi takip eden ayın 23'üne kadar SGK sisteminde bekleyeceğinden ödeme geç yapılır. Rapor elektronik ortamda işverene tebliğ edildiği için işverenin çalışmazlık bildirimi yapması ya da aylık prim hizmet belgesinde "1 istirahat kodu" ile bildirim yapması zorunludur. Yapmayan işverenlere brüt asgari ücretin yarısı tutarında ceza uygulanır.
Editör: TE Bilisim