VERGİ DAİRELERİNDEN HURDA ARAÇLARI OLAN  NAKLİYECİLERE TERK İÇİN MÜJDELİ HABER

 

Vergi  Daireleri ile nakliyeci mükellefleri  karşı karşıya getiren  , araç kullanılamaz halde olmasına rağmen üzerinde haciz  ihtiyati haciz gibi sebepler nedeniyle aracını Trafikten düşüremeyen, yine aracı borçlarından veya başka sebepler nedeniyle  gayrı resmi yolla hurdaya ayıran araç sahibi ve nakliyecilik faaliyeti yönünden kaydı olan mükellefler bu ticari faaliyeti yapmamalarına rağmen  araç trafikte mevcut olduğu için  vergi kayıtlarını terk edemiyorlardı.

Bu konunun çözümü ile  ilgili olarak gelir İdaresi başkanlığı 02/02/2015 tarihinde bir iç genelge yayınlamıştır. Bu iç genelgeye göre;  bundan böyle bu şekilde aracı bulunan  Mükellefler ilgili vergi  dairesine terk dilekçesi vererek araçları ile ilgili olarak vergi dairesinden ;

- Taşıt sahibinin sürücü belgesinden hareketle, kaydı kapatılacak olan taşıtın kullanımından dolayı trafik idari para cezası uygulanmadığının,

- Taşıtın dosyasında tebliğ edilmemiş trafik idari para cezası karar tutanağı bulunmadığının,

- Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi (TRAMER) kayıtlarına göre zorunlu mali sorumluluk sigortasının yaptırılmamış olduğunun,

- Taşıtın tescil dosyası kayıtlarında herhangi bir işlem (teknik değişiklik, renk değişikliği, zayi veya yıpranma nedenleriyle belge yenileme, şahsi hal ve adres değişikliği gibi) yapılmamış olduğunun,

- Taşıtın ölüm veya yaralanmayla sonuçlanan trafik kazasına karışmadığının,

- Söz konusu taşıtla faaliyette bulunmak üzere ilgili kuruluşlardan faaliyet türüne uygun yetki belgesi (K1, K2 vb.) alınmadığının veya belge yenilemesi yapılmadığının,

- Söz konusu taşıtla ticari faaliyette bulunulduğuna dair herhangi bir tutanak, yoklama veya benzeri bir belge (yol denetim ekiplerince yapılan tespit vb.) bulunmadığının tespitlerinin yapılmasını isteyecek

ve bu genelgeye istinaden ; en son verilen vergi beyannamesinin verildiği tarih itibariyle terk işleminin yapılmasını istemesi gerekmektedir.

 Yukarıdaki genelgeye istinaden vergi mükellefiyetini sonlandıran kişilerin esnaf bağkuru kapsamında prim ödelerine gerek kalmamaktadır.

Editör: TE Bilisim